Creo - porównywarka wersji

Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Interfejs użytkownika / ogólne usprawnienia  ››
Usprawnienia w zakresie przypisania materiału poprzez drzewo struktury; polecenia dostępne z menu kontekstowego  
Automatyczne zapisywanie ustawień drzewa modelu 
Ulepszona widoczność w drzewie modelu 
Wykorzystanie mini paska narzędzi i prawego przycisku myszy w trakcie definiowania cechy. 
Zmodernizowane narzędzie do przedstawiania wykresów. 
Zmodernizowany panel cechy ze zintegrowanymi stronami pomocy. 
Dodatkowe polecenia dla opcji wyświetlania i ukrywania obiektów: „Pokaż tylko” i „Pokaż wszystko z wyjątkiem”.
Usprawnione uchwyty do interakcji.
Usprawnione, intuicyjne, elastyczne wyszukiwanie w drzewie modelu, w trybie części i złożenia.
Domyślne wyświetlanie typowych filtrów w strukturze drzewa modelu.
Dynamicznie podświetlanie obiektów w miarę wpisywania ich nazwy w drzewie modelu.
Wybór poprzez wskazanie geometrii z wykorzystaniem inteligentnego, kontekstowego mini paska narzędzi.
Opcja zaznaczania oknem dostępna w każdym trybie.
Możliwość konfigurowania mini paska narzędzi oraz menu pod prawym przyciskiem myszy.
Możliwość konfigurowania skrótów klawiszowych.
Zawartość pomocy indeksowana za pomocą mechanizmów Google wraz z możliwością przeszukiwania przy użyciu przeglądarki.
Automatyczna aktywacja okna.
Konfigurowane przez użytkownika polecenia dostępne pod prawym przyciskiem myszy, z możliwością modyfikacji.
Centrum powiadomień służące do szybkiego szukania, sortowania i naprawiania typowych problemów związanych z trybem modelowania części.
Usprawnione renderowanie: cieni i odbić obiektów w czasie rzeczywistym, widoków perspektywy i animacji stanów rozstrzelenia obiektu.
Przeglądanie graficzne i miniatury plików pozwalające użytkownikowi na łatwe odnalezienie właściwego pliku.
Opcja otworzenia ostatniej sesji pozwalająca na pełne przywrócenie modeli w niej stworzonych.
Miniatury umożliwiające szybkie przełączanie się pomiędzy widokami modeli.
Zoptymalizowany i spójny interfejs użytkownika zawierający m.in.: nowy schemat pracy podczas szkicowania, modelowania części i złożeń, tworzenia rysunków i adnotacji 3D, uchwyt 3D służący do przesuwania komponentów do żądanego położenia.
Wbudowana wyszukiwarka umożliwiająca szybkie zlokalizowanie komend z Pro/ENGINEER i SolidWorks.
Rozbudowana dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym.
Samouczki i tematy pomocy, dostępne kontekstowo dzięki zintegrowanemu narzędziu PTC Learning Connector.
Interfejs wstążkowy, skróty klawiszowe i ustawienia środowiska służące do konfigurowania programu zgodnie z osobistymi preferencjami.
Narzędzie pomiarowe dla opcji From Axis. Opcje mierzenia od osi, w płaszczyźnie i w rzucie normalnym.
Opcja pełnoekranowego wygładzania krawędzi [anti-aliasing] znacznie poprawiająca jakość wyświetlania.
Asystent ułatwiający pobranie licencji oraz jej instalację.
Dedykowane informacje „Getting Started” wyświetlające zasoby e-learning oraz poradniki podczas uruchamiania produktu.
Usprawniona wydajność i jakość wyświetlania obiektów.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Szkicownik ››
Ulepszona wizualizacja intencji projektowych [więzy i referencje wymiarowe]  
Uelastycznienie operacji lustra poprzez wskazanie dowolnego, prostego elementu szkicu  
Podgląd wymiarów podczas przesuwania i glify wymiarów [wskazujące na typ wymiaru] 
Przyciąganie do istniejącej geometrii.
Bardziej czytelne wyświetlanie wymiarów/ograniczeń.
Przycinanie geometrii płaszczyzną szkicu, poprawiające widoczność.
Możliwość programowego sterowania czcionką szkicu.
Geometryczny układ współrzędnych w szkicowniku.
Uchwyty wymiarów do zmiany poszczególnych wymiarów podczas szkicowania z dynamicznym podglądem cechy.
Opcje szkicowania elips, równoległoboków i odsunięć.
Uproszczony interfejs wstążkowy w szkicowniku.
Inteligentne mapowanie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Bezpośrednie wczytywanie danych z PTC Creo Sketch jako bazy do tworzenia modeli 3D.
Usprawnione wymiarowanie typu akcja / obiekt.
Prostokąt rysowany od środka, zaokrąglenie z liniami konstrukcyjnymi oraz tryb konstrukcyjny w szkicowniku.
Tryb szkicownika dostępny po wskazaniu istniejącego szkicu, powierzchni płaskiej lub płaszczyzny.
Narzędzie do orientacji przekroju.
Dodatkowe opcje, służące do wskazywania [dodawania] referencji podczas szkicowania, po naciśnięciu klawisza ALT.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Środowisko modelowania części  ››
Freestyle – nowy tryb edycji pozwalający użytkownikowi przyciągnąć wierzchołki siatki kontrolnej do wskazanych obiektów triangularyzacji  
Możliwość pochylenia dla wcześniej pochylonych ścianek modelu  
Modele z formułą przypisania wielu materiałów  
Koncepcja projektowania wieloobiektowego dołączona do metodologii tworzenia części elastycznych  
Nowa opcja rzutowania podczas tworzenia punktu konstrukcyjnego. 
Tworzenie krzywej trajektorii śrubowej w narzędziu przeciągnięcia śrubowego. 
Freestyle - usprawniona obsługa mini paska narzędzi. 
Freestyle - możliwość zablokowania kształtów w drzewie Freestyle. 
Możliwość spiralnego przeciągnięcia bryły po trajektorii.
Szybsze przedefiniowanie odbicia lustrzanego.
Łatwe nadawanie pochyleń w modelach zawierających zaokrąglenia i fazowania.
Freestyle – odcięcie geometrii wyznaczoną płaszczyzną konstrukcyjną.
Freestyle – podgląd obiektów przed importowaniem ich do postaci Freestyle.
Freestyle – wykorzystanie przyciągania do referencji podczas operacji dodawania krawędzi.
Freestyle – przełączanie się między trybami: standardowym i wielościanu, w celu szybkiego projektowania powierzchni.
Freestyle – możliwość spasowania kształtu bez utraty ciągłości krzywizny, za pomocą narzędzia Dopasuj Krzywiznę [Align Curvature].
Freestyle – dostosowanie krawędzi do zewnętrznych krzywych lub krawędzi z połączeniami G0, G1, G2 lub G3 za pomocą polecenia Dopasuj [Align].
Usprawnione definiowanie regionów szkiców, umożliwiające wielokrotne ich użycie.
Łatwe umieszczanie otworów pod dowolnym kątem.
Importowanie/eksportowanie siatki kontrolnej Freestyle.
Obsługa wielu obiektów i usprawniony podział siatki kontrolnej w narzędziu Freestyle.
Usprawnione możliwości i funkcje cech budowanych na podstawie szkiców.
Możliwość stworzenia płaszczyzny środkowej.
Zachowanie geometrii analitycznej w cechach deformacji Warp.
Możliwość stworzenia bryłowej geometrii spoin.
Ułatwione przypisywanie materiałów.
Drukowanie 3D – bezpośrednie połączenie z drukarkami Stratasys i 3D Systems oraz usługą wydruków iMaterialize.
Możliwość parametrycznego sterowania geometrią swobodną w narzędziu Freestyle. Wyrównanie krawędzi geometrii do krawędzi zewnętrznej, obejmujące utwierdzenia położenia, styczności lub prostopadłości.
Opcja tworzenia zaokrągleń o stałym promieniu.
Definiowanie przejść między zaokrągleniami z wykorzystaniem przekrojów okrągłych, stożkowych i zachowujących ciągłość krzywizny.
Możliwość cofnięcia przycięcia powierzchni lub płatu.
Narzędzie do sprawdzenia grubości ścianki 3D podczas analizy geometrii formy.
Usprawnienia analizy pochyleń ułatwiające interpretację wyników.
Zmodyfikowana funkcjonalność podmiany referencji.
Dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym umożliwiająca wprowadzanie zmian poprzez złapanie i przesunięcie uchwytu.
Skonsolidowane menu właściwości modelu.
Usprawnienie projektowania części plastikowych [inteligentne żebro, szyk punktów].
Cechy spoin do projektowania konstrukcji spawanych.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie projektowania części; szybsze i łatwiejsze odnajdywanie poleceń.
Usprawnione i inteligentne schematy budowania przeciągnięcia spiralnego, krzywej z równania, z przekroju oraz przechodzącej przez punkty.
Opcja wyciągnięcia z pochyleniem.
Inteligentne gwinty kosmetyczne.
Usprawnione cechy Parallel i Rotational Blend z dodanymi opcjami tworzenia szkiców w przestrzeni 3D, wykorzystywania geometrii do zdefiniowania osi obrotu, ustawiania punktu początkowego przekroju na poziomie cechy, etc.
Narzędzie do śledzenia zmian, dostępne podczas wczytywania do środowiska Creo Parametric modeli zmodyfikowanych w Creo Direct [weryfikacja, akceptacja, odrzucenie, podgląd i inspekcja].
Dynamiczna definicja przekrojów za pomocą uchwytów umożliwiająca dynamiczną kontrolę i widok przekrojów poprzecznych.
Wskazywanie „w locie” płaszczyzn dla przekrojów poprzecznych.
Dokładny podgląd wynikowej cechy w czasie rzeczywistym [łącznie z wycięciami i przecięciami].
Automatyczna regeneracja cechy w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w szkicach.
Nowe funkcje cechy Freestyle, służące do tworzenia swobodnych kształtów oraz powierzchni.
Wielopoziomowe modelowanie „subdivisional” w cesze Freestyle, dające większą kontrolę nad siatką powierzchni.
Cechy w narzędziu Freestyle, służące do dynamicznego wyciągania, obracania lub skalowania siatki kontrolnej w celu uszczegółowienia geometrii.
Opcja zaokrąglenia o stałej szerokości.
Definiowanie przejść zaokrągleń z użyciem przekrojów poprzecznych okrągłych, stożkowych lub zachowujących ciągłość C2.
Narzędzie do analizy połączeń - analiza położenia, styczności oraz ciągłości krzywizny dla połączeń pomiędzy krzywymi i powierzchniami.
Narzędzie do sprawdzania grubości ścianek modelu pod kątem zastosowania w konstrukcji wyprasek.
Przebudowane narzędzie wymiany referencji.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Środowisko tworzenia złożeń  ››
Wieloobiektowe projektowanie dla cech współdzielenia danych, operacji na komponentach złożenia i w narzędziach do analizy  
Mechanizmy – szczegółowa diagnostyka i sugestie rozwiązań w przypadku kolizji mechanizmu.
Możliwość publikowania modeli w środowisku rzeczywistości rozszerzonej.
Inteligentne odbicia lustrzane zespołów upraszczające ponowne wykorzystanie istniejących części.
Możliwość ustawiania i przechowywania wariantów kolorystycznych całego modelu złożenia.
Usprawnienia w centrum powiadomień.
Zwiększona wydajność i komfort użytkowania w narzędziu „Chooser”.
Uproszczone stany regeneracji.
Bezpośrednie przesuwanie ułatwiające pozycjonowanie komponentów w widokach rozstrzelonych.
Zmiana struktury zespołu poprzez proste przesuwanie i puszczanie części oraz podzespołów.
Automatyczna animacja komponentów w czasie rzeczywistym podczas ich ruchu w widoku rozstrzelonym.
Uproszczone nowe utwierdzenia do umieszczania komponentów.
Szybkie wczytywanie zespołów, jako lekkich reprezentacji graficznych.
Lekkie reprezentacje graficzne służące do szybkiej przebudowy struktury, zmiany kolejności lub nazw komponentów w zespole.
Dodatkowe rodzaje utwierdzeń [utwierdzenia normalne dla powierzchni, utwierdzenia odległości, przesunięcia kątowego oraz normalne dla punktów i linii].
Wskazywanie „w locie” płaszczyzn dla przekrojów poprzecznych oraz automatyczne wykrywanie i wizualizacja kolizji w przekrojach.
Tworzenie przekrojów poprzez proste wskazanie geometrii w modelu; Dynamiczna edycja przekrojów poprzez przesuwanie myszą.
Przekroje dostępne bezpośrednio w drzewie modelu.
Poprawiona wydajność i intuicyjność w narzędziu do wybierania komponentów.
Uproszczony status regeneracji.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Elementy blaszane ››
Ulepszenia ścian płaskich i kołnierzy. 
Usprawniony schemat pracy i interfejs dla narzędzia Merge Walls. 
Nowe rodzaje podcięć naroży - dodano podcięcia normalne (Normal) i kwadratowe [Square].
Dodana dodatkowa kontrola orientacji podcięcia naroża.
Poprawiona reprezentacja rozkroju części blaszanych.
Konwersja poprawiona poprzez dodanie możliwości kontroli ujednolicenia grubości blachy.
Usprawnione schematy postępowania oraz dodatkowy interfejs dla narzędzia do tworzenia ścian skręconych.
Nowe możliwości w opcjach gięć krawędziowych i wykończenia krawędzi.
Możliwość wykonywania operacji modelowania bezpośredniego w częściach blaszanych, zarówno dla natywnych modeli Creo, jak i geometrii importowanej.
Nowy interfejs użytkownika oraz zdefiniowana sekwencja działań przy projektowaniu przetłoczeń [Die Form].
Spłaszczanie geometrii zdefiniowanej dla przetłoczeń.
Poprawiona funkcja gięcia, obejmująca możliwość gięcia w wielu płaszczyznach, zmiany położenia podcięć na linii gięcia oraz tworzenia wielu podcięć jednocześnie.
Tworzenie szyków ścian blaszanych.
Odbicia lustrzane szyków ścian blaszanych.
Dynamiczny podgląd w czasie rzeczywistym części blaszanych, podcięć naroży itp.
Rozwinięcie detalu z podświetleniem nakładającej się na siebie geometrii.
Tworzenie cech przetłoczeń na podstawie szkicu [z opcjonalnymi zaokrągleniami i pochyleniami] z możliwością usuwania części ścianki w przetłoczeniu.
Tworzenie ścian blaszanych z dwóch przecinających się ścian, z dodaną między nimi cechą gięcia.
Automatyczne tworzenie w modelu blaszanym instancji rodziny części dla rozwinięcia.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Dokumentacja techniczna 2D ››
Mini paski narzędzi dla rysunków płaskich.
Poprawione działanie operacji cofnij/powtórz w rysunkach płaskich.
Poprawiona wydajność dużych złożeń w rysunkach płaskich dzięki wielowątkowemu UKN.
Nowa, rozbudowana paleta symboli tekstowych i czcionki True-Type, obsługujące normy ASME i ISO.
Nowy interfejs i schemat postępowania podczas tworzenia symboli baz konstrukcyjnych, obejmujący sprawdzanie składni w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Poprawiony interfejs i schemat pracy dla tworzenia i edytowania wymiarów.
Szybkie i proste dodawanie do rysunków grafiki rastrowej, bez konieczności stosowania Microsoft Windows OLE.
Podmiana modelu na widoku rysunkowym na powiązany z nim model [rodzina części, reprezentacja uproszczona, cecha scalenia/dziedziczenia] z zachowaniem ustawień widoku i adnotacji.
Obsługa nieliniowych schematów kreskowania przekrojów poprzecznych, używających standardowego formatu *.pat
Nowy interfejs i schemat działania dla wstawiania symboli zgodnych ze standardami GD&T.
Galeria tabel z podglądem ich predefiniowanych szablonów.
Okno właściwości dla tabel oraz odnośników BOM [baloons].
Zawijanie tekstu w komórkach tabel.
Rozbudowane ustawienia dla odnośników list materiałowych, obejmujące m.in. typ i tekst referencyjny.
Dynamiczna zmiana położenia wymiarów, obejmująca przyciąganie do istniejącej geometrii, umieszczanie swobodne i blokowanie linii wymiarowych.
Nowy interfejs tworzenia notatek oraz zakładka formatowania.
Poprawiony interfejs użytkownika oraz schematy postępowania dla kluczowych etapów przygotowywania rysunków płaskich.
Bezpośrednie wybieranie elementów adnotacyjnych w nowym drzewie rysunku.
Dokładny podgląd wydruku uwzględniający przypisane pisaki oraz grubości linii.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie dokumentacji.
Zoptymalizowany schemat postępowania w tworzeniu tabel rysunkowych, skoncentrowany na typowych działaniach użytkownika.
Poprawiony schemat postępowania dla tworzenia i wstawiania tabel.
Dynamiczne przemieszczanie wymiarów poprzez swobodne przesuwanie tekstu wymiarowego.
Dynamiczne przemieszczenie wymiarów i przyciąganie do środka pomocniczych linii wymiarowych lub sąsiednich wymiarów.
Dynamiczne przemieszczanie wymiarów poprzez blokowanie linii wymiarowych przy jednoczesnym swobodnym przesuwaniu tekstu wymiarowego.
Nowy interfejs i schemat postępowania dla tworzenia wymiarów.
Okno dialogowe właściwości dla tabel i odnośników regionów powtórzeń.
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Adnotacje 3D ››
Zmiany uwzględniające standardy rysunkowe, dodatkowe opcje tworzenia ramek wskaźników [GTOL]  
Ulepszony schemat pracy i interfejs tworzenia notatek. 
Usprawnione zachowanie rodzic/dziecko dla adnotacji. 
Propagowanie wszystkich adnotacji podczas tworzenia cechy udostępniania danych 
Usprawnione powiadamianie o błędach dla adnotacji 3D.
Usprawnione działanie operacji cofnij/powtórz dla cyfrowej definicji produktu [MBD].
Mini paski narzędzi dla adnotacji 3D.
Drukowanie modeli z różnymi stanami złożonymi na wielu arkuszach – każdy stan złożony na osobnym arkuszu.
Opcje sterujące publikowaniem stanów złożonych do formatu Creo View i możliwość ustawienia stanu domyślnego.
Sterowanie widocznością adnotacji i geometrii pomocniczej.
Wsparcie dla różnych ustawień wyglądu [koloru i tekstury] w modelu, które można powiązać ze stanami złożonymi.
Usprawnione zaznaczanie i dynamiczne przemieszczanie wszystkich adnotacji.
Poprawiony interfejs i schemat postępowania podczas tworzenia i edytowania wymiarów, obsługujący referencje semantyczne wymiarów w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Obsługa przesuwnych pól odniesień w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Obiekt ramki bazy konstrukcyjnej zintegrowany z narzędziem GTOL, umożliwiający określenie układu współrzędnych ramki, w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Nowy interfejs i schemat postępowania podczas definiowania tolerancji geometrycznych [GTOL], obejmujący sprawdzanie składni i referencje semantyczne w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Nowa paleta symboli tekstowych oraz czcionek typu True-Type, zgodnych ze standardami ASME i ISO.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Symbole w notatkach 3D ze wsparciem dla definicji bazujących na modelu.
Interfejs i podglądu wydruku.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie tworzenia adnotacji.
Narzędzia do ustawiania i zarządzania orientacjami płaszczyzny adnotacji.
Uproszczone narzędzia do edycji zawartości adnotacji.
Narzędzia do tworzenia i zarządzania stanami złożonymi.
Narzędzia do tworzenia adnotacji 3D na podstawie istniejących wymiarów modelu.
Opcje dokumentacji 3D do kontroli wyglądu adnotacji zgodnie z normami 3D [ASME Y14.41-2003, ISO 16792 itd.].
Opcje do dynamicznego przemieszczania wymiarów na rysunkach 3D dokładnie tak samo, jak w przypadku dynamicznego przemieszczania wymiarów na dokumentacji płaskiej.
Dynamiczne przesuwanie wymiarów w 3D z inteligentnym przyciąganiem do środka pomocniczych linii wymiarowych oraz sąsiednich wymiarów.
Wskazywanie punktów końcowych krawędzi jako referencji dla adnotacji wymiarowych w 3D.
Wskazywanie krawędzi jako referencji dla wymiarów, jeżeli są one normalne do płaszczyzny adnotacji.
Symbole w notatkach 3D obsługujące cyfrową definicję modelu [Model Based Definition – MBD].
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Wymiana danych ››
Zwiększenie funkcjonalności dla operacji importu i eksportu poprzez uwzględnienie części wieloobiektowych  
Eksport do formatu 3MF uwzględniający ustawienia wyglądu. 
Przenoszenie konfiguracji z Creo Elements/Direct do widoku rozstrzelonego.
Poprawiony import asocjatywnych rysunków z Creo Elements/Direct obsługujących widoki zawierające informacje o konfiguracji.
Eksport do formatu 3MF.
Otwieranie plików systemu INVENTOR [natywne utrzymywanie danych].
Łatwe wybieranie i definiowanie nowych profili importu dla wszystkich wymaganych formatów.
Zaktualizowane ustawienia profilu dla eksportu do Creo View [kontrola ustawień wyświetlania modelu].
Poprawione narzędzia do weryfikacji importu, ułatwiające zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów.
Obsługa łamanych przekrojów poprzecznych w formacie STEP.
Obsługa formatu STEP AP242, obejmująca informacje o wytwarzaniu produktu [Product Manufacturing Information – PMI].
Obsługa formatu JT z uwzględnieniem przekrojów poprzecznych, widoków rozstrzelonych i dodatkowych rodzajów adnotacji.
Otwieranie natywnych modeli Creo Elements/Direct w Creo.
Ujednolicone profile importu/eksportu dla danych spoza Creo.
Narzędzie do weryfikacji porównujące kluczowe charakterystyki natywnych i skonwertowanych danych.
Import rysunków AutoCAD 2012 [wymagana instalacja stosownych bibliotek].
Otwieranie plików CATIA, Siemens NX i SolidWorks [dane zarządzane natywnie].
Asocjatywny model bryłowy typu Shrink-wrap do udostępniania zewnętrznej objętości modeli firmom trzecim.
Import plików CATIA, Siemens NX, SolidWorks, Autodesk Inventor oraz SolidEdge.
Import danych niegeometrycznych z PTC Creo Elements/Direct, obejmujący PMI pomiędzy zespołami i mapowanie płaszczyzn dokumentacji.
Aktualizacja i eksport plików CATIA, Siemens NX oraz SolidWorks [wymaga rozszerzenia o stosowne moduły PTC Creo Collaboration Extension].
Wersja Creo Parametric5.06.07.0
Grafika ››
Dodatkowe funkcjonalności w zakresie definicji sceny renderingu w odniesieniu do orientacji podłogi  
Kontrola wyświetlania przezroczystości dla reprezentacji geometrii granic [BREP] oraz mieszanej [fasetowej]  
Fotorendering w czasie rzeczywistym [wspierany przez technologię Luxion Keyshot] oraz animacje 3D 
Analiza promieni światła w czasie rzeczywistym, wspierana przez technologię Luxion Keyshot [Raytracing] 
Oświetlanie obiektów ze wsparciem dla standardu HDRI [High Dynamic Range Image] 
Dedykowany moduł do tworzenia animacji bezpośrednio z poziomu środowiska modelowania [moduł Design Animation]. 
Projektowanie w perspektywie.
Zmodernizowany raport ModelCHECK, ułatwiający użytkownikowi zidentyfikowanie problemów oraz ich naprawienie.
Proste przełączanie się w tryb pełnoekranowy, redukujący nadmiar informacji.
Definicja ustawień wyglądu, służąca do sterowania różnymi kombinacjami kolorystycznymi modeli.
Poprawiona wydajność graficzna i realistyczne tekstury materiałowe dostępne od razu po instalacji.
do góry
powrót

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.