PTC Creo Options Modeler

Generowanie i walidowanie reprezentacji 3D złożonych produktów

PTC Creo Options Modeler jest aplikacją służącą do generowania i walidowania reprezentacji 3D złożonych produktów, o budowie modularnej. W połączeniu ze środowiskiem modelera systemu PTC Creo Parametric daje możliwość tworzenia geometrycznych reprezentacji produktu, zgodnych z jego konkretną konfiguracją. Reprezentacji tej towarzyszą wszystkie elementy związane z danym wariantem konstrukcji – modele, złożenia, dokumentacja techniczna, zestawienia materiałowe, etc.

Wykorzystując dodatkowo oprogramowanie PTC Windchill PDMLink, PTC Creo Options Modeler umożliwia budowę modelu 3D konkretnej wersji produktu, bazując na jego strukturze, zdefiniowanej w dynamicznej liście części [BOM].

Wybrane własności funkcjonalne PTC Creo Options Modeler

  • pełna wizualizacja architektury produktu, przeglądanie oraz interakcja w jednym, zintegrowanym środowisku – architektura produktu, modele 3D, listy części i listy materiałowe
  • elastyczne wprowadzanie zmian w strukturze produktu - tworzenie nowej struktury produktu, bazując na istniejących modelach i podzespołach [metodologia top-down] lub budowanie struktury poprzez dodawanie nowych elementów [metodologia bottom-up]
  • budowanie nowej architektury produktu poprzez wykorzystanie istniejącej bazy modeli i złożeń [Creo] lub z poziomu PDM-a, przy użyciu indywidualnych list materiałowych [BOMs]
  • dodawanie lub usuwanie poszczególnych modułów produktu z jego struktury – tworzenie i analiza wariantów konstrukcyjnych
  • definiowanie, w jaki sposób poszczególne moduły produktu współpracują ze sobą, w celu szybkiego wprowadzania zmian wynikających np. ze specyficznych wymagań klienta
  • walidacja struktury wyrobu na podstawie jego dokładnej reprezentacji graficznej, analiza czynników krytycznych takich, jak np. masa, położenie środka ciężkości, etc.
  • możliwość użycia wygenerowanej struktury produktu dla potrzeb symulacji funkcjonalnej oraz procesów wytwarzania.

Dowiedz się więcej o Creo Options Modeler:

do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.