Creo - porównywarka wersji

Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Interfejs użytkownika / ogólne usprawnienia  ››
Pełen zestaw funkcjonalności dla drzewa ewolucji powierzchnia/obiekt (wyszukiwanie, kolumny, ustawienia użytkownika  
Usprawnienia w oknie dialogowym "Open" ("Otwórz")  
Przeciąganie i upuszczanie obiektów/powierzchni z drzewa ewolucji powierzchnia/obiekt do drzewa struktury projektu  
Sterowanie wyświetlaniem linii nawigacji w drzewie struktury modelu  
Udogodnienia w operacji zmiany kolejności i restrukturyzacji w drzewie struktury modelu  
Udogodnienia w operacji wejścia w tryb wstawienia  
Usprawniona obsługa mechanizmu hierarchii podrzędności w przypadku usuwania lub wyłączania cech 
Pasek narzędzi w drzewie modelu dla lepszej obsługi jego elementów 
Bardziej przejrzysta obsługa filtrów drzewa modelu 
Drzewo elementów projektu ulepszone dla potrzeb obsługi funkcji w grupach niestandardowych 
Nowe drzewo funkcjonalności quilt/body 
Ulepszenia przeglądarki relacji 
Usprawnione sposoby pracy z modelami wieloobiektowymi 
Wyświetlanie drzewa struktury projektu poza drzewem struktury modelu
Tworzenie grup użytkownika z poziomu węzła "Elementy Projektu", gromadzącego powierzchnie swobodnie i obiekty
Grupa "Elementy Projektu" w górnym obszarze drzewa struktury modelu, z listą powierzchni swobodnych i obiektów modelu oraz operacji na nich wykonanych
Węzeł "Powierzchnie Swobodne" w drzewie struktury modelu - możliwość odnalezienia każdej powierzchni swobodnej istniejącej w modelu
Nowe działania w panelu właściwości cechy: odłączanie i określanie nowych pozycji dla paneli zakładek
Intuicyjny interfejs dzięki zmodernizowanej pozycji elementów [ikon, okienek, list] w panelu właściwości cechy
Usprawnienia w zakresie przypisania materiału poprzez drzewo struktury; polecenia dostępne z menu kontekstowego
Automatyczne zapisywanie ustawień drzewa modelu
Ulepszona widoczność w drzewie modelu
Wykorzystanie mini paska narzędzi i prawego przycisku myszy w trakcie definiowania cechy
Dodatkowe polecenia dla opcji wyświetlania i ukrywania obiektów: „Pokaż tylko” i „Pokaż wszystko z wyjątkiem”
Intuicyjne, elastyczne wyszukiwanie w drzewie modelu, w trybie części i złożenia
Domyślne wyświetlanie typowych filtrów w strukturze drzewa modelu
Dynamicznie podświetlanie obiektów w miarę wpisywania ich nazwy w drzewie modelu
Wybór poprzez wskazanie geometrii z wykorzystaniem inteligentnego, kontekstowego mini paska narzędzi
Opcja zaznaczania oknem dostępna w każdym trybie
Możliwość konfigurowania mini paska narzędzi oraz menu pod prawym przyciskiem myszy
Możliwość konfigurowania skrótów klawiszowych
Zawartość pomocy indeksowana za pomocą mechanizmów Google wraz z możliwością przeszukiwania przy użyciu przeglądarki
Automatyczna aktywacja okna
Konfigurowane przez użytkownika polecenia dostępne pod prawym przyciskiem myszy, z możliwością modyfikacji
Centrum powiadomień służące do szybkiego szukania, sortowania i naprawiania typowych problemów związanych z trybem modelowania części
Opcja otworzenia ostatniej sesji pozwalająca na pełne przywrócenie modeli w niej stworzonych
Miniatury umożliwiające szybkie przełączanie się pomiędzy widokami modeli
Rozbudowana dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym
Samouczki i tematy pomocy, dostępne kontekstowo dzięki zintegrowanemu narzędziu PTC Learning Connector.
Interfejs wstążkowy, skróty klawiszowe i ustawienia środowiska służące do konfigurowania programu zgodnie z osobistymi preferencjami
Narzędzie pomiarowe dla opcji From Axis. Opcje mierzenia od osi, w płaszczyźnie i w rzucie normalnym
Opcja pełnoekranowego wygładzania krawędzi [anti-aliasing] znacznie poprawiająca jakość wyświetlania
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Szkicownik ››
Automatyczne skalowanie pierwszego szkicu 
Ulepszona funkcja Project/Offset 
Wzbogacone narzędzia do inspekcji i kontroli 
Zmodernizowane, bardziej widoczne uchwyty wymiarów, dzięki czemu łatwiej jest zaczepić się do nich w celu przeciągnięcia wymiaru
Ulepszona wizualizacja intencji projektowych [więzy i referencje wymiarowe]
Uelastycznienie operacji lustra poprzez wskazanie dowolnego, prostego elementu szkicu
Podgląd wymiarów podczas przesuwania i glify wymiarów [wskazujące na typ wymiaru]
Przyciąganie do istniejącej geometrii.
Przycinanie geometrii płaszczyzną szkicu, poprawiające widoczność.
Możliwość programowego sterowania czcionką szkicu.
Geometryczny układ współrzędnych.
Uchwyty wymiarów do zmiany poszczególnych wymiarów podczas szkicowania z dynamicznym podglądem cechy.
Opcje szkicowania elips, równoległoboków i odsunięć.
Inteligentne mapowanie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Bezpośrednie wczytywanie danych z PTC Creo Sketch jako bazy do tworzenia modeli 3D
Prostokąt rysowany od środka, zaokrąglenie z liniami konstrukcyjnymi oraz tryb konstrukcyjny
Tryb szkicownika dostępny po wskazaniu istniejącego szkicu, powierzchni płaskiej lub płaszczyzny.
Narzędzie do orientacji przekroju.
Dodatkowe opcje, służące do wskazywania [dodawania] referencji podczas szkicowania, po naciśnięciu klawisza ALT.
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Środowisko modelowania części  ››
Wyświetlanie wyniku dla stożka odbitego w analizie pola widzenia  
Freestyle – blokowanie elementów siatki kontrolnej, aby zapobiec przypadkowej, niepożądanej zmianie  
Nowe narzędzie środowiska modelowania swobodnego (Freestyle): powielenie obrotowe  
Wydłużenie geometrii odkształcanej narzędziem Warp do zdefiniowanej referencji  
Deformacja sterowana krzywą - dopasowanie odkształcanej geometrii do krzywej referencyjnej  
Nowa cecha: zamknięta pętla krzywej  
Nowy parametr dla operacji powielenia z informacją o ilości instancj  
Przy tworzeniu powielenia z powielenia można określić przyrost dla ilości elementów pozyskanych w pierwszym powieleniu  
Propagacja wyglądu i referencji dla operacji boolowskich i podziału  
Wprowadzenie do narzędzia "Split" ("Podziel") możliwości zmiany strony odcięcia - zwiększenie elastyczności  
Połączenie narzędzi do operacji na modelach wieloobiektowych: "Split"/"Trim" ("Podziel"/"Przytnij obiekt")  
Zwiększenie funkcjonalności przy podziale powierzchn  
Ustalanie parametrów ECAD przy tworzeniu otworów w środowisku ECAD  
Notatki i parametry dla otworu zwykłego (walcowe wycięcie)  
Redefinicja rodzaju otworu w opcji powielenia sterowanego poprzez wymiar 
Poprawiona wydajność regeneracji powieleń 
Nowe cechy łączenia i podziału powierzchni 
Nowe narzędzia do modyfikowania geometrii freestyle 
Opcja odbicia lustrzanego dla cech typu „freestyle” 
Analiza pola widzenia wykorzystująca położenie oka obserwatora 
Eksport informacji o spoinach w formacie XML, dla potrzeb programowania maszyn w trybie offline 
Tworzenie krzywej geodezyjnej – wynikowej krzywej reprezentującej wariant najkrótszej ścieżki na powierzchni pomiędzy dwoma punktami
Przełączanie do reprezentacji symbolicznej każdego typu otworu
Tworzenie w jednej operacji otworu prostego z gwintowanym fragmentem stożkowym
Możliwość otrzymania wielu otworów w pojedynczej cesze otworu przez określenie ich lokalizacji w oparciu o dodatkowy szkic
Kopiowanie geometrii powierzchni swobodnej/obiektu we wskazanym punkcie sekwencji regeneracji modelu projektowego
Pokazanie obrazu geometrii powierzchni swobodnej/obiektu w punkcie po regeneracji wskazanej cechy
Freestyle – tryb edycji pozwalający użytkownikowi przyciągnąć wierzchołki siatki kontrolnej do wskazanych obiektów triangularyzacji
Możliwość pochylenia dla wcześniej pochylonych ścianek modelu
Modele z formułą przypisania wielu materiałów
Koncepcja projektowania wieloobiektowego dołączona do metodologii tworzenia części elastycznych
Tworzenie krzywej trajektorii śrubowej w narzędziu przeciągnięcia śrubowego.
Freestyle - możliwość zablokowania kształtów w drzewie Freestyle.
Spiralne przeciągnięcia bryły po trajektorii.
Łatwe nadawanie pochyleń w modelach zawierających zaokrąglenia i fazowania.
Freestyle – odcięcie geometrii wyznaczoną płaszczyzną konstrukcyjną.
Freestyle – podgląd obiektów przed importowaniem ich do postaci Freestyle.
Freestyle – wykorzystanie przyciągania do referencji podczas operacji dodawania krawędzi.
Freestyle – przełączanie się między trybami: standardowym i wielościanu, w celu szybkiego projektowania powierzchni.
Freestyle – możliwość spasowania kształtu bez utraty ciągłości krzywizny, za pomocą narzędzia Dopasuj Krzywiznę [Align Curvature].
Freestyle – dostosowanie krawędzi do zewnętrznych krzywych lub krawędzi z połączeniami G0, G1, G2 lub G3 za pomocą polecenia Dopasuj [Align].
Łatwe umieszczanie otworów pod dowolnym kątem.
Importowanie/eksportowanie siatki kontrolnej Freestyle.
Tworzenie płaszczyzny środkowej.
Zachowanie geometrii analitycznej w cechach deformacji Warp.
Tworzenie bryłowej geometrii spoin.
Drukowanie 3D – bezpośrednie połączenie z drukarkami Stratasys i 3D Systems oraz usługą wydruków iMaterialize.
Parametryczne sterowanie geometrią swobodną w narzędziu Freestyle. Wyrównanie krawędzi geometrii do krawędzi zewnętrznej, obejmujące utwierdzenia położenia, styczności lub prostopadłości.
Opcja tworzenia zaokrągleń o stałym promieniu.
Definiowanie przejść między zaokrągleniami z wykorzystaniem przekrojów okrągłych, stożkowych i zachowujących ciągłość krzywizny.
Cofnięcie przycięcia powierzchni lub płatu.
Narzędzie do sprawdzenia grubości ścianki 3D podczas analizy geometrii formy.
Dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym, umożliwiająca wprowadzanie zmian poprzez złapanie i przesunięcie uchwytu.
Cechy spoin do projektowania konstrukcji spawanych.
Inteligentne schematy budowania przeciągnięcia spiralnego, krzywej z równania, z przekroju oraz przechodzącej przez punkty.
Opcja wyciągnięcia z pochyleniem.
Inteligentne gwinty kosmetyczne.
Cechy Parallel i Rotational Blend z dodanymi opcjami tworzenia szkiców w przestrzeni 3D, wykorzystywania geometrii do zdefiniowania osi obrotu, ustawiania punktu początkowego przekroju na poziomie cechy, etc.
Narzędzie do śledzenia zmian, dostępne podczas wczytywania do środowiska Creo Parametric modeli zmodyfikowanych w Creo Direct [weryfikacja, akceptacja, odrzucenie, podgląd i inspekcja].
Dokładny podgląd wynikowej cechy w czasie rzeczywistym [łącznie z wycięciami i przecięciami].
Automatyczna regeneracja cechy w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w szkicach.
Freestyle: cechy służące do tworzenia swobodnych kształtów oraz powierzchni.
Wielopoziomowe modelowanie „subdivisional” w cesze Freestyle, dające większą kontrolę nad siatką powierzchni.
Cechy w narzędziu Freestyle, służące do dynamicznego wyciągania, obracania lub skalowania siatki kontrolnej w celu uszczegółowienia geometrii
Opcja zaokrąglenia o stałej szerokości.
Definiowanie przejść zaokrągleń z użyciem przekrojów poprzecznych okrągłych, stożkowych lub zachowujących ciągłość C2.
Narzędzie do analizy połączeń - analiza położenia, styczności oraz ciągłości krzywizny dla połączeń pomiędzy krzywymi i powierzchniami.
Narzędzie do sprawdzania grubości ścianek modelu pod kątem zastosowania w konstrukcji wyprasek.
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Środowisko tworzenia złożeń  ››
Zwiększenie użyteczności manekina  
Zaktualizowana biblioteka manekinów, w której manekiny są przechowywane jako złożenia nierozłączne  
Nowe narzędzie do pomiaru kąta pomiędzy sąsiednimi segmentami manekina  
Wyświetlanie czterech kopert zasięgu dla każdej ręki manekina (palec wskazujący, środkowy, kciuk i środek dłoni)  
Poprawa obsługi operacji podmiany komponentów w złożeniu 
Poprawa mechanizmów odzyskiwania brakujących komponentów 
Grupowanie linii odsunięcia w widokach rozstrzelonych 
Łatwiejszy dostęp do raportów związanych z funkcjonalnością powielania kołowego 
Poprawione mechanizmy manipulacji manekinem oraz edycji warunków brzegowych 
Definiowanie i wykorzystanie niestandardowych populacji manekinów 
Łączenie punktów kontrolnych w sesji studium projektu [DEX]
Złożenia nierozłączne dla części zakupowych – tworzenie pojedynczego pliku z kilku komponentów złożenia
Wieloobiektowe projektowanie dla cech współdzielenia danych, operacji na komponentach złożenia i w narzędziach do analizy
Mechanizmy – szczegółowa diagnostyka i sugestie rozwiązań w przypadku kolizji mechanizmu.
Publikowanie modeli w środowisku rzeczywistości rozszerzonej.
Inteligentne odbicia lustrzane zespołów upraszczające ponowne wykorzystanie istniejących części.
Ustawianie i przechowywanie wariantów kolorystycznych całego modelu złożenia.
Bezpośrednie przesuwanie ułatwiające pozycjonowanie komponentów w widokach rozstrzelonych.
Zmiana struktury zespołu poprzez proste przesuwanie i puszczanie części oraz podzespołów.
Automatyczna animacja komponentów w czasie rzeczywistym podczas ich ruchu w widoku rozstrzelonym
Lekkie reprezentacje graficzne służące do szybkiej przebudowy struktury, zmiany kolejności lub nazw komponentów w zespole.
Dodatkowe rodzaje utwierdzeń [utwierdzenia normalne dla powierzchni, utwierdzenia odległości, przesunięcia kątowego oraz normalne dla punktów i linii].
Wskazywanie „w locie” płaszczyzn dla przekrojów poprzecznych oraz automatyczne wykrywanie i wizualizacja kolizji w przekrojach.
Tworzenie przekrojów poprzez proste wskazanie geometrii w modelu; Dynamiczna edycja przekrojów poprzez przesuwanie myszą.
Przekroje dostępne bezpośrednio w drzewie modelu.
Poprawiona wydajność i intuicyjność w narzędziu do wybierania komponentów.
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Elementy blaszane ››
Usprawnienia serwera - zachowanie pozycji elementu po jednej stronie osi po wykonaniu operacji obrotu  
Usprawnienia pracy na krzywych złożonych powstałych w operacji rzutowania/odsunięcia w środowisku szkicowania  
Usprawnienia pracy na krzywych złożonych powstałych w operacji rzutowania/odsunięcia w środowisku szkicowania  
Tworzenie kilku ścian płaskich w jednej operacji
Usprawniony schemat pracy i interfejs dla narzędzia Merge Walls.
Dodatkowa kontrola orientacji podcięcia naroża.
Wykonywanie operacji modelowania bezpośredniego w częściach blaszanych, zarówno dla natywnych modeli Creo, jak i geometrii importowanej.
Spłaszczanie geometrii zdefiniowanej dla przetłoczeń.
Gięcia w wielu płaszczyznach, zmiany położenia podcięć na linii gięcia oraz tworzenie wielu podcięć jednocześnie.
Tworzenie szyków ścian blaszanych.
Odbicia lustrzane szyków ścian blaszanych.
Dynamiczny podgląd w czasie rzeczywistym części blaszanych, podcięć naroży itp.
Rozwinięcie detalu z podświetleniem nakładającej się na siebie geometrii.
Tworzenie cech przetłoczeń na podstawie szkicu [z opcjonalnymi zaokrągleniami i pochyleniami] z możliwością usuwania części ścianki w przetłoczeniu.
Tworzenie ścian blaszanych z dwóch przecinających się ścian, z dodaną między nimi cechą gięcia.
Automatyczne tworzenie w modelu blaszanym instancji rodziny części dla rozwinięcia.
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Dokumentacja techniczna 2D ››
Usprawnione procesy umieszczania i edycji oznaczeń parametrów stanu powierzchni 
Nowa galeria symboli stanu powierzchni, zawierająca aktualizacje do najnowszych norm 
Ulepszone opcje konfiguracji stanu powierzchni 
Definiowanie wskazanych elementów rysunkowych widokami 2D
Tworzenie konstrukcyjnych elementów rysunkowych w dokumentacji technicznej
Usprawnione i zmodernizowane narzędzia do szkicowania w dokumentacji technicznej
Mini paski narzędzi dla rysunków płaskich.
Rozbudowana paleta symboli tekstowych i czcionki True-Type, obsługujące normy ASME i ISO.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Poprawiony interfejs i schemat pracy dla tworzenia i edytowania wymiarów.
Szybkie i proste dodawanie do rysunków grafiki rastrowej, bez konieczności stosowania Microsoft Windows OLE.
Podmiana modelu na widoku rysunkowym na powiązany z nim model [rodzina części, reprezentacja uproszczona, cecha scalenia/dziedziczenia] z zachowaniem ustawień widoku i adnotacji.
Obsługa nieliniowych schematów kreskowania przekrojów poprzecznych, używających standardowego formatu *.pat
Galeria tabel z podglądem ich predefiniowanych szablonów.
Okno właściwości dla tabel oraz odnośników BOM [baloons].
Zawijanie tekstu w komórkach tabel.
Rozbudowane ustawienia dla odnośników list materiałowych, obejmujące m.in. typ i tekst referencyjny.
Dynamiczna zmiana położenia wymiarów, obejmująca przyciąganie do istniejącej geometrii, umieszczanie swobodne i blokowanie linii wymiarowych.
Poprawiony interfejs użytkownika oraz schematy postępowania dla kluczowych etapów przygotowywania rysunków płaskich.
Bezpośrednie wybieranie elementów adnotacyjnych w nowym drzewie rysunku.
Dokładny podgląd wydruku uwzględniający przypisane pisaki oraz grubości linii.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie dokumentacji.
Poprawiony schemat postępowania dla tworzenia i wstawiania tabel.
Okno dialogowe właściwości dla tabel i odnośników regionów powtórzeń.
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Adnotacje 3D ››
Powierzchnie modelu nie określone specyfikacjami geometrii wyrobów w aplikacji GD&T zostają automatycznie rozpoznane jako semantyczne referencje tolerancji ogólnej.  
GD&T Advisor - ulepszenia funkcjonalności  
Symbole użytkownika i symbole chropowatości można wstawiać jako powiązane z inną adnotacją modelu 3D  
Usprawnione procesy umieszczania i edycji oznaczeń parametrów stanu powierzchni 
Nowa galeria symboli stanu powierzchni, zawierająca aktualizacje do najnowszych norm 
Ulepszone opcje konfiguracji stanu powierzchni 
Wsparcie semantyczne dla stanu wykończenia powierzchni 
GD&T Advisor - aktualizacja do najnowszych norm 
GD&T Advisor - nowa opcja podświetlania 
Nowe parametry w symbolach spoiny, umożliwiające ich użycie w MPMLink 
Wsparcie referencji semantycznych dla symboli
Zmodernizowany i usprawniony proces dostosowania symboli do własnych potrzeb
Interaktywna biblioteka symboli
Uproszczony przebieg czynności przy wstawianiu i edycji symboli
Możliwość użycia inteligentnych metod zaznaczania powierzchni przy tworzeniu odrębnej cechy notatki
Usprawnione zachowanie rodzic/dziecko dla adnotacji.
Propagowanie wszystkich adnotacji podczas tworzenia cechy udostępniania danych
Usprawnione powiadamianie o błędach dla adnotacji 3D.
Usprawnione działanie operacji cofnij/powtórz dla cyfrowej definicji produktu [MBD].
Mini paski narzędzi dla adnotacji 3D.
Drukowanie modeli z różnymi stanami złożonymi na wielu arkuszach – każdy stan złożony na osobnym arkuszu.
Opcje sterujące publikowaniem stanów złożonych do formatu Creo View i możliwość ustawienia stanu domyślnego.
Sterowanie widocznością adnotacji i geometrii pomocniczej.
Wsparcie dla różnych ustawień wyglądu [koloru i tekstury] w modelu, które można powiązać ze stanami złożonymi.
Usprawnione zaznaczanie i dynamiczne przemieszczanie wszystkich adnotacji.
Obsługa przesuwnych pól odniesień w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Obiekt ramki bazy konstrukcyjnej zintegrowany z narzędziem GTOL, umożliwiający określenie układu współrzędnych ramki, w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Uproszczone narzędzia do edycji zawartości adnotacji.
Narzędzia do tworzenia i zarządzania stanami złożonymi
Narzędzia do tworzenia adnotacji 3D na podstawie istniejących wymiarów modelu.
Opcje dokumentacji 3D do kontroli wyglądu adnotacji zgodnie z normami 3D [ASME Y14.41-2003, ISO 16792 itd.].
Dynamiczne przesuwanie wymiarów w 3D z inteligentnym przyciąganiem do środka pomocniczych linii wymiarowych oraz sąsiednich wymiarów.
Wskazywanie punktów końcowych krawędzi jako referencji dla adnotacji wymiarowych w 3D.
Symbole w notatkach 3D obsługujące cyfrową definicję modelu [Model Based Definition – MBD].
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Wymiana danych ››
STEP AP242 pozwala wyeksportować informację o dodatkowych referencjach samodzielnych adnotacji, cech adnotacji i wymiarów sterujących  
Możliwość wyeksportowania geometrii spoiny bryłowej do formatów STEP, JT i Neutral w postaci odrębnych obiektów
Zwiększenie funkcjonalności dla operacji importu i eksportu poprzez uwzględnienie części wieloobiektowych
Eksport do formatu 3MF uwzględniający ustawienia wyglądu.
Przenoszenie konfiguracji z Creo Elements/Direct do widoku rozstrzelonego.
Łatwe wybieranie i definiowanie nowych profili importu dla wszystkich wymaganych formatów.
Poprawione narzędzia do weryfikacji importu, ułatwiające zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów.
Obsługa łamanych przekrojów poprzecznych w formacie STEP.
Obsługa formatu STEP AP242, obejmująca informacje o wytwarzaniu produktu [Product Manufacturing Information – PMI].
Obsługa formatu JT z uwzględnieniem przekrojów poprzecznych, widoków rozstrzelonych i dodatkowych rodzajów adnotacji.
Otwieranie natywnych modeli Creo Elements/Direct w Creo.
Ujednolicone profile importu/eksportu dla danych spoza Creo.
Narzędzie do weryfikacji porównujące kluczowe charakterystyki natywnych i skonwertowanych danych.
Otwieranie plików CATIA, Siemens NX i SolidWorks [dane zarządzane natywnie].
Asocjatywny model bryłowy typu Shrink-wrap do udostępniania zewnętrznej objętości modeli firmom trzecim
Import plików CATIA, Siemens NX, SolidWorks, Autodesk Inventor oraz SolidEdge.
Import danych niegeometrycznych z PTC Creo Elements/Direct, obejmujący PMI pomiędzy zespołami i mapowanie płaszczyzn dokumentacji.
Aktualizacja i eksport plików CATIA, Siemens NX oraz SolidWorks [wymaga rozszerzenia o stosowne moduły PTC Creo Collaboration Extension]
Wersja Creo Parametric8.09.010.0
Grafika ››
Wykorzystanie strzałek na klawiaturze do obracania modelu o wstępnie zdefiniowany kąt 
Narzucanie przezroczystości dla wszystkich obiektów i powierzchni swobodnych modelu
Załączanie wyświetlania wypełnienia transparentnym kolorem płaszczyzn bazowych, w celu szybkiego rozpoznania ich orientacji w modelu 3D
Dodatkowe funkcjonalności w zakresie definicji sceny renderingu w odniesieniu do orientacji podłogi
Kontrola wyświetlania przezroczystości dla reprezentacji geometrii granic [BREP] oraz mieszanej [fasetowej]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [wspierany przez technologię Luxion Keyshot] oraz animacje 3D
Analiza promieni światła w czasie rzeczywistym, wspierana przez technologię Luxion Keyshot [Raytracing]
Oświetlanie obiektów ze wsparciem dla standardu HDRI [High Dynamic Range Image]
Dedykowany moduł do tworzenia animacji bezpośrednio z poziomu środowiska modelowania [moduł Design Animation].
Projektowanie w perspektywie.
Proste przełączanie się w tryb pełnoekranowy, redukujący nadmiar informacji.
Definicja ustawień wyglądu, służąca do sterowania różnymi kombinacjami kolorystycznymi modeli.
do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.