RODO | Polityka prywatności

REJESTR KORESPONDENCJI

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016] [Rozporządzenia], informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest 3D PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.Częstochowska 37/39, 93-121, tel. +48 42 640 60 99, email: info@3dpro.com.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji [przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi].
 • Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.partnerom handlowym oraz partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych takim jak w szczególności banki, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, dostawcy usług IT i inni, jeśli przekazanie jest niezbędne dla prawidłowego zaklasyfikowania korespondencji i udzielenia prawidłowej odpowiedzi.
 • Administrator danych ma zamiar przekazywać Twoje dane osobowe jedynie do takich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, lub w przypadku innych państw, wyłącznie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w Art. 46 Rozporządzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wynikającego z korespondencji, jednak w zależności od jej charakteru, nie dłużej niż 10 lat w przypadku korespondencji związanej z roszczeniami lub reklamacjami itp.; innej korespondencji – nie dłużej niż 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia Rozporządzenia.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 • W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016] [Rozporządzenie], informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest 3D PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 37/39, 93-121, tel.+48 42 640 60 99, e-mail: info@3dpro.com.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych w tym w celu wysyłania newsletteru.
 • Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda.
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.partnerom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych takim jak w dostawcy usług IT, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wysłania newsletteru.
 • Administrator danych ma zamiar przekazywać Twoje dane osobowe jedynie do takich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, lub w przypadku innych państw, wyłącznie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w Art. 46 Rozporządzenia
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez wysłanie cofnięcia zgody na adres info@3dpro.com.pl
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia Rozporządzenia.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie masz obowiązku podania danych osobowych, jednakże w przypadku ich niepodania nie będą do Ciebie kierowane informacje marketingowe w tym newsletter.
 • W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

 

PLIKI COOKIES

Cookies [ciasteczka] są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Cookies używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny.

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:


Wykorzystanie ciasteczek [cookies]

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

 

do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.