ModelSearch

Przeszukiwanie bazy modeli 3D i ich analiza pod kątem występowania podobieństw geometrycznych

Jednym z problemów najczęściej zgłaszanych przez użytkowników systemów CAD | PLM jest trudność stwierdzenia, czy element o określonej bądź podobnej geometrii był już wcześniej modelowany. Brak rozwiązań w tym zakresie prowadzi często do podejmowania się czasochłonnych i kosztownych zadań projektowych, wynikiem których jest tworzenie elementów o zbliżonej geometrii, a nawet zbędnych duplikatów części.

PTC Windchill PLM posiada wiele standardowych mechanizmów wyszukiwania [po nazwach, indeksach, kategoriach, poszukiwania elementów powiązanych, etc.]. Kryteriami mogą być także: część, dokument, CADDocument, Change Notice, Change Request, Problem Report. Te natywne narzędzia systemu nie sprawdzają się jednak w przypadkach, gdy kryterium wyszukiwania jest geometria 3D.

Oprogramowanie ModelSearch [MoS] firmy TechSoft jest aplikacją, która opiera się na technologii tzw. ”śladu geometrycznego” [Geometric Footprint Technology]. Rozwiązanie to doskonale integruje się ze środowiskami pracy systemów PTC Creo Parametric i PTC Windchill PLM, umożliwiając indeksowanie modeli 3D znajdujących się w bazie oraz ich bieżącą analizę pod kątem występowania podobieństw geometrycznych [ModelSearch Live].

Wsparcie dla procesów konstrukcji części

Jedno kliknięcie – dokładnie tyle dzieli użytkownika od momentu znalezienia do efektywnego wykorzystania najbardziej podobnego, istniejącego modelu 3D. Wyszukiwarka podobieństw geometrii 3D w ModelSearch działa w oparciu o natywne środowiska rozwiązań Windchill lub ModelManager, nie ma więc potrzeby uruchamiania żadnej dodatkowej aplikacji.

Podczas sesji projektowej znajdowanie geometrycznych podobieństw [ModelSearch Live] odbywa się w sposób ciągły, poprzez indeksowanie zawartości bazy danych PTC Windchill. Wyświetlane są te modele, które cechuje największy stopień podobieństwa geometrii. Im bardziej bieżący projekt geometrycznie rozwija się w czasie, tym bardziej zawęża się zakres przeszukiwania. Prowadzi to do efektywnego znajdowania najbardziej podobnych części. Wyniki można łatwo wyeksportować do formatu EXCEL, np. w celu ich dalszego wykorzystywania.

Wsparcie dla procesów projektowania złożeń

Dzięki mechanizmom zautomatyzowanego wyszukiwania można łatwo znajdować podobieństwa w zespołach części [złożeniach]. Skraca to w znaczący sposób czas procesu projektowania. Aplikacja działa również dla części i zespołów innych producentów, importowanych do sesji projektowej na przykład w formacie STEP.

Aby optymalnie dostosować informacje uzyskiwane z ModelSearch Live do wymagań konkretnego użytkownika, on sam może wybierać spośród wielu ustawień parametrów wyszukiwania. Może na przykład definiować i zmieniać wartość progową procentowego stopnia podobieństwa, od której aplikacja staje się aktywna określić czas wyświetlania oraz liczbę wyświetlanych miniatur modeli a także ich rozmiar. W ten sposób ModelSearch Live staje się prawdziwą pomocą i użytecznym źródłem informacji dla każdego konstruktora.

Analiza przed rozpoczęciem procesu projektowania

Zamiast od razu przystępować do pracy w aplikacji CAD, projektant może przeprowadzić analizę dostępności elementów poprzez funkcję wyszukiwania geometrycznego, która indeksuje modele [geometria + atrybuty], bezpośrednio w bazie danych systemu PTC Windchill. Odbywa się to bez konieczności uruchamiania środowiska modelowania. Określając interesujące nas parametry charakterystyczne, takie jak np.: długość, szerokość, średnica, liczba otworów, itp., można szybko znaleźć istniejące już elementy. Korzystając ze standardowych funkcji środowiska PTC Windchill takich, jak wizualizacja geometrii i wymiarów, użytkownik może podjąć świadomą decyzję, czy znaleziona część będzie ponownie wykorzystana w nowym projekcie. Jeśli wyszukiwania z wykorzystaniem powtarzających się zestawów parametrów są stosowane częściej, można je zachowywać jako tzw. „zapisane parametry wyszukiwania”, jak również ponownie edytować i zmieniać wcześniejsze kryteria.

Poszukiwanie duplikatów

ModelSearch świetnie sprawdza się w procesach poszukiwania duplikatów. Wszystkie geometrycznie identyczne części wyświetlane są w grupach. Można je wtedy analizować i edytować. Status procesu jest rejestrowany za pomocą tzw. priorytetów i aktywacji. Wyeliminowanie powtarzających się części przynosi wymierne korzyści procesowe i finansowe.

Kompatybilność

ModelSearch jest rozwiązaniem dla wszystkich firm, które:

  • wykorzystują oprogramowanie PTC Windchill wraz z PTC Creo Parametric
  • używają Model Managera z oprogramowaniem PTC Creo Elements | Direct Modeling
  • wykorzystują system PTC Windchill do zarządzania danymi pochodzącymi z innych systemów CAD takich, jak Autodesk® Inventor®, Catia, Siemens PLM Software NX lub SolidWorks
  • wykorzystują środowisko PTC Windchill z kombinacją przedstawionych powyżej kompatybilnych systemów CAD.

Głównym celem wdrożenia rozwiązania ModelSearch w firmach produkcyjnych jest ograniczenie ilości części podobnych. Cel ten można osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania istniejących modeli 3D w nowych zadaniach projektowych. Dzięki ModelSearch możliwe jest szybkie indeksowanie oraz przeszukiwanie - w poszukiwaniu części podobnych -  baz liczących nawet do 100 000 modeli 3D. 

Oprogramowanie ModelSearch zmniejsza koszty związane z procesem rozwoju produktu dzięki skróceniu czasu ich projektowania oraz zmniejszeniu kosztów magazynowania. Może być stosowane w całej firmie począwszy od etapu projektowania, poprzez fazę produkcyjną, aż po serwis.

do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.