Mathcad Prime

Światowy standard w procesach obliczeń i kalkulacji inżynierskich

System PTC Mathcad Prime jest łatwy w użyciu, pozwala jednocześnie i interaktywnie wykorzystywać formuły matematyczne, teksty, tabele, wykresy i animacje, komentować obliczenia oraz tworzyć przejrzystą dokumentację projektową. Otwarta architektura PTC Mathcad Prime umożliwia zwiększenie wydajności krytycznych procesów projektowych.
Przejrzysty i czytelny interfejs ułatwia pracę, a dzięki standardowej notacji matematycznej, do odczytu dokumentów wygenerowanych w PTC Mathcad Prime, nie jest konieczna specjalistyczna wiedza na temat oprogramowania. Dodatkowe atuty stanowią: możliwość weryfikacji poprawności formuł i zawartości tworzonych dokumentów oraz narzędzia, integrujące PTC Mathcad Prime ze środowiskiem rozwiązań CAD z grupy PTC Creo oraz PLM z grupy PTC Windchill.

Ważna informacja!

Począwszy od 01.01.2022 r. Mathcad 15 oraz Mathcad Prime 1-6 nie będą już dostarczane przez firmę PTC.

Z powodu zastąpienia silnika obliczeń symbolicznych autorskim silnikiem firmy PTC, od 01.01.2022 r. każdy nowy plik licencji będzie zawierał dostęp wyłącznie do programu Mathcad Prime 7 i kolejnych wersji (dotyczy to wszystkich nowych subskrypcji, kontynuacji subskrypcji oraz aktualizacji programu w licencji bezterminowej do najnowszej wersji). Klienci korzystający z licencji bezterminowej PTC Mathcad Prime będą mogli w dalszym ciągu korzystać z wcześniejszych wersji oprogramowania pod warunkiem, że licencja nie będzie aktualizowana do wersji Mathcad Prime 7 lub wyższej.

Dowiedz się więcej o PTC Mathcad:

 

Wersja testowa PTC Mathcad Prime jest w pełni funkcjonalna. Po 30 dniach od aktywacji wersji testowej uzyskujesz dostęp do PTC Mathcad Express - bezpłatnej wersji programu, z której możesz korzystać bez ograniczeń czasowych. Z licencji Mathcad Express można korzystać tylko w celach prywatnych, nie jest ona przeznaczona do użytku komercyjnego.

PTC Mathcad Prime - cechy funkcjonalne oprogramowania

 

Obliczenia:

 • Wyrażenia symboliczne - działania i rozwiązania. Udoskonalenia algorytmów obliczeń symbolicznych
 • Automatyczna aktualizacja wyników
 • Wielowątkowość obliczeń
 • Wykorzystanie standardowej notacji operatorowej do obliczeń algebraicznych, rachunku różniczkowego, równań różniczkowych, logiki, algebry liniowej.
 • Wyrażenia dla liczb rzeczywistych i zespolonych.
 • Obsługa różnych typów danych: skalarnych, wektorowych i macierzy; liczb zespolonych; tworzenie list (np. Combo Box), z których wybieramy elementy do dalszych obliczeń.

 
Edycja matematyczna

 • Możliwość korzystania ze standardowych symboli matematycznych
 • Prosty edytor równań - intuicyjny i naturalny zapis
 • Wywołanie za pomocą operatorów z paska wstęgowego lub bezpośrednio z klawiatury

 
Ochrona treści arkusza

 • Ochrona własności intelektualnej oraz danych zawartych w dokumencie: ukrywanie obszarów, blokowanie zawartości obszarów hasłem i uniemożliwianie ich wyświetlania

 
Jednostki

 • Obsługa jednostek w odniesieniu do obliczeń numerycznych, symbolicznych, funkcyjnych, rozwiązań bloków, tablic, wektorów / macierzy i wykresów
 • Automatyczne sprawdzanie jednostek i ich konwersja
 • Setki predefiniowanych jednostek i możliwość ich łatwego tworzenia
 • Definiowanie własnych systemów jednostek

 
Operatory

 • Operatory arytmetyczne
 • Operatory relacyjne
 • Operatory logiczne
 • Operatory rachunku całkowego i różniczkowego
 • Operatory rachunku wektorowego i macierzowego

 
Interfejs użytkownika

 • Interfejs użytkownika bazujący na interfejsie wstęgowym [Microsoft Office Fluent UI]
 • Łatwiejsze przewijanie i powiększanie
 • Obszerna baza podpowiedzi dla wszystkich dostępnych funkcji

 
Funkcje

 • Funkcje Bessela
 • Funkcje liczb zespolonych
 • Funkcje dopasowania krzywej i wygładzające
 • Funkcje statystyczne | analizy danych
 • Funkcje projektowania eksperymentów [DoE]
 • Funkcje rozwiązujące równania różniczkowe
 • Funkcje liniowe | nieliniowe | optymalizujące
 • Funkcje rozpoznające typ danych
 • Funkcje wektorowe i macierzowe
 • Funkcje działające na ciągach znaków
 • Funkcje dostępu do plików
 • Funkcje finansowe | hiperboliczne
 • Funkcje transformacji Fouriera
 • Funkcje przetwarzania współrzędnych
 • Funkcje przetwarzania obrazów
 • Funkcje interpolacji i przewidywania
 • Funkcje logarytmiczne i wykładnicze
 • Funkcje różne
 • Funkcje teorii liczb | kombinatoryka
 • Funkcje przedziałami ciągłe
 • Funkcje gęstości prawdopodobieństwa | rozkładu prawdopodobieństwa
 • Funkcje liczb losowych | przetwarzania sygnałów | sortowania | specjalne
 • Funkcje symboliczne | trygonometryczne | obcinania i zaokrąglania
 • Funkcje Wavelets

Wykresy i grafy

 • XY wykresy: rozrzutu, punktowe, liniowe, kolumnowe, histogramowe, wykresy błędów, etc.
 • Wykresy 3D: rozrzut, powierzchnia, krzywa,
 • Wykresy polarne
 • Wykresy konturowe

 
Dane

 • Combo Box umożliwia tabelaryczne przypisanie różnych wartości dla zmiennej
 • Zintegrowany konwerter w PTC Mathcad Prime 7 nie wymaga już instalacji PTC Mathcad 1
 • Wbudowany składnik Microsoft Excel, umożliwiający dwukierunkową integrację z tą aplikacją
 • Łączenie się z zewnętrznymi plikami danych za pomocą funkcji odczytu i zapisu dla różnych formatów plików: tekstowych [.txt], plików Excel [.xlsx, .xls, .csv], obrazów [.bmp, .jpg]
 • Dołączanie treści osadzonych w zewnętrznych aplikacjach [OLE]

 
Programowanie

 • Programowanie realizowane za pomocą znanych operatorów i naturalnego zapisu matematycznego
 • Pętle [for, while]
 • Instrukcje warunkowe [if, else if, else]
 • Identyfikacja błędów [try / on error]
 • Definiowanie funkcji rekursywnych

 
Wektory i macierze

 • Automatyczne stosowanie inteligentnych składników dla wielu funkcji i operatorów
 • Prosty i intuicyjny edytor równań

 
Rozwiązania

 • Zaawansowane metody rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych w systemach algebraicznych i różniczkowych
 • Najnowocześniejsze algorytmy dla optymalizacji nieliniowej, wykorzystujące wydajny algorytm obliczeniowy KNITRO ®
 • Wsparcie dla modelowania parametrycznego, umożliwiającego rozwiązywanie bardziej złożonych problemów wraz z integracją z wykresami
 • Możliwość powiązania wyników symbolicznych z funkcjami numerycznymi

 
Zasoby, pomoc i wsparcie

 • Zintegrowana pomoc kontekstowa [przykłady zastosowań] Dostęp do portalu pomocy PTC [Learning Connector]
 • Wsparcie i obsługa posprzedażowa zapewniane przez partnerów PTC
 • Kontakt z innymi użytkownikami rozwiązania dzięki PlanetPTC

 
Tworzenie i edycja dokumentów

 • Pola tekstowe, bloki, obrazy, tabele, wykresy i równania połączone w jednym dokumencie
 • Notatnik przypominający kartkę w kratkę, umożliwiający uporządkowanie tekstów oraz wzorów
 • Składane obszary, umożliwiające uporządkowanie i usprawnienie prezentacji dokumentu
 • Identyczne formatowanie dokumentu w edytorze i na wydruku Operacje Znajdź / Zamień w zapisach tekstowych oraz wyrażeniach matematycznych
 • Możliwość przełączania się pomiędzy stronami a widokami projektów
 • Zapis w formatach  XPS i PDF. Zapis do PDF poprzez Save As > PDF Format

 
Integracja środowisk PTC Mathcad oraz PTC Creo

 • Bezpośrednie osadzanie arkusza kalkulacyjnego PTC Mathcad, zawierającego obliczenia projektowe, w części lub zespole PTC Creo
 • Wykorzystanie parametrów pochodzących z PTC Creo jako danych wejściowych do obliczeń w PTC Mathcad
 • Sterowanie modelem PTC Creo za pomocą wyników obliczeń, pochodzących z PTC Mathcad

do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.