ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Creo
 

PTC Creo™ to innowacyjna, otwarta i zintegrowana platforma systemowa, uniezależniająca użytkownika od sztywno określonych metodologii dostępnych w znanych dotychczas systemach CAD. Unikalne połączenie możliwości środowisk: 2D, modelowania bezpośredniego 3D (Direct Modeling) oraz modelowania parametrycznego pozwala użytkownikowi wybrać najbardziej naturalne dla niego podejście do procesu, uwalniając go przy tym całkowicie od oczywistych ograniczeń funkcjonalnych oraz wymuszeń wynikających z wyboru ściśle określonego typu oprogramowania.
Założenia środowiska PTC Creo™ bazują na 4 metodologiach:
AnyRole Apps™ – różniące się od siebie zadania osób uczestniczących w procesie powstawania produktu wymagają zastosowania różnych aplikacji i metodologii pracy. Creo™ oferuje pełne spektrum narzędzi dedykowanych do wspomagania procesów projektowania i wytwarzania, dla każdego użytkownika i przypisanej mu roli, na dowolnym etapie cyklu życia produktu.
AnyMode Modeling™ – użytkownik sam wybiera wygodną dla niego metodologię pracy – aplikacje draftingowe 2D, środowisko modelowania 3D (bezpośredniego lub parametrycznego). Nie jest przez to uzależniony od modelera „narzuconego” przez konkretny system CAD.
AnyData Adoption™ – możliwość użycia w procesie projektowym danych w dowolnym formacie. Mogą to być np. modele z innych systemów do wspomagania projektowania. Środowisko Creo™ umożliwia włączenie do sesji modeli „obcych” bez względu na system CAD, w którym pierwotnie powstały.
AnyBOM Assembly™ – Configuration Modeler, poprzez wykorzystanie istniejących struktur produktów (BOMs), umożliwia synchronizację środowisk CAD i PLM. W ten sposób złożenia 3D są zarządzane poprzez konfigurację wynikającą z logiki procesów PLM. Ma to szczególne znaczenie przy bardzo dużych zespołach części oraz zróżnicowanych ich konfiguracjach. Wtedy nawigacja z poziomu struktury BOM pozwala na generowanie złożenia dokładnie odpowiadającego danemu wariantowi produktu.

PTC Creo 4.0. to najnowsza wersja zintegrowanej platformy CAD/CAM/CAE, która dostępna jest od 15 grudnia 2016 r. Przynosi ona wiele zmian, praktycznie we wszystkich bazowych aplikacjach systemu, nie wspominając o przełomowych nowościach w sferze rozwoju rozwiązań wspierających technologie addytywne (druk 3D), cyfrową definicję produktu (MDB-Model Based Definition) oraz koncepcję internetu przedmiotów (IoT-Internet of Things).

Więcej o nowościach w PTC Creo 4.0

do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB