Kontakt Mapa serwisu Home
Strona główna


PTC Creo™ to najnowsza odsłona oprogramowania CAD w którym firma PTC, po raz kolejny w swojej historii, wytycza zupełnie nowe podejście do procesów wspomagania projektowania oraz do używanych w nich narzędzi. Rodzina produktów PTC Creo™, bazując na znanych i sprawdzonych w przemyśle technologiach takich, jak: Pro|ENGINEER™, CoCreate™ oraz ProductView™ wytycza zupełnie nowe spojrzenie zarówno na same procesy projektowania, jak i na rolę jaką odgrywa w nich człowiek.

PTC Creo™ to innowacyjna idea stworzenia otwartej, zintegrowanej platformy systemowej, uniezależniającej użytkownika od sztywno określonych metodologii dostępnych w znanych dotychczas systemach CAD. Unikalne połączenie możliwości środowisk: 2D, modelowania bezpośredniego 3D (Direct Modeling) oraz modelowania parametrycznego pozwala użytkownikowi wybrać najbardziej naturalne dla niego podejście do procesu, uwalniając go przy tym całkowicie od oczywistych ograniczeń funkcjonalnych oraz wymuszeń wynikających z wyboru ściśle określonego typu oprogramowania.

Założenia nowego środowiska bazują na 4 metodologiach:

AnyRole Apps™ – różniące się od siebie zadania osób uczestniczących w procesie powstawania produktu wymagają zastosowania różnych aplikacji i metodologii pracy. Creo™ oferuje pełne spektrum narzędzi dedykowanych do wspomagania procesów projektowania i wytwarzania, dla każdego użytkownika i przypisanej mu roli, na dowolnym etapie cyklu życia produktu.

AnyMode Modeling™ – użytkownik sam wybiera wygodną dla niego metodologię pracy – aplikacje draftingowe 2D, środowisko modelowania 3D (bezpośredniego lub parametrycznego). Nie jest przez to uzależniony od modelera „narzuconego” przez konkretny system CAD.

AnyData Adoption™ – możliwość użycia w procesie projektowym danych w dowolnym formacie. Mogą to być np. modele z innych systemów do wspomagania projektowania. Środowisko Creo™ umożliwia włączenie do sesji modeli „obcych” bez względu na system CAD, w którym pierwotnie powstały.

AnyBOM Assembly™ – Configuration Modeler, poprzez wykorzystanie istniejących struktur produktów (BOMs), umożliwia synchronizację środowisk CAD i PLM. W ten sposób złożenia 3D są zarządzane poprzez konfigurację wynikającą z logiki procesów PLM. Ma to szczególne znaczenie przy bardzo dużych zespołach części oraz zróżnicowanych ich konfiguracjach. Wtedy nawigacja z poziomu struktury BOM pozwala na generowanie złożenia dokładnie odpowiadającego danemu wariantowi produktu.

Technologia PTC Creo™ zgłoszona została przez PTC jako patent i prawdopodobnie zapoczątkuje rozwój nowego segmentu oprogramowania, tzw. „AnyWare”.

Światowa premiera PTC Creo™ miała miejsce w Bostonie, 28 października 2010 roku.


Dowiedz się więcej o produktach z grupy oprogramowania PTC Creo PTC Creo (informacje na stronie PTC)
www.ptc.com/product/creo/experience