ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Creo Layout
PTC Creo Layout to zupełnie nowe środowisko łączące w sobie zdolność projektowania koncepcyjnego 2D z możliwością wykorzystania jego efektów na dalszych etapach projektu tworzonego w 3D. Przy tworzeniu koncepcji wstępnej produktu (rysunki koncepcyjne, schematy, szkice) metodologia 2D jest w dalszym ciągu najbardziej naturalnym sposobem pracy, a rysunek - najefektywniejszym nośnikiem pożądanej informacji. PTC Creo Layout jest połączeniem korzyści tradycyjnego tworzenia dwuwymiarowej koncepcji i wykorzystania jej we właściwym procesie projektowania przestrzennego. Koncepcja 2D jest tworzona i zmieniana, a w miarę jej tworzenia i rozwoju w czasie, stanowi ona „bazę” dla rozwijanej koncepcji 3D.


Wybrane własności funkcjonalne:
  • szkicowanie i rysowanie 2D + narzędzia do manipulacji – mirror, offset, trim, etc.
  • możliwość wykorzystania zaimportowanych danych (dxf, dwg, IGES, STEP), użycia przekrojów części lub złożeń 3D, importu plików graficznych w formatach TIFF lub JPEG
  • składowanie danych w bibliotece w celu ich wielokrotnego użycia w różnych projektach
  • własne oznaczanie szkiców i rysunków koncepcyjnych (tags), jako powiązanych z konkretnymi modelami 3D
  • detalowanie 2D (użycie standardowych lub własnych formatów rysunkowych), wprowadzanie opisów, notatek oraz symboli (w tym symboli własnych), użycie tabel w celu organizacji informacji tekstowej związanej z projektem
  • integracja ze środowiskiem złożenia PTC Creo Parametric (modelowanie 3D, bazujące na rysunkach wczytanych z PTC Creo Layout – referencje wymiarowe), użycie geometrii skopiowanej ze schematu koncepcyjnego bezpośrednio w środowisku modelowania 3D, kontrola zmian w projekcie na podstawie modyfikacji dwuwymiarowej koncepcji produktu.
Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB