ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Realizacja projektu
Firma 3D PRO Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy 3D PRO poprzez zakup oprogramowania i infrastruktury informatycznej umożliwiających wdrożenie nowej usługi oraz zarządzanie procesami biznesowymi” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-092/11-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwado góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB