ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Creo Options Modeler
PTC Creo Options Modeler jest aplikacją służącą do generowania i walidowania reprezentacji 3D złożonych produktów, o budowie modularnej. W połączeniu ze środowiskiem modelera systemu PTC Creo Parametric daje możliwość tworzenia geometrycznych reprezentacji produktu, zgodnych z jego konkretną konfiguracją. Reprezentacji tej towarzyszą wszystkie elementy związane z danym wariantem konstrukcji – modele, złożenia, dokumentacja techniczna, zestawienia materiałowe, etc.


Wykorzystując dodatkowo oprogramowanie PTC Windchill PDMLink, PTC Creo Options Modeler umożliwia budowę modelu 3D konkretnej wersji produktu, bazując na jego strukturze, zdefiniowanej w dynamicznej liście części (BOM).

Wybrane własności funkcjonalne:
  • pełna wizualizacja architektury produktu, przeglądanie oraz interakcja w jednym, zintegrowanym środowisku – architektura produktu, modele 3D, listy części i listy materiałowe
  • elastyczne wprowadzanie zmian w strukturze produktu - tworzenie nowej struktury produktu, bazując na istniejących modelach i podzespołach (metodologia „top-down”) lub budowanie struktury poprzez dodawanie nowych elementów (metodologia „bottom-up”)
  • budowanie nowej architektury produktu poprzez wykorzystanie istniejącej bazy modeli i złożeń (Creo) lub z poziomu PDM-a, przy użyciu indywidualnych list materiałowych (BOMs)
  • dodawanie lub usuwanie poszczególnych modułów produktu z jego struktury – tworzenie i analiza wariantów konstrukcyjnych
  • definiowanie, w jaki sposób poszczególne moduły produktu współpracują ze sobą, w celu szybkiego wprowadzania zmian wynikających np. ze specyficznych wymagań klienta
  • walidacja struktury wyrobu na podstawie jego dokładnej reprezentacji graficznej, analiza czynników krytycznych takich, jak np. masa, położenie środka ciężkości, etc.
  • możliwość użycia wygenerowanej struktury produktu dla potrzeb symulacji funkcjonalnej oraz procesów wytwarzania.

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB