ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Creo Parametric
PTC Creo Parametric (dotychczas Pro|ENGINEER )- to zintegrowany, w pełni skalowalny system wspomagania procesów projektowania i wytwarzania (CAD/CAM/CAE), który może znaleźć zastosowanie na wszystkich etapach cyklu powstawania produktu. Oprogramowanie to przez lata przekształciło się w faktyczny standard na rynku rozwiązań MCAD, a jego cechy funkcjonalne stały się dla Klienta uniwersalnymi kryteriami wyboru tego typu narzędzi.

Światowa lista instalacji systemu obejmuje ponad 80.000 przedsiębiorstw. Są wśród nich firmy małe, średnie i duże z branż: samochodowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, elektromechanicznej, mechanicznej, wojskowej, medycznej przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji oprzyrządowania i wielu innych. Pełna, dwukierunkowa integracja wewnętrzna systemu PTC Creo Paramatric powoduje, że każda zmiana wprowadzona na dowolnym etapie projektu (model, złożenie, dokumentacja, proces technologiczny, symulacja funkcjonalna), w sposób naturalny zostaje automatycznie odwzorowana w pozostałych środowiskach programu. Dodatkowo pełna parametryczność oraz łatwość komunikacji z innymi programami tworzą przewagę pozwalającą na projektowanie i wytwarzanie produktów wygrywających z rynkową konkurencją.PTC Creo Parametric komunikuje się z użytkownikiem przy użyciu intuicyjnego, „windowsowego” interfejsu, który jest jednolitym składnikiem wszystkich aplikacji z rodziny produktów PTC Creo.

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB