ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Vuforia
Środowisko rzeczywistości rozszerzonej (AR) dla rozwiązań przemysłowych

Rzeczywistość Rozszerzona (Augmented Reality) to technologia polegająca na nakładaniu wirtualnych obiektów 3D - generowanych w czasie rzeczywistym - na obraz świata rzeczywistego, przy pomocy urządzeń przetwarzających obraz. Mogą to być okulary, kamery, smartfony czy tablety. W technologii tej wirtualne obiekty dostosowują się pod względem swojego wyglądu w analogiczny sposób, w jaki fizyczne obiekty robią to w świecie rzeczywistym. Od kilku lat ta technologia znajduje zastosowanie, m.in. w grach, aplikacjach do nawigacji, do aranżacji wnętrz, edukacyjnych, zakupowych i wielu innych. Firma PTC, od 2015 roku, jest właścicielem wiodącej na świecie technologii AR/VR – Vuforia. Technologia ta, nabyta od firmy Qualcomm, pozwoliła na stworzenie i rozwój jej przemysłowych zastosowań.


Zastosowanie technologii AR w warunkach przemysłowych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie dostarczania i współdzielenia informacji wizualnej oraz wykorzystania jej w tworzeniu wirtualnych przewodników, instrukcji obsługi, instrukcji procesowych (np. montażu), wirtualnych aplikacji serwisowych, etc. Technologia ta doskonale wspiera również procesy grupowej komunikacji, wizualizacje symulacji funkcjonalnej, aplikacje szkoleniowe, czy prezentacje marketingowe i reklamowe (np. demonstracje prototypów).


PTC Vuforia umożliwia także generowanie obrazów na podstawie modeli 3D stworzonych w oprogramowaniu PTC Creo Parametric. Jest to możliwe dzięki integracji obu środowisk (Creo Augumented Reality Extension).

Aby móc korzystać z AR w środowisku oprogramowania Creo użytkownik powinien wykonać 3 proste kroki:
  1. Wygenerować w sesji projektowej i umieścić tam unikalny kod związany z modelem (ThingMark). Model taki podlega następnie publikacji na serwerze (creo-ar.ptc.com).
  2. Pobrać bezpłatną aplikację ThingWorx View w Apple Store, Google Play Store lub Microsoft App Store, dostępną dla większości urządzeń mobilnych.
  3. Wydrukować wygenerowany kod oraz z poziomu aplikacji wskazać model do umieszczenia go w środowisku rzeczywistości rozszerzonej.PTC rozwija możliwość wykorzystania AR zarówno na etapie konstrukcji wyrobu, jak i np. w procesach przygotowania produkcji. Połączenie funkcjonalności Creo Illustrate (środowisko wspierające tworzenie ilustracji technicznych), Windchil MPMLink’a oraz środowiska Vuforia pozwoli na planowanie procesów technologicznych, tworzenie ich cyfrowych planów, ich dystrybucję oraz dostęp do nich np. poprzez ekran operatora, dostosowany do jego konkretnej roli w procesie.

Przemysłowe aplikacje napędzane technologią rzeczywistości rozszerzonej umożliwiają, m.in.:
  • wyświetlanie kontekstowej zawartości na urządzeniach mobilnych
  • wizualizacje 3D konkretnych maszyn i urządzeń, wraz z podglądem ich aktualnych parametrów pracy
  • wyświetlanie instrukcji „krok po kroku”, wraz z odpowiadającą im wizualizacją
  • przeprowadzanie wirtualnych inspekcji typu „walk the plant”, z analizą wskaźników kluczowych dla procesów
  • walidację procesów w czasie rzeczywistym.Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB