ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Aplikacje technologiczne (CAM)

Creo Mold Machining Extension / moduł Creo Mold Machining (nowość w Creo 5.0)

Ta nowa aplikacja z rodziny CAM wspomaga procesy obróbki prędkościowej (HSM), wykorzystywane głównie przy produkcji elementów form oraz elektrod. Zaproponowane algorytmy obróbcze obejmują przede wszystkim 3-osiową obróbkę frezowania po trajektorii, cykle obróbki otworów oraz strategie HSM dla obróbki zgrubnej, wykańczającej oraz resztkowej.

Dowiedz się więcej:
Creo Mold Machining Extension – broszura (ENG)Creo Additive Manufacturing Plus Extension for Materialise (nowość w Creo 5.0)

Nieważne, czy do druku 3D używane są polimery czy metal, Creo 5.0 wspiera te procesy. We współpracy z firmą Materialise, dotychczasowa aplikacja Creo Additive Manufacturing Extension uzupełniona została o możliwość wspomagania przygotowywania procesów wydruku z metalu, w technologii spiekania laserowego (SLM).


Creo Additive Manufacturing Extension

Aplikacja pozwala zrezygnować z wykorzystywania wielu odrębnych, niezintegrowanych aplikacji, służących do przygotowywania procesów wytwarzania przyrostowego, umożliwiając modelowanie, optymalizację, walidację oraz drukowanie w oparciu o jedno, spójne środowisko. Oznacza to zdecydowaną poprawę wydajności procesu oraz ograniczenie ryzyka występowania błędów występujących na etapie wydruku części.

Nowa funkcjonalność aplikacji obejmuje:
 • Optymalizację części poprzez umiejętność zastępowania fragmentów geometrii bryłowej generowaną przez system strukturalną siatką obiektów 2,5D lub 3D (lattices). Takie podejście pozwala np. na redukcję masy elementu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań co do sztywności, czy wytrzymałości. Ma również oczywisty wpływ na ilość materiału wykorzystywanego w procesie.
 • Wsparcie formatów obsługiwanych przez drukarki firm Stratasys oraz 3D Systems. Możliwość bezpośredniej łączności z tymi urządzeniami zapewnia dostęp do rzeczywistych parametrów procesu takich, jak czas wydruku, czy zużycie filamentu.
 • Definicję oraz zarządzanie zasobnikiem drukarki poprzez automatyczne pozycjonowanie i optymalizację rozłożenia drukowanych elementów w przestrzeni roboczej urządzenia.Wsparcie środowiska dla urządzeń drukujących:

Stratasys:
 • Polyjet Technology (Connex), z użyciem Object Studio
 • FDM technology (uPrint, Dimension and Fortus) z użyciem GrabCAD Print
3D Systems:
 • Projet 1200, 2500, 2500 Plus, 5500x, z użyciem kernela 3D Sprint , bezpośrednio z poziomu środowiska Creo,
 • Projet 3600, 3510, 6000 & 7000, 800, 950 (dostępność wkrótce)
Dowiedz się więcej:

Creo CAM Lite (Expert Machinist)

Prosta w obsłudze i wydajna aplikacja CAM, bezpłatnie dodawana do pakietu podstawowego PTC Creo Parametric. Może być stosowana np. w jako uzupełniająca licencja, dla potrzeb wspomagania procesów obróbki zgrubnej, bez konieczności inwestowania w bardziej rozbudowane funkcjonalnie pakiety technologiczne. Zastosowanie terminologii warsztatowej oraz ikonowy interfejs użytkownika umożliwia błyskawiczne wdrożenie, nie wymagające czasochłonnej ścieżki szkolenia.

Filozofia działania aplikacji odzwierciedla naturalną sekwencję myślenia programisty: co obrabiać, z jakiej “przygotówki”, na jakiej obrabiarce, jakimi narzędziami, jak obrabiać. Expert Machinist umożliwia częściową automatyzację definiowania parametrów procesu technologicznego. Odbywa się to poprzez grupowanie cech geometrycznych modelu w cechy charakterystyczne dla procesów technologicznych (np.: czoło, kieszeń, wnęka, rowek, nadlew, kołnierz, etc). System „podpowiada” strukturę zabiegu dla każdej z nich. Dzięki takiemu podejściu powstający kod NC może być wygenerowany szybciej oraz mieć bardziej optymalną strukturę.


Wybrane cechy funkcjonalne:
 • parametryczna obróbka frezarska typu „feature-based”, dla części pryzmatycznych, w zakresie 2,5-osi sterowanych płynnie, osie 4/5 mogą być programowo pozycjonowane (sterowane skokowo),
 • obróbka otworów, frezowanie konturów
 • automatyczne rozpoznawanie geometrii oraz generowanie ścieżek narzędzia dla typowych elementów takich, jak np. czoło, kieszeń, wnęka, rowek, kołnierz, otwór, zaokrąglenie, występ, etc.
 • rozpoznawanie pozostałości materiału obrabianego pod kątem definicji procesów obróbki resztkowej,
 • łączenie różnych metod obróbki np. w różne warianty procesu technologicznego
 • definiowanie struktury typowych procesów technologicznych i stosowania ich potem jako „szablonów” np. dla obróbki części podobnych – powtarzalność procesów
 • wizualizacja wygenerowanych ścieżek narzędzia
 • generowanie kodu obróbczego zgodnie ze standardem G-code (FANUC), CL Data
 • możliwość dostosowania do sterowników istniejącego parku maszynowego poprzez postprocesory dedykowane.

Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
(dotychczas Pro/ENGINEER Prismatics and Multi-Surfaces Miling Option PMSMO)


Pakiet podstawowy CAM, wspomagający głównie operacje frezowania w 3-osiach. Zawiera on:
 • funkcjonalność Expert Machinist (CAM Lite)
 • pełną funkcjonalność 3-osiowej obróbki powierzchniowej, programowalne pozycjonowanie osi 4/5
 • możliwość definiowania różnych rodzajów oraz strategii obróbczych
 • wsparcie wybranych funkcji charakterystycznych dla obróbki prędkościowej HSM,
 • cykle obróbki otworów,
 • generację ścieżek narzędzia (CL Data), wraz z ich wizualizacją
 • trójwymiarową symulację sposobu usuwania materiału obrabianego, narzędzia do analizy materiału obrabianego pod kątem obróbki resztkowej
 • analizę kolizji narzędzia
 • Pro/NC G-POST- generyczne narzędzie, działające w trybie konwersacyjnym, do tworzenia własnych postprocesorów dedykowanych
 • Tooling Library - biblioteka ok. 3.200 narzędzi standardowych oraz ok. 1.000 elementów oprzyrządowania technologicznego, z możliwością jej rozszerzania o elementy definiowane przez użytkownika
 • środowisko dla potrzeb tworzenia dokumentacji procesowej (kart technologicznych) – podział procesów na poszczególne etapy, z uwzględnieniem operacji obróbczych realizowanych zarówno na maszynach sterowanych numerycznie, jak i na obrabiarkach konwencjonalnych; aplikacja umożliwia tworzenie kompletnych kart produkcyjnych wyrobu oraz wywoływanie z nich konkretnych detali z przyporządkowanym mu procesem technologicznym
 • możliwość operacji export-import w formacie XML


Creo Production Machining Extension

Pakiet pośredni CAM, zawierający pełną funkcjonalność pakietu Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension, dodatkowo rozszerzoną o:
 • opcję dla operacji tokarskich (od 2 do 4-osi) – operacje planowania, toczenie i wytaczanie zgrubne oraz wykańczające, wiercenie i gwintowanie w osi Z, nacinanie gwintu, toczenie rowków, odcięcie materiału, możliwość obsługi narzędzi napędzanych w osi C lub Y, symulacja ścieżki narzędzia oraz sposobu usuwania materiału obrabianego.
 • opcję dla operacji wycinania drutowego (2,4-osie) - przejścia zgrubne i wykańczające, strategie obróbki naroży, możliwość definiowania dojazdów i odjazdów drutu, kontrola podcięć i obróbki ostrych naroży, obróbka mostków, synchronizacja pomiędzy górnym, a dolnym konturem, możliwość sterowania parametrami naddatku, symulacja procesu wycinania.


Creo Complete Machining Extension

Pełna opcja wspomagająca projektowanie procesów technologicznych, Obejmuje:
 • procesy frezarskie w zakresie 2,5 – 5 osi sterowanych w sposób ciągły, strategie obróbki powierzchniowej w 5-osiach (przejścia proste, isolines, cutlines, projekcja ścieżki na powierzchnię, obróbka po trajektorii, i wiele innych),
 • procesy obróbki tokarskiej (2-4 osi),
 • procesy wycinania drutem (2-4 osi),
 • obróbkę otworów (wiercenie, wytaczanie)
 • obróbka wieloosiowa – wsparcie dla maszyn frezarsko-tokarskich, w różnych konfiguracjach sterowanych osi - Live Tooling (ZXC, ZXYC, ZXCB, ZXYCB), możliwość przełączania trybu pracy Mill/ Turn.
Pakiet zawiera dodatkowo opcje dostępne również w poprzednio opisywanych pakietach, czyli: symulację usuwania materiału obrabianego, generator postprocesorów, bibliotekę narzędzi i oprzyrządowania oraz możliwość tworzenia dokumentacji procesowej (kart technologicznych).Creo NC Sheetmetal Extension

Pakiet technologiczny dedykowany dla wspomagania obróbki elementów blaszanych. Jego funkcjonalność obejmuje, między innymi:
 • przejmowanie danych dotyczących rozwinięć części blaszanych, zbudowanych w oparciu o moduł do konstrukcji blaszanych, znajdujący się w pakiecie podstawowym systemu Creo Parametric,
 • wykorzystanie danych dotyczących geometrii blachy w formatach innych systemów CAD
 • definiowanie modelu technologicznego – rozkład elementów obrabianych na arkuszu materiału, optymalizacja rozkrojów (autonesting),
 • analizę stopnia wykorzystania materiału obrabianego, pod kątem minimalizacji odpadu,
 • definicję poszczególnych operacji technologicznych z rozbiciem na zabiegi i użyte w procesie narzędzia,
 • generowanie ścieżek narzędzia na wycinarki – mechaniczne, laserowe, plazmowe, prasy rewolwerowe, wraz z symulacją obróbki,
 • tworzenie własnych postprocesorów dedykowanych
 • biblioteka narzędzi
 • tworzenie specjalistycznej dokumentacji procesowej


Creo Computer-Aided Verification Extension

Aplikacja technologiczna, odpowiadająca za generowanie sekwencji pomiarowych dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Generowanie ścieżek pomiaru odbywa się na zasadzie podobnej do generowania ścieżek obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • definicja procesów pomiarowych zarówno dla części, jak i dla zespołów,
 • DIMS 3.0 (Dimentional Measurement Inspection Standard) – obsługa formatu wyjściowego rozumianego przez większość dostępnych na rynku maszyn pomiarowych,
 • biblioteka końcówek pomiarowych i sond,
 • sprawdzanie dokładności powierzchni obrobionych,
 • porównanie danych geometrycznych pochodzących z pomiaru z geometrią cyfrowego modelu 3D – wizualizacja różnic,
 • cyfrowa weryfikacja jakości produktów,
 • tworzenie specjalistycznej dokumentacji procesowej (karty pomiaru).

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB