ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC FlexPLM
Moda, to dziedzina najbardziej podatna na trendy. Dlatego błyskawiczne reagowanie na zmianę ma w tym segmencie kluczowe znaczenie. Duża zmienność w czasie, nacisk rynku na coraz większe skracanie ma dynamiczny wpływ na związane z nim produkty. Dodatkowo, w oczywisty sposób, powstało silne rynkowe i biznesowe uzasadnienie na uporządkowanie wszelkiej informacji branżowej i produkcyjnej, a poprzez to zarządzanie danymi w taki sposób, aby nadążyć za zmieniającymi się błyskawicznie trendami.

Cykl życia mody można porównać do cyklu życia produktów: wprowadzanie na rynek -> wzrost -> dojrzałość -> starzenie się -> wycofanie z rynku.


Aby jak najszybciej zrealizować kluczowe inicjatywy biznesowe producentów towarów konsumpcyjnych, optymalnie byłoby wykorzystać metodologie PLM sprawdzone w innych segmantach rynku i dostosować je do specyficznych wymagań tej branży. I tak firma PTC postanowiła wypełnić tę lukę, mając świadomość potencjału wielkiego i szybko zmieniającego się rynku.

PTC FlexPLM to rewolucyjne i kompleksowe rozwiązanie, bazujące na technologii Windchill, sprawdzonej w milionach instalacji na świecie. Zostało przystosowane jako narzędzie dedykowane dla branży towarów detalicznych takich, jak: firmy odzieżowe, obuwnicze, meblarskie oraz dla dużych sieci sprzedaży. Interfejs systemu został opracowany od podstaw w taki sposób , aby spełnić specyficzne potrzeby i wymagania branży mody i towarów konsumpcyjnych w ogóle. Zarządzanie informacją oraz procesami odbywa się tutaj w oparciu o jedno, bezpieczne miejsce składowania całej własności intelektualnej firmy.

PTC FlexPLM to oprogramowanie pomagające płynnie połączyć i zarządzać najważniejszymi elementami części łańcucha dostaw firmy - od planowania, projektowania i rozwoju linii produktów, aż do produkcji, zarządzania zapasami oraz dystrybucji. Takie podejście spowodowało, że w ciągu kilku lat stało się liderem wsród rozwiązań PLM dla branży towarów konsumpcyjnych. Aktualnie 2/3 wiodących firm z branży odzieżowej i obuwniczej, notowanych w rankingu Fortune 500, polega na FlexPLM - jako strategicznym rozwiązaniu do zarządzania cyklem życia swoich produktów.

Wybrane własności funkcjonalne:
 • Opracowanie koncepcji wzorniczej, zarządzanie konstrukcją wyrobów, materiałów, paletami kolorów, szkicami, rozkrojami, specyfikacjami, etc.
 • Digitalizacja procesów konstrukcyjnych

 • Zarządzanie półfabrykatami, opakowaniami, metkami, kolorami
 • Wspólna baza danych
 • Możliwość tworzenia własnych bibliotek materiałów
 • Integracja z Adobe Illustrator i z wybranymi narzędziami do komputerowego projektowania ubiorów
 • Tworzenie specyfikacji produktów i zarządzanie nimi
 • Podział na procesy i przepływy pracy, analizy zużycia materiałów, możliwość wizualnej komunikacji
 • Tworzenie i zarządzanie planami produkcyjnymi
 • Zarządzanie procesami zaopatrzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym
 • Wielopoziomowe zarządzanie kosztami – materiał, rozmiar, region, kanał dystrybucji
 • Zarządzanie jakością (wyniki testów, alerty, etc.)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)


PTC FlexPLM – najwięksi użytkownicy


Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB