ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Creo 3.0
PTC Creo 3.0 – nowości funkcjonalne


Nowe środowisko PTC Creo oferuje użytkownikowi szereg zmian w znaczący sposób poprawiających wydajność pracy poszczególnych aplikacji. W swojej najnowszej wersji 3.0, światowa premiera której miała miejsce w dniach 16 i 17 czerwca 2014 r., w czasie imprezy PTC Live Global w Bostonie, znalazło się bardzo wiele atrakcyjnych nowości funkcjonalnych.

Do najważniejszych i najbardziej oczekiwanych z nich należy zaimplementowanie w systemie przełomowej technologii Multi-CAD (Unite Technology), umożliwiającej realizację zapowiedzianej we wcześniejszych wersjach oprogramowania metodologii AnyData Adoption™.

Technologia ta w praktyce umożliwia wczytanie i użycie w jednej sesji projektowej różnych modeli „obcych”, bez względu na system CAD, w którym pierwotnie powstały. Modele takie zaimportowane zostają w formacie natywnym dla danej aplikacji CAD, z zachowaniem ich logicznej struktury, bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek konwersji danych. Funkcjonalność ta otwiera nowe możliwości współpracy zespołów roboczych oraz wymiany danych, pozwala na uniknięcie błędów zwykle wynikających z konieczności unifikowania i „uzgadniania” formatów modeli 3D, a także znacząco skraca czas powstawania projektów.


Dzięki zastosowaniu technologii Multi-CAD użytkownik uzyskuje możliwość:
 • bezpośredniego importu modeli (SolidWorks, CATIA, NX, Inventor, SolidEdge),
 • otwierania modeli w sesji (SolidWorks, NX i CATIA),
 • automatycznej aktualizacji w sesji projektowej Creo nowych wersji modeli „obcych”

PTC Creo 3.0 Collaboration Extensions to dodatkowe rozszerzenia środowiska Multi-CAD, umożliwiające zapis projektu (model, złożenie) w formatach właściwych dla systemów SolidWorks, CATIA oraz NX. Znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy np. część projektu wykonywana jest przez podwykonawcę w systemie PTC Creo, a wynik pracy musi zostać zapisany i odesłany do innej aplikacji CAD, w jej natywnym formacie.
PTC Creo Parametric 3.0 - nowości środowiska w skrócie:

 • Nowy system pomocy HELP oraz tematycznych wskazówek dla użytkownika (tutorials)-indeksowane tematy, dodatkowe materiały pomocnicze do ściągnięcia poprzez Learning Exchange, pomoc w postaci tematycznych materiałów video.
 • Nowy system przeszukiwania dla elementów bibliotecznych
 • Nowa aplikacja dla budowy złożeń z wykorzystaniem elementów złącznych (IFX- Inteligent Fastener Extension) • Zmiany wydajnościowe interfejsu użytkownika
 • Zmiany w interfejsach dotyczących wybranych opcji modelowania (kontrola referencji, modelowanie powierzchniowe, opcje powielania cech, narzędzia do analizy konstrukcji, etc.)
 • Nowości w środowisku modelowania elementów z blachy (Sheetmetal), nowy „workflow” dla definiowania przetłoczeń i zagięć, znacznie większa elastyczność aplikacji

 • Nowości w środowisku Flexible Modeling (nowy sposób edycji geometrii, wsparcie dla otworów niesymetrycznych oraz stożkowych, nowe opcje budowania zaokrągleń, rozpoznawanie fazowań i zaokrągleń, nowy sposób budowania i edycji powieleń, flex pattern, propagowanie zmian dla każdego powielanego elementu, etc.)

 • Zmiany w środowisku modelowania powierzchni swobodnych ISDX - (nowe parametry opcji sweep, wsparcie dla krzywych wyższego stopnia, krzywe tworzone z izolinii, nowe opcje dynamicznego podglądu geometrii, możliwość importu krzywych z aplikacji PTC Creo Sketch, etc.)

 • Nowe własności cechy „freestyle” (łączenie powierzchni czołowych i krawędzi, łączenie z geometrią zewnętrzną - krzywe i krawędzie, lepsza kontrola siatki, szybsza manipulacja obiektem – 3D Dragger)

 • Nowe opcje związane z wyświetlaniem grafiki w czasie rzeczywistym (wsparcie dla HDR, realistyczny wygląd materiałów, przeźroczystość, refleksy świetlne, odbicie, etc.)

 • Nowy moduł Design Exploration Extension - DAX (analiza zmian, wersji i wariantów, analiza możliwych ścieżek rozwoju konstrukcji). W praktyce aplikacja ta może być traktowana jako uporządkowana „wylęgarnia” i „przechowalnia” pomysłów. Użytkownicy mają możliwość proponować i analizować poszczególne koncepcje, rozwijać konstrukcję wyrobu , wracać do poprzednich wariantów projektu, etc.

 • Nowe opcje środowiska budowy dużych złożeń (AAX – Advanced Assembly Extension), integracja z aplikacją PTC Creo Layout

 • Nowe opcje środowiska wspomagania procesów NC (synchronizacja zadań dla maszyn wielozadaniowych, operacji tokarsko-frezarskich, dynamiczna definicja osi narzędzia, nowe strategie dla obróbki zgrubnej oraz toczenia i frezowania gwintów)

 • Nowości w środowisku projektowania oprzyrządowania technologicznego (MOLD/CAST) – nowe sposoby definicji powierzchni podziału (Curve Extend, Fill Loops)

 • Nowości w środowisku konstrukcji kablowych rurowych (Cabling & Piping), nowy sposób wizualizacji wiązek kabli, lepsza integracja z przeglądarką PTC Creo View
 • Nowości w środowisku detalowania oraz tworzenia dokumentacji technicznej 2D – nowe menu do tworzenia wymiarów, nowa zakładka drukowania i podglądu drukowania, wydajniejszy sposób tworzenia wymiarów referencyjnych, szybsze tworzenie notatek, wraz z ich dynamicznym podglądem oraz edycją, poprawa standardów rysunkowych w zakresie symboli i oznaczeń (ISO, ASME).
 • Nowe opcje środowiska konstrukcji szkieletowych (AFX – Advanced Framework Extension) – nowy sposób definicji połączeń śrubowych, z automatycznym tworzeniem otworów montażowych oraz wstawianiem elementów złącznych, nowy interfejs dla operacji kopiowania komponentów, referencji geometrycznych, nowe narzędzia do pomiaru modelu, prostszy dostęp do elementów bibliotecznych.

 • … i wiele innych.
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB