ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Premiera PTC Creo 5.0
19 marca 2018 roku na rynku pojawiła się piąta wersja systemu PTC Creo.

Ta najnowsza odsłona zintegrowanej platformy CAx przynosi szereg zmian i ulepszeń, pozwalających użytkownikowi stale poprawiać swoją indywidualną wydajność pracy.
W oczywisty sposób wpływa to na efektywność kluczowych procesów biznesowych firmy, które z kolei kreują jej rozwój.

W Creo 5.0 firma PTC konsekwentnie realizuje ścieżkę rozwoju funkcjonalności wspierających kluczowe elementy cyfrowej transformacji, takie jak internet przedmiotów (IoT - Internet of Things), rzeczywistość rozszerzona (AR - Augumented Reality) czy technologie addytywne (druk 3D).

Cyfrowa transformacja obejmuje sposoby, w jakie przedsiębiorstwa projektują, wytwarzają i serwisują swoje produkty. Ma to wpływ na cały system urządzeń i aplikacji, wspierających kluczowe procesy rozwoju produktu. Strategia ta pokazuje firmom, w jaki sposób konkurować na rynku w warunkach przemian, które przekształcają zarówno same produkty, jaki i zasoby. Wspomniane zmiany dotykają wielu obszarów związanych nie tylko z konstrukcją ale i z produkcją czy serwisowaniem.Wybrane nowości funkcionalne w Creo 5.0
  • Dalsza poprawa intuicyjności interfejsu użytkownika
  • Nowe aplikacje funkcjonalne w zakresie optymalizacji topologii geometrii, komputerowej symulacji przepływów (CFD), wspomagania specjalistycznych procesów obróbki ubytkowej (CAM), technologii addytywnych (druk 3D), wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz wymiany danych z innymi systemami CAD.
  • Nowa cecha w modelowaniu – tzw. objętościowe przeciągnięcie spiralne (Volume Helical Sweep)
  • zmiany interfejsu, poprawa intuicyjności i wydajności (drzewo modelu, dynamiczne mini paski narzędzi)
  • nowe opcje modelowania i kontroli zaokrągleń na ściankach pochylonych
  • zmiany w środowisku modelowania powierzchniowego
Dowiedz się więcej - broszura Creo 5.0


Nowe aplikacje środowiska Creo 5.0

Topology Optimization Extension – to nowy moduł wykorzystujący technologię VR&D, umożliwiający przeprowadzenie topologicznej optymalizacji geometrii. Po zdefiniowaniu przez użytkownika podstawowych warunków brzegowych system je przeanalizuje i zaproponuje zoptymalizowany kształt modelu.


Creo Flow Analysis – nowe środowisko CAE, bazujące na technologii Simerics, dedykowane dla rozwiązywania zagadnień związanych z komputerową symulacją przepływów (CFD). Dostępne w wersjach: Basic, Plus i Premium, pozwala na szybką i wiarygodną symulację oraz inżynierską analizę większości zjawisk związanych z przepływem cieczy oraz gazów.

Dowiedz się więcej - broszura Creo Flow Analysis


Creo Mold Machining Extension – to nowa aplikacja z rodziny CAM wspomagająca procesy obróbki prędkościowej (HSM), które generalnie wykorzystywane są przy produkcji elementów form oraz elektrod. Zaproponowane algorytmy obróbcze obejmują przede wszystkim 3-osiową obróbkę frezowania po trajektorii, cykle obróbki otworów oraz strategie HSM dla obróbki zgrubnej, wykańczającej oraz resztkowej. Ścieżki narzędzia są przeliczane oraz generowane przy wykorzystaniu  technologii wielowątkowej wieloprocesorowej.

Wybrane nowości istniejących aplikacji

Creo Additive Manufacturing Plus – w aplikacji wspomagającej procesy technologii przyrostowych (Creo Additive Manufacturing Extension) pojawiała się opcja wspierająca procesy druku 3D z metalu. Drukarki 3D, drukujące w tej technologii, nie używają filamentów. Modele powstają z bardzo drobnego sproszkowanego metalu (np. aluminium lub tytanu). Technologia ta służy do budowania skomplikowanych, drobnych i precyzyjnych struktur przestrzennych, których nie można uzyskać za pomocą metod odlewniczych i ubytkowych.
W Creo 5.0, we współpracy z firmą Materialise, aplikacja Creo Additive Manufacturing Extension uzupełniona została o możliwość wspomagania przygotowywania procesów wydruku z metalu, w technologii spiekania laserowego (SLM).

Dowiedz się więcej - broszura Additive Manufacturing in CreoUnite Technology - Unite, to technologia PTC pozwalająca na wykorzystanie w projektach danych pochodzących z innych narzędzi CAD. W sesji projektowej Creo obcą geometrię można importować, otwierać, a nawet zapisywać zmiany w formatach natywnych aplikacji. Służą do tego właściwe rozszerzenia środowiska konstrukcyjnego, tzw. Collaboration Extensions. Creo 5.0 uzupełnia listę dostępnych formatów CAD o format systemu Autodesk Inventor.

Dowiedz się więcej - broszura Unite Technology

do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB