ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Windchill 11
PTC Windchill 11 przedstawiony został jako „Smart, Connected PLM” – pierwszy na rynku system PLM o tak pełnych i uniwersalnych właściwościach. Wprowadza bardzo wiele innowacyjnych zmian, które wyznaczają nowe standardy w funkcjonalności narzędzi do zarządzania cyklem życia produktu.

SMART – napędza rozwój i innowacyjność firmy poprzez umożliwienie dostępu do danych wszystkim interesariuszom, na dowolnym stadium procesu rozwoju produktu.

CONNECTED – poprawia jakość kluczowych procesów biznesowych poprzez możliwość jego wykorzystania praktycznie dla dowolnie zdefiniowanego cyklu życia produktu.

COMPLETE – zarządza wszelkimi danymi, bez względu na ich źródło, złożoność produktu oraz strukturę jego cyklu życia, tworząc jedno, spójne dla całej firmy źródło danych.

FLEXIBLE - obniża koszty i upraszcza wdrożenie oraz administrowanie systemem poprzez możliwość alternatywnego zastosowania architektury opartej na technologii „w chmurze”.
Wybrane nowości funkcjonalne systemu PTC Windchill 11:

 • Role Based Apps – aplikacje bazujące na roli użytkownika w procesie rozwoju produktu - możliwość wyboru niezbędnej funkcjonalności, w zależności od specyficznych zadań i uprawnień użytkownika w danym procesie. PTC Navigate, to nowa aplikacja, będąca wydajnym narzędziem dla dostosowywania funkcjonalności systemu w taki sposób, aby móc realizować określone zadania w procesie.
  Więcej informacji o PTC Navigate
 • Integracja z narzędziami do zarządzania jakością - możliwość wykorzystania danych z aplikacji IoT - ThingWorx Extension) w module Windchill FRACAS ((Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System) w zakresie raportowania, klasyfikacji oraz analizy błędów, a także planowania działań naprawczych.
 • Integracja ALM-PLM – nowy poziom komunikacji z narzędziami do zarzadzania cyklem życia oprogramowania – zarządzanie wymaganiami
 • PTC Windchill Performance Advisor – narzędzie do kompleksowego i wielopoziomowego monitoringu systemu (wydajność, zasoby, licencje, zdarzenia, etc.), oparte o technologię ThingWorx.
 • Nowe, hybrydowe mechanizmy przeszukiwania bazy
 • Nowe funkcje w zakresie zarządzania strukturą (BOM) - lepsza wizualizacja, mechanizmy automatyzacji w generowaniu nazewnictwa części, budowa opcji i wariantów spójna z logiką narzędzi ERP
 • Zupełnie nowy, wizualny interfejs do restrukturyzacji eBOM - mBOM, możliwość znaczącego zrównoleglenia procesów konstrukcji i planowania produkcji Nowe możliwości zarządzania plikami Creo 3.0 – wsparcie dla plików z aplikacji DEX (Design Exploration Extension), które zarządzane są w Windchill’u 11 w taki sposób, jak natywne obiekty Creo.
 • Kontrola i zarządzanie złożeniami, które zawierają komponenty „obce”, budowane w innych systemach CAD; możliwość dodawania do bazy np. elementów bibliotecznych, dostępnych wyłącznie w trybie „read-only”.
 • Nowe narzędzia podwyższające ochronę własności intelektualnej.
 • Nowości dotyczące poprawy intuicyjności oraz wydajności całego środowiska – zmodernizowany interfejs użytkownika, poprawa wydajności zarządzania danymi z PTC Creo Elements Direct, automatyczne aktualizacje w projektach, przebudowany Query Builder, zmodyfikowany proces NPI (New Product Introduction), System Monitor 4.0 i wiele innych.
 • Elastyczne metody licencjonowania - możliwość implementacji w oparciu o technologię zarządzania danymi „w chmurze”.
 • Subskrybcje – alternatywny model finansowania – opłaty abonamentowe pozwalające na elastyczne podejście do zarządzania licencjami, traktowanymi jako usługa (SaaS – Software as a Service)

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB