Kontakt Mapa serwisu Home
Strona główna


PTC Windchill 11, to kolejna odsłona sprawdzonego w przemyśle oraz uznanego na świecie standardu PLM. Nowa wersja jest kolejnym stadium rozwoju tej platformy i w naturalny sposób wynika z globalnej strategii produktowej firmy PTC. Składają się na nią rozwiązania IoT (Internet of Things), SLM (Service Lifecycle Management), PLM (Product Lifecycle Management), ALM (Application Lifecycle Management) oraz SCM (Supply Chain Managment).

PTC Windchill 11 przedstawiony został jako „Smart, Connected PLM” – pierwszy na rynku system PLM o tak pełnych i uniwersalnych właściwościach. Wprowadza bardzo wiele innowacyjnych zmian, które wyznaczają nowe standardy w funkcjonalności narzędzi do zarządzania cyklem życia produktu.

SMART – napędza rozwój i innowacyjność firmy poprzez umożliwienie dostępu do danych wszystkim interesariuszom, na dowolnym stadium procesu rozwoju produktu.


CONNECTED – poprawia jakość kluczowych procesów biznesowych poprzez możliwość jego wykorzystania praktycznie dla dowolnie zdefiniowanego cyklu życia produktu.


COMPLETE – zarządza wszelkimi danymi, bez względu na ich źródło, złożoność produktu oraz strukturę jego cyklu życia, tworząc jedno, spójne dla całej firmy źródło danych.


FLEXIBLE - obniża koszty i upraszcza wdrożenie oraz administrowanie systemem poprzez możliwość alternatywnego zastosowania architektury opartej na technologii „w chmurze”.


Wybrane nowości funkcjonalne systemu PTC Windchill 11:
 • Role Based Apps – aplikacje bazujące na roli użytkownika w procesie rozwoju produktu - możliwość wyboru niezbędnej funkcjonalności, w zależności od specyficznych zadań i uprawnień użytkownika w danym procesie. PTC Navigate, to nowy składnik interfejsu, będący graficznym narzędziem do wyboru potrzebnej funkcjonalności systemu w taki sposób, aby móc realizować określone w procesie zadania.
 • Integracja z narzędziami do zarządzania jakością - możliwość wykorzystania danych z aplikacji IoT - ThingWorx Extension) w module Windchill FRACAS ((Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System) w zakresie raportowania, klasyfikacji oraz analizy błędów, a także planowania działań naprawczych.
 • Integracja ALM-PLM – nowy poziom komunikacji z narzędziami do zarzadzania cyklem życia oprogramowania – zarządzanie wymaganiami
 • PTC Windchill Performance Advisor – narzędzie do kompleksowego i wielopoziomowego monitoringu systemu (wydajność, zasoby, licencje, zdarzenia, etc.), oparte o technologię ThingWorx.
 • Nowe, hybrydowe mechanizmy przeszukiwania bazy
 • Nowe funkcje w zakresie zarządzania strukturą (BOM) - lepsza wizualizacja, mechanizmy automatyzacji w generowaniu nazewnictwa części, budowa opcji i wariantów spójna z logiką narzędzi ERP
 • Zupełnie nowy, wizualny interfejs do restrukturyzacji eBOM - mBOM, możliwość znaczącego zrównoleglenia procesów konstrukcji i planowania produkcji
 • Nowe możliwości zarządzania plikami Creo 3.0 – wsparcie dla plików z aplikacji DEX (Design Exploration Extension), które zarządzane są w Windchill’u 11 w taki sposób, jak natywne obiekty Creo.
 • Kontrola i zarządzanie złożeniami, które zawierają komponenty „obce”, budowane w innych systemach CAD; możliwość dodawania do bazy np. elementów bibliotecznych, dostępnych wyłącznie w trybie „read-only”
 • Nowe narzędzia podwyższające bezpieczeństwo adresów IP
 • Nowości dotyczące poprawy intuicyjności oraz wydajności całego środowiska – zmodernizowany interfejs użytkownika, poprawa wydajności zarządzania danymi z PTC Creo Elements Direct, automatyczne aktualizacje w projektach, przebudowany Query Builder, zmodyfikowany proces NPI (New Product Introduction), System Monitor 4.0 i wiele innych.
 • Elastyczne metody licencjonowania - możliwość implementacji w oparciu o technologię zarządzania danymi „w chmurze”.
 • Subskrybcje – alternatywny model finansowania – opłaty abonamentowe pozwalające na elastyczne podejście do zarządzania licencjami, traktowanymi jako usługa (SaaS – Software as a Service)

Dowiedz się więcej o nowościach w PTC Windchill 11