ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Mathcad
Mathcad jest oprogramowaniem, które łączy w sobie funkcjonalność procesora i edytora tekstu z zaawansowanym arkuszem kalkulacyjnym. Pozwala jednocześnie i interaktywnie wykorzystywać teksty, formuły matematyczne, tabele, wykresy, a nawet animacje. Dodatkowym atutem jest możliwość weryfikacji poprawności formuł i zawartości tworzonych dokumentów. Jako produkt z portfolio rozwiązań z rodziny PDS posiada również narzędzia integrujące jego środowisko ze środowiskiem rozwiązań CAD z grupy Creo oraz PLM z grupy Windchill.


MATHCAD – ogólne cechy funkcjonalne oprogramowania:
  • obliczenia numeryczne - operatory numeryczne, funkcje numeryczne, operacje symboliczne - upraszczanie, całkowanie, różniczkowanie, przekształcenia algebraiczne, operacje na wektorach i macierzach, statystyki, analiza danych, równania różniczkowe zwyczajne, definiowanie jednostek oraz korzystanie z własnych, szybkie obliczenia, korzystanie z rozwiniętej technologii rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych.
  • obliczenia symboliczne
  • korzystanie z narzędzi wizualizacyjnych, możliwości graficzne 2D oraz 3D, dostępne odwzorowania: kartezjańskie, polarne, powierzchniowe, konturowe, słupkowe, rozproszone oraz pole wektorowe, dostępne opcje oświetlenia, znaki specjalne oraz szczególne typy linii dla DSP, możliwość animacji wykresów 2D i 3D
  • tworzenie zwartego dokumentu zawierającego "żywe obliczenia"- standardowa notacja matematyczna, automatyczne przeliczanie wyników, przerysowywanie wykresów po zmianie pewnych zmiennych (możliwość włączenia/wyłączenia tej opcji), możliwość łączenia tekstu, obliczeń, wykresów i grafiki w jeden, spójny arkusz dokumentu, szereg opcji formatowania elementów dokumentu, style tekstu i dokumentu
  • rozwiązywanie skomplikowanych obliczeń - narzędzia do programowania pozwalają prowadzić nawet najbardziej złożone obliczenia
  • integracja z oprogramowaniem firm trzecich oraz systemami danych – aplikacje CAD, CAE, banki i bazy danych, systemy PDM, Microsoft Office, Excel , Visio i inne programy Office, AutoCAD, Axum 7, SmartSketch 4, VisSim, MATLAB, komponenty ODBC - m.in. Microsoft Access oraz FoxPro, odczyt i zapis plików typu .WAV, pozyskiwanie danych z płyt analogowych, w czasie rzeczywistym I/O National Instruments (seria E) oraz ComputerBoards
  • możliwości zaawansowane w postaci możliwości wprowadzania obiektów skryptowych na bazie Jscript oraz Vbscript, SDK i innych narzędzi, pozwalające budować indywidualne komponenty oraz biblioteki funkcyjne wykorzystując C++
  • przedstawianie dokumentów jako pliki Mathcad, MathML, tworzenie wydruków.
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB