ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Obsługa Serwisowa
Roczna Obsługa Serwisowa (Annual Maintenance) jest dzisiaj standardowym elementem składowym ceny każdego profesjonalnego oprogramowania CAx/PDM. Po wykupieniu tej usługi Klient otrzymuje od producenta oprogramowania oraz Dostawcy określone przywileje.

Należą do nich, m. in.:
  • całodobowy dostęp do sekcji pomocy technicznej w portalu www.ptc.com
  • rozszerzona gwarancja producenta na prawidłowe funkcjonowanie użytkowanych licencji,
  • prawo do otrzymywania nowych wersji oprogramowania, które będą produkowane i sukcesywnie dostarczane przez producenta (firmę PTC),
  • prawo do otrzymywania wszystkich update’ów (wersja o wyższym numerze seryjnym) w ramach danej wersji,
  • wyjaśnianie, weryfikację oraz rozwiązywanie i usuwanie przez lub za pośrednictwem firmy opiekującej się wdrożeniem, wszelkich problemów wynikających z funkcjonowania systemu,
  • prawo do korzystania z usług typu „hot-line” jako telefonicznego i mailowego doradztwa w rozwiązywaniu, bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania u danego użytkownika (firma 3D PRO),
  • eliminacja ewentualnych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania,
  • dostęp do wszystkich akcji promocyjnych organizowanych przez producenta oprogramowania,
  • udział w programach „lojalnościowych” obejmujących promocje cenowe oraz dostęp do wybranych usług lub konsultacji świadczonych przez firmę 3D PRO,
  • prawo do otrzymania i użytkowania polskiej wersji interfejsu użytkownika oprogramowania PTC Creo Parametric oraz PTC Windchill PDMLink.
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB