ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Dynamiczne publikacje
PTC Arbortext Enterprise to grupa produktów z rodziny PDS (Product Development System) pozwalająca na tworzenie, zarządzanie i dynamiczną publikację dużej ilości informacji przeznaczonej dla różnych grup odbiorców, w różnych językach oraz w różnych formach i formatach.


Arbortext Editor

Jest modułem dedykowanym dla tworzenia i edycji dokumentu (XML/SGML), co umożliwia wprowadzenie automatycznego formatowania. Dzięki temu otrzymuje się zunifikowane formaty poszczególnych dokumentów, w ramach całego przedsiębiorstwa.

Aplikacja posiada interfejs zbliżony do znanych edytorów tekstowych (np.Word), jej funkcjonalność jednak dalece wykracza poza możliwości wspomnianych narzędzi – pełna edycja tekstów, wstawianie obiektów, w tym również bazodanowych oraz pochodzących np. z aplikacji MRP.

Funkcjonalność aplikacji obejmuje między innymi:
 • tworzenie dokumentów typu „master”, z możliwością ich modyfikacji w zależności od potrzeb poszczególnych użytkowników
 • konfiguracja elementów dynamicznych dokumentu
 • możliwość łatwego dostosowania pasków narzędziowych oraz dialogu aplikacji poprzez pliki konfiguracyjne XML oraz ActiveX
 • śledzenie zmian, sprawdzanie pisowni w czasie rzeczywistym,
 • wielopoziomowe funkcje undo/redo, funkcje wytnij i wklej, funkcjonalność Drag-and-Drop, makra klawiszowe
 • przeglądanie, nawigacja i edycja funkcji specyficznych dla formatów XML/SGML
 • obsługa formatów XML, SGML, XSL (XSL-FO i XSLT), XML Schema, XPath, XInclude, DOM oraz standardów WWW wymiany danych
 • obsługa formatów HTML, CALS, OASIS oraz Arbortext Table Formats


 Arbortext Styler 

Aplikacja jest spójnym źródłem pozwalającym definiować style publikacji, z podziałem na różne ich końcowe formy i formaty. Style te, zapisywane w formacie XML i używane są później przez Arbortext Publishing Engine do konwersji do formatu końcowego publikacji (HTML, PDF, formatów urządzeń przenośnych, etc.).


Arbortext Content Manager

Aplikacja oparta na technologii WWW, traktowana jako logiczny i funkcjonalny „silnik” całego rozwiązania. Tutaj odbywa się kontrola dostępu, wprowadzanych zmian i modyfikacji, dystrybucja zadań oraz globalne zarządzanie cała wprowadzoną do systemu informacją.

Arbortext Publishing Engine

Serwerowa aplikacja służąca do ukierunkowanej dystrybucji i dynamicznej publikacji dokumentów XML/SGML, z uwzględnieniem różnych odbiorców oraz wymaganych docelowych formatów danych. System umożliwia podział indywidualnych zadań i rozpoznawanie gdzie i w jakiej formie ma być publikowany dany dokument.

Funkcjonalność aplikacji obejmuje między innymi:
 • automatyczną publikację informacji z formatów XML i SGML na strony internetowe, drukarki, konwersję do formatów PDF, HTML , etc.
 • eksport XML do Microsoft Word lub jakiejkolwiek innej aplikacji generującej format .RTF
 • automatyczną generację spisu treści, spisu ilustracji, wykresów, tablic etc.
 • obsługę tworzenia dynamicznych dokumentów, poprzez ich skład i dostosowanie do potrzeb odbiorcy
 • automatyczne osadzanie informacji z baz danych, systemów ERP, CRM, etc.
Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB