Subskrypcje - najczęściej zadawane pytania
1. Czym jest subskrypcja oprogramowania PTC?

Subskrypcja to abonamentowa (czasowa) forma licencjonowania. Umożliwia ona użytkownikowi dostęp do określonego pakietu licencji przez określony czas, oczywiście z możliwością stałego ich odnawiania.

Program subskrypcyjny polega na możliwości wyboru przez użytkownika czasu, na jaki dana licencja jest udzielana, czyli za jaki okres jest opłacana. W skład opłaty subskrypcyjnej wchodzi koszt usługi rocznego wsparcia technicznego oraz prawo do otrzymywania wszystkich nowych wersji oprogramowania.

Użytkownik nie ponosi zatem dodatkowych kosztów obsługi serwisowej tak, jak to było w przypadku zakupu licencji bezterminowych. Pracuje przy tym zawsze na najaktualniejszej wersji systemu.

2. Czy i na jakich zasadach będzie można używać licencji wieczystych, które zostały wcześniej zakupione?

Status zakupionych wcześniej licencji wieczystych pozostaje bez zmian. Można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach. Warunkiem dostępu do usługi wsparcia technicznego oraz do aktualizacji posiadanych pakietów jest jednak stałe odnawianie ich rocznej obsługi serwisowej.

3. Czy zmieni się cena rocznej usługi wsparcia technicznego dla licencji wieczystych?

Cena rocznej obsługi serwisowej określana jest według aktualnych, kwartalnych cenników firmy PTC i może ulegać niewielkim zmianom, zgodnie z polityką cenową producenta oprogramowania.

4. Czy subskrypcje, jako forma licencjonowania, będą dostępne dla wszystkich produktów PTC, we wszystkich regionach geograficznych?

Model subskrypcyjny obejmować będzie całe portfolio produktowe PTC i obowiązywać będzie we wszystkich regionach geograficznych.


5. Czy jest jakaś różnica w funkcjonalności tych samych licencji wieczystych i czasowych?

Funkcjonalność dotychczasowych pakietów jest identyczna zarówno w przypadku subskrypcji, jak i licencji bezterminowych. Różnice mogą dotyczyć wyłącznie nowych aplikacji, które będą dostępne już tylko w formie subskrypcji.

6. Czy pliki (modele, dokumentacja, procesy, etc.) tworzone z użyciem licencji subskrypcyjnych są moją własnością?

Tak, wszystkie dane tworzone przy użyciu oprogramowania PTC pozostają zawsze własnością klienta.

7. Czy subskrypcyjna forma licencjonowania dotyczy tylko licencji ”on-premise”? Jak licencjonowane są rozwiązania chmurowe?

Subskrypcyjna forma licencjonowania dotyczy zarówno produktów „on premise”, jak i rozwiązań chmurowych (Creo In The Cloud, PLM In The Cloud).

8. Czy mogę jednocześnie używać licencji wieczystych i subskrypcji?

Tak, możliwy jest mieszany model korzystania z licencji.

9. Czy konieczna jest łączność z internetem, aby używać licencji subskrypcyjnych?

Nie, stała łączność z internetem nie jest wymagana aby korzystać z licencji czasowych.

10. Czy jeśli używam subskrypcji moja umowa licencyjna związana z licencjami wieczystymi jest wciąż ważna?

Tak, firma PTC zawsze honoruje zawarte wcześniej z użytkownikami umowy licencyjne, dotyczące swoich produktów.

11. Co się stanie, jeśli zapomnę o dacie wygaśnięcia subskrypcji?

PTC kontroluje czas wykorzystania licencji i prześle przypomnienie na 120 dni przed jej wygaśnięciem, na tyle wcześnie aby Klient miał czas na podjęcie decyzji dotyczącej ew. przedłużenia czasu użytkowania na kolejny okres subskrypcyjny.

12. Czy jest określona minimalna liczba licencji wymagana dla wykupienia subskrypcji?

Nie, nie ma żadnych warunków określających minimalną liczbę licencji.

13. Czy w czasie trwania subskrypcji wszystkie aktualizacje pobierane będą w sposób automatyczny?

Nie, użytkownik sam podejmuje decyzję czy i kiedy pobierze oraz zainstaluje dostępne aktualizacje, w ramach usługi wsparcia technicznego.

14. Czy w cenie subskrypcji zawarta jest usługa wsparcia technicznego licencji?

Tak, licencje na użytkowanie wszystkich licencji czasowych produktów PTC zawierają usługę wsparcia technicznego. Nie jest zatem wymagana żadna dodatkowa opłata.

15. Czy można zmieniać zawartość pakietów w czasie trwania okresu subskrypcji?

Tak, subskrypcje są bardzo elastycznym modelem licencjonowania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do skontaktowania się z 3D PRO.

16. Jak często będę fakturowany za możliwość korzystania z subskrypcji?

Fakturowanie za korzystanie z subskrypcji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem, najczęściej za okres roczny, z góry.

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB