PTC Windchill charakterystyka

Czym jest PTC Windchill PLM?

Proces rozwoju współczesnych produktów jest złożony i generuje dużą ilość bardzo zróżnicowanych danych, takich jak:

 • wymagania
 • reprezentacje 3D
 • specyfikacje części
 • dokumentacja
 • dane produkcyjne
 • parametry elementów elektroniki
 • oprogramowanie
 • charakterystyki użytkowe produktu

Dane zwykle są rozproszone pomiędzy zespołami projektowymi i produkcyjnymi, podwykonawcami, partnerami i dostawcami. Powstaje siatka dynamicznych powiązań w ramach procesów komunikacji i wymiany danych, które składowane są w różnych miejscach, a zarządzane w oparciu o różne, niezintegrowane rozwiązania informatyczne. Nowoczesne rozwiązanie PLM, w ramach tych relacji, musi wspierać gromadzenie danych oraz zarządzanie informacją.

PTC Windchill to kompletne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie cyklem życia produktu od koncepcji wstępnej aż do serwisu. Zarządza wszelkimi danymi - bez względu na ich pochodzenie, złożoność produktu oraz strukturę jego cyklu życia – tworząc jedno, spójne dla całej firmy źródło danych. PTC Windchill to zintegrowana architektura danych oparta na efektywnej i bezpiecznej technologii Internet | Intranet. Umożliwia stworzenie jednego, spójnego repozytorium danych o produkcie, otwartego na różne źródła danych oraz umożliwiającego integrację z innymi biznesowymi rozwiązaniami IT, w oparciu o standardowe protokoły. Wszystko to odbywa się w oparciu o chroniony dostęp do danych reprezentujących produkt na danym etapie cyklu jego życia.

 

Wielozadaniowość

Multidyscyplinarne aplikacje bazujące na standardowej funkcjonalności lub dedykowane dla realizacji zadań wynikających z określonej roli użytkownika w procesie.

Dowiedz się więcej o aplikacjiach PTC Windchill >>>

 

 

Cyfrowy strumień informacji [Digital Thread]

Synchronizacja przepływu danych pomiędzy aplikacjami domenowymi [PLM, ERP, CRM, AR, IoT, etc.], uwzględniająca zmiany zachodzące na poszczególnych etapach cyklu życia produktu.

 

 

 

Wydajność i skalowalność

Łatwe zarządzanie dużymi pakietami danych, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dostosowanie właściwego rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa każdej wielkości.

 

 

 

Wsparcie dla AR i IoT

Zarządzanie danymi pochodzącymi z aplikacji pracujących w oparciu o technologie przemysłowej rzeczywistości rozszerzonej [Industrial Augmented Raelity - IAR] oraz internetu przedmiotów [Industrial Internet of Things - IIoT].   

Dowiedz się więcej o Rzeczywistości Rozszerzonej [AR] >>>

 

 

Elastyczne metodologie wdrażania

> On-premise

> Cloud PLM

> Rozwiązania mieszane

 

 

Modularne i multidyscyplinarne środowisko PLM

Rozwiązania dostępne w ramach standardowej funkcjonalności OOTB [out-of-the-box] umożliwiają uporządkowane składowanie i zarządzanie danymi o produkcie bez względu na miejsce ich powstawania oraz niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy poszukiwane jest rozwiązanie do organizacji globalnego procesu rozwoju produktu - gdzie celem nadrzędnym jest dążenie do tego, aby wszelkie działania rozwojowe i produkcyjne mogły być wykonywane przez członków zespołów bez względu na ich lokalizację, czy jest potrzeba zarządzania danymi o produkcie w ramach małej organizacji – system PTC Windchill jest właściwym rozwiązaniem. 

PTC Windchill to:

 • zarządzanie danymi multi-CAD
 • zarządzanie projektami
 • klasyfikację części
 • zarządzanie dostawcami
 • zarządzanie zmianą
 • zarzadzanie konfiguracją produktu
 • filozofię platformy modularnej
 • zarządzanie informacją technologiczną
 • zarządzanie jakością
 • wizualizację

PTC Windchill - rozwiązanie do zastosowania na każdym etapie życia produktu

Bez względu na rolę użytkownika w procesie rozwoju produktu oprogramowanie PTC Windchill dostarcza zainteresowanym zawsze aktualnych danych potrzebnych dla realizacji konkretnego zadania. System działa w zamkniętej pętli, dwukierunkowo integrując ciągły przepływ informacji pomiędzy kolejnymi etapami cyklu życia produktu.

Inżynieria produktu

Stworzenie  jednoznacznej cyfrowej reprezentacji produktu, wraz z danymi opisującymi jej strukturę, aplikacje pozwalające tworzyć koncepcję wstępną wyrobu, budować jego geometrię na etapie konstrukcyjnym, analizować dane związane na podstawie symulacji funkcjonalnej [zachowanie się obiektów], wspierać cyfrową definicję procesów technologicznych, etc.

 

Rozwój produktu

Wsparcie kluczowych procesów składających się na cykl tworzenia produktu: od koncepcji wstępnej, aż do jego wytwarzania. 

 

Metodologia Model-Based Systems Engineering [MBSE]

Wspólne środowisko do komunikacji, analizy danych oraz weryfikacji pomiędzy różnymi grupami użytkowników, bazujące na matematyczno-wizualnej metodologii opisu parametrów modelu, adresowania problemów oraz walidacji.

 

Technologia i produkcja

Możliwość równoczesnego przebiegu procesów rozwoju produktu oraz planowania procesów produkcyjnych poprawiające wydajność operacyjną oraz skracające czas wprowadzenia produktu do produkcji. Typowa sekwencja związana z cyfrowym wspomaganiem procesów technologicznych to transformacja struktury konstrukcyjnej do postaci technologicznej, alokacja wybranych elementów mBOM do fazy produkcyjnej oraz opracowanie cyfrowych planów produkcji, z wykorzystaniem dostępnych zasobów.

 

Rozwój oprogramowania

Sterowane wymaganiami zarządzanie tworzeniem, rozwojem oraz testowaniem oprogramowania.   

 

Serwis

Narzędzia dostarczające zawsze aktualnych informacji dla służb serwisowych oraz użytkowników końcowych. Skonsolidowany dostęp do istniejącej informacji serwisowej umożliwia:  

 • tworzenie asocjatywnej i ilustrowanej treści, strukturyzowanej oraz  podzielonej na kategorie
 • zarządzanie treścią oraz poddanie jej formalnym procesom zarządzania zmianą
 • dostarczanie dedykowanej informacji w ramach całego ekosystemu serwisu
 • automatyzacja, koordynacja, nadzór nad treścią
do góry
powrót

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.