Funkcjonalności PTC Windchill

Rozwiązanie Windchill PLM to jedna, spójna baza informacji o produkcie, pozwalająca na zarządzanie informacją na dowolnym stadium jego życia. Windchill to także narzędzie definiujące nową jakość obiegu danych w ramach przedsiębiorstwa.

Pakiety PTC Windchill

System Windchill, jako platforma PLM, ma strukturę pakietowo - modularną, pozwalającą dostosować jej funkcjonalność dla potrzeb wspierania kluczowych procesów biznesowych w firmie. Konfiguracje pakietów: od bazowej do zaawansowanych, obejmują podstawowe zagadnienia zarządzania danymi oraz projektami, poprzez bardziej zaawansowane opcje związane z zarządzaniem informacją procesową, aż do zaawansowanych konfiguracji dedykowanych dla potrzeb zarządzania jakością oraz serwisem. Gotowe pakiety można uzupełniać o dodatki funkcjonalne oraz aplikacje á la carte.

 

Zarządzanie danymi o produkcie

Środowisko PDM Windchill [Windchill PDMLink] tworzy centralne źródło danych, w którym może być składowana cała własność intelektualna firmy. Dane mogą pochodzić z różnych źródeł: formaty multi-CAD [MCAD/ECAD], MS Office, dokumenty, wizualizacje, symulacje, analizy i obliczenia, dokumentacja techniczna, ilustracje, multimedia, kalkulacje inżynierskie, oprogramowanie, etc.

Gromadzenie i zarządzanie danymi odbywa się w oparciu o rejestry nadrzędne [WTParts], które mogą być powiązane z dowolnym typem obiektu i mieć do niego referencje. WTParts mogą mieć także referencje do innych takich obiektów, tworząc logikę powiązań w produkcie - jego hierarchiczną strukturę [xBOM]. Struktura ta zmienia się w miarę, jak produkt przechodzi przez kolejne etapy swojego cyklu życia: konstrukcja [eBOM] à produkcja [mBOM] à serwis [sBOM].

 

Zarządzanie projektami

Środowisko do zarządzania projektami systemu Windchill [Windchill ProjectLink] dostarcza stały, kontrolowany dostęp do danych potrzebnych dla realizacji projektu. Zarządzanie całą, niezbędną do realizacji projektu informacją odbywa się we współdzielonej przestrzeni roboczej [workspace].

Aplikacja pozwala na administrowanie sposobem zarządzania zespołem projektowym i przypisywaniem zadań do poszczególnych użytkowników. Każdy z uczestników projektu otrzymuje spersonalizowany dostęp do wszystkich niezbędnych danych, wraz z opcjami subskrypcji i powiadamiania. Analiza wykonania zadań w czasie, dynamiczna kontrola nad członkami zespołów projektowych, śledzenie punktów zwrotnych oraz wizualizacja stanu zaawansowania projektu pozwalają na optymalizację procesów jego zarządzania.

 

Zarządzanie jakością

Rodzina aplikacji do zarządzania różnymi aspektami zagadnienia:

 • > zarządzanie jakością produktu
 • > zarządzanie niezawodnością
 • > zarządzanie ryzykiem

Proces odbywa się przy pomocy metod wpisanych w cykl rozwoju produktu oraz z uwzględnieniem akcji korygujących i prewencyjnych [CAPA], mających na celu kontrolę i wyeliminowanie niezgodności.

 

Zarządzanie serwisem

Aplikacje Service & Parts Information mają zatem za zadanie dostarczanie dedykowanej, konfigurowalnej i ilustrowanej informacji w ramach całego ekosystemu serwisu. Strukturyzują i zarządzają wszelką informacją niezbędną dla serwisowania produktu, definiują zasady dostarczania treści dla określonych grup odbiorców, zarządzają formatami urządzaniami wyjściowych [np. wydruków] oraz treściami wielojęzycznymi, w celu ich  właściwej dystrybucji.

Aplikacje umożliwiają ponadto poddanie treści serwisowych sformalizowanym procesom zarządzania zmianą, co gwarantuje ich aktualność. 

 

Narzędzia do integracji

PTC Windchill jest środowiskiem o architekturze otwartej na integracje. Oferuje zarówno gotowe rozwiązania OOTB - z wbudowaną logiką integracyjną, nie wymagającą dużej interwencji i udziału użytkownika, poprzez integracje oparte o usługi sieciowe - bazujące na protokołach SOAP, WSDL, UDDI, XML, HTTP, aż po aplikacje środowiska Java pisane w celu zaspokojenia specyficznych wymagań biznesowych. 

Oprogramowanie Windchill PLM pomaga firmom dostarczać na rynek produkty terminowo oraz bez przekraczania wcześniejszych założeń budżetowych. Jest sprawadzoną w tysiącach przedsiębiorstw bezpieczną i skalowalną ścieżką PLM gwarantującą innowacyjność i skuteczność procesów biznesowych, ich unifikację oraz powtarzalność, a także obniżenie kosztów.

 

Korzyści

Więcej informacji dotyczących przykładów sposobów, w jaki sposób firmy zwiękaszją innowacyjność, poprawiają jakość swoich produktów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów można znależć pod linkiem: https://www.ptc.com/en/case-studies

 • Znacząca poprawa jakości wszystkich składników wspomaganych procesów oraz ich unifikacja
 • Redukcja czasu prowadzenia oraz zarządzania projektami niepowtarzalnymi, realizowanymi na indywidualne zamówienie klienta - Engineer to Order [ETO]. Oszczędności wynoszą czasem wiele tygodni.
 • Redukcja czasu pomiędzy złożeniem zamówienia przez klienta, a odbiorem zamówionego produktu.
 • Zwiększenie wydajności tworzenia wariantów konstrukcyjnych produktu [czasem minuty, a nie tygodnie, jak dotychczas].
 • Skrócenie czasu od koncepcji wstępnej do produkcji.
 • Poprawa wydajności indywidualnej i grupowej związanych z efektywnością współpracy zespołów projektowych.
 • Obniżenie kosztów związanych z zakupami wymaganych podzespołów i komponentów oraz związanych z tym kosztów zgodności.
 • Skrócenie nieplanowanych przestojów oraz poprawa niezawodności produktów.

 

Dlaczego Windchill?

PTC Windchill jest narzędziem, które w bezprecedensowy sposób zarządza danymi związanymi z kluczowymi procesami cyfrowej transformacji [Przemysł 4.0]. Zadania realizowane są w cyklu od składowania i wymiany danych pochodzących z aplikacji domenowych [CAD, PLM, MES, ERP, CRM], poprzez synchronizację obiegu tych danych na poszczególnych etapach cyklu życia produktu, aż do wykorzystania tzw. “cyfrowego bliźniaka ” -  informacji z własnych narzędzi AR i IoT,  gdzie cyfrowy model - wraz  z danymi sensorycznymi – stanowi pełne odzwierciedlenie swojego fizycznego odpowiednika.

Inteligencja procesowa

Inteligencja procesowa to umiejętność wyboru sposobu dostarczania danych potrzebnych konkretnym konsumentom dokładnie w takiej formie i czasie, w jakich ich potrzebują. Windchill PLM dotarcza unikalnych rozwiązań, które mogą być konfigurowane dla potrzeb konkretnej roli użytkownika w procesie i do związanych z nią zadań. Wiele funkcjonalności systemu pozwala na jego ocenę jako narzędzia o dużej uniwersalności oraz inteligencji procesowej.

 • Role Based Apps – aplikacje dostosowane do roli użytkownika w procesie. Środowisko ThingWorx Navigate umożliwia szybkie pozyskiwanie wybranych danych, które są konieczne do wykonania określonego zadania. Takie informacje pochodzą zwykle z różnych źródeł, a dostęp do nich odbywa się bezpośrednio z określonych miejsc aplikacji źródłowych, poprzez dedykowany interfejs graficzny, z pominięciem dotychczasowych pośredników. Admininistratorzy rozwiązania mogą w prosty sposób definiować prawa dostępu użytkowników do konkretnych źródeł informacji, potrzebnych do wykonywania określonych zadań.
 • Przeszukiwanie – zaawansowane opcje i filtry przeszukiwania bazy pozwalają na szybsze uzyskiwanie potrzebnej informacji oraz na efektywną realizację procesów wielokrotnego wykorzystywania komponentów.
 • Ochrona własności intelektualnej – wielowarstwowa struktura zabezpieczeń ze względu na krytyczną dla użytkownika rolę udostępnianych usług oraz znaczenie ochrony własności intelektualnej firmy [IP].
 • Standardy OSLC   – poprzez zastosowanie wsparcia  dla standardów OSLC [Open Services for Lifecycle Collaboration] system uzyskał nowe możliwości inteligentnego komunikowania się z aplikacjami zewnętrzymi.  

Łączność i komunikacja

Obieg informacji odbywa się w zamkniętej pętli [closed-loop], a informacje te mogą być dodatkowo wzbogacone np. o dane z aplikacji IoT, wizualizowane z wykorzystaniem technologii AR. 

Windchill jest rozwiązaniem PLM pozwalającym na wykorzystanie integracji z własną platformą IoT do odczytu i przesyłu danych [ThingWorx]. Integracja ta pozwala na skomunikowanie fizycznego urządzenia z jego cyfrowym odpowiednikiem i wykorzystanie danych operacyjnych w procesie dalszego rozwoju produktu.

Dodatkowo środowisko systemu Windchill zawiera inne aplikacje o dużej zdolności komunikacji:

 • Kontrola jakości – pobieranie i analiza danych z fizycznych urządzeń w celu wcześniejszego wykrywania awarii oraz zbierania informacji wykorzystywanych w działaniach prewencyjnych i naprawczych.
 • Śledzenie wymagań – definiowanie i zarządzanie logicznymi połączeniami pomiędzy wymaganiamiog, a konstrukcją wyrobu [Windchill | Integrity].
 • Monitorowanie wydajności – Windchill Performance Advisor zawiera własne narzędzia diagnostyczne, które pozwalają na to, aby ewentualne wsparcie producenta mogło być bardziej skuteczne. System gromadzi informacje o swoich parametrach pracy, współczynnikach wydajnościowych, alertach i zdarzeniach, przy zachowaniu pełnej zgodności z procedurami bezpieczeństwa oraz anonimowości.     

Kompletność

Wieloetapowa i multidyscyplinarna cyfrowa definicja produktu: od stadium wymagań wstępnych, aż po etap jego serwisowania. 

 • Zaawansowane opcje transformacji BoM – wsparcie kontrolowanej wymiany danych pomiędzy zespołami projektowymi, produkcyjnymi i serwisowymi, asocjatywna ewolucja struktury produktu przy przechodzeniu ze stadium konstrukcji do etapów produkcyjnego i serwisowego. Możliwość wizualnego porównywania struktur oraz zmian wynikających z ich transformacji.
 • Zarządzanie strukturą produktu – tworzenie i zarządzanie kompletną strukturą BOM, wraz z zarządzaniem zmianą, wariantowaniem [konfiguracją produktu] oraz wizualizacją.
 • Pełniejsze wykorzystanie funkcjonalności CAD – wsparcie dla nowych rozszerzeń funkcjonalnych oprogramowania PTC Creo [np. Design Exploration] oraz dla technologii Unite, w przypadku korzystania z modeli  pochodzących z innych systemów CAD.
 • Inne – funkcjonalności wspierające zarządzanie realizacją projektu, zaawansowane opcje wizualizacji i walidacji [Creo View], funkcjonalność AR Design Share, pozwalająca na wizualizację produktu w kontekście świata rzeczywistego [wykorzystanie środowiska rzeczywistości rozszerzonej PTC Vuforia] i wiele innych.

Elastyczność

Wdrażanie rozwiązań odbywa się z dopasowaniem do infrastruktury i skalowaniem do wymagań klienta [on-premise, rozwiązania chmurowe, rozwiązania mieszane]. Model subskrypcyjny w elastyczny sposób pozwala na dopasowanie ilości licencji do zmieniających się wymagań, zależnych od  stadium implementacji.

do góry
powrót

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.