ALM

Codebeamer - zintegrowana platforma do zarządzania cyklem życia aplikacji

Codebeamer rozszerza typową funkcjonalność ALM o możliwości konfiguracji linii produktowych, zapewniając elastyczność i wyjątkową konfigurowalność dla złożonych procesów.

Cyfrowe przepływy pracy (workflows) umożliwiają wydajne działanie we wspólnym środowisku rozwoju produktu, kontrolując przy tym np. zgodność z wymaganymi przez branżę przepisami.

Oprogramowanie Codebeamer integruje się z innymi liniami produktowymi firmy PTC tak, aby wspierać koncepcję cyfrowego wątku produktu (digital thread).

 

Zarządzanie wymaganiami

Codebeamer gromadzi, analizuje, potwierdza i dokumentuje potrzeby biznesowe dotyczące zarówno samego rynku, jak i użytkowników. Gromadzenie wymagań i planowanie obejmuje badania i współpracę z kluczowymi interesariuszami – odbiorcami danych. Dane te są analizowane w celu zidentyfikowania wzorców, ustalenia priorytetów potrzeb i określenia potencjalnej integracji z produktami. Informacje zwrotne od interesariuszy i przeprowadzona walidacja potwierdzają, że otrzymane dane reprezentują ich potrzeby. Udokumentowane wymagania służą jako przewodnik po cechach produktu, a także są podstawą do podejmowania decyzji o jego rozwoju. Zarządzanie wymaganiami to zatem identyfikacja, zarządzanie i śledzenie wymagań i historii użytkowników, w całym cyklu życia inżynierii oprogramowania.

 

Zarządzanie ryzykiem

Proces identyfikacji i zarządzania niebezpieczeństwami, które mogą zagrozić skuteczności działania oprogramowania, usług opartych na tym oprogramowaniu lub oprogramowania stanowiącego funkcjonalną część złożonych produktów takich, jak np. samoloty, rozruszniki serca czy samochody. Scentralizowany rejestr ryzyka z logicznymi grupami, takimi jak klasy ryzyka, umożliwia organizacjom współpracę nad projektami. Zdolność do rozgałęziania i łączenia zestawów informacji o ryzyku pozwala zespołom na szybkie rozpoczęcie analizy nowych produktów i zmniejszenie ogólnych kosztów. Oprogramowanie Codebeamer zapewnia integrację procesów zarządzania ryzykiem związanym z oprogramowaniem oraz jego cyklem rozwoju tak, aby wspierały one bezpieczne i niezawodne produkty.

Identyfikowalność ryzyka to możliwość powiązania informacji o zarządzaniu ryzykiem z informacjami o projekcie, takimi jak wymagania, przypadki testowe, wersje produktu. Identyfikowalność ryzyka pozwala organizacjom zrozumieć ryzyko w określonym kontekście. Jest to niezbędne do zarządzania zmianami, śledzenia działań związanych z ryzykiem oraz do zaszczepiania kultury bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w całej organizacji. Ryzyko zmienia się, gdy analiza ujawnia nowe okoliczności, gdy pojawiają się nowe wymagania dotyczące produktu lub zgłaszane są tzw. nowe zdarzenia niepożądane. Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga procesu analizy, zatwierdzania i komunikowania zmian wszystkim interesariuszom projektu. Wymaga również tzw. identyfikowalności w celu powiadamiania osób i zespołów o nowych informacjach, które mogą mieć wpływ na prowadzone prace.

Zarządzanie testami

Procesy testowania są kluczowe dla zespołów ds. jakości, których celem jest budowanie zaufania do swoich rozwiązań. Oprogramowanie Codebeamer wspiera zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia testów, w tym tworzeniem przypadków testowych, organizacją zestawu testów i zarządzaniem zmianami oraz wykonywaniem testów w celu weryfikacji funkcjonalności, bezpieczeństwa, wydajności, ochrony i dostępności produktu. Procesy zarządzania testami mogą być stosowane do produktów, oprogramowania, systemów i nie tylko.

 

Zarządzanie zmiennością produktu

Funkcjonalność szczególnie ważna dla zespołów, które chcą znacząco poprawić wydajność w procesach inżynierii produktu poprzez zmniejszenie liczby przeróbek, skrócenie cykli związanych z powstawaniem nowych wersji produktu i obniżenie kosztów jego weryfikacji.  

 

DevOps

Zestaw najlepszych praktyk i narzędzi, które przyspieszają tworzenie i dostarczanie oprogramowania. DevOps, to rozszerzenie Agile koncentrujące się na dostarczaniu mniejszych jednostek informacji z większą prędkością, co zapewnia wspólny proces planowania, zarządzania i monitorowania dostarczania oprogramowania. Zastępuje on metodologię dużych, periodycznie monitorowanych wersji rozwojowych oprogramowania strumieniem ciągłej integracji/ciągłego dostarczania wartości (CI/CD – continuous integration/continuous delivery). Praktyki DevOps mogą być stosowane przy tworzeniu samych aplikacji, jak również do zastosowania w systemach inżynierskich lub w oprogramowaniu, które stanowi ważny element składowy wielu współczesnych produktów. Wbudowany w rozwiązanie Codebeamer model DevOps dostarcza aktualizacje oprogramowania w określonych odstępach czasu, podczas gdy inne dostępne rozwiązania umożliwiają aktualizacje wg zasady over-the-air (OTA).

 

Rozwój oprogramowania

Podstawowa kompetencja każdej firmy, która tworzy oprogramowanie, oferuje usługi na nim oparte lub sprzedaje tzw. „inteligentne produkty”. Rozwiązanie Codebeamer wspiera rozwój wszystkich grup oprogramowania: systemowego, aplikacyjnego czy „wbudowanego”, które występuje np. w elektronicznych jednostkach sterujących. Wsparcie funkcjonalne rozwiązania dotyczy również większości popularnych metod jego tworzenia i rozwoju (Waterfall, Agile, Hybrid, V-Model). Codebeamer zapewnia zarządzanie wymaganiami, ryzykiem i testami, przepływy pracy (workflows) wynikające z najlepszych praktyk, integrację z łańcuchem wiodących narzędzi programistycznych oraz wsparcie dla rekomendowanych metodologii w tej dziedzinie.

do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.