PTC wprowadza nowy model licencjonowania
Od października 2015 roku firma PTC wprowadziła do swojej oferty możliwość wyboru przez Klienta rodzaju kupowanych licencji: wieczystych lub czasowych (subskrypcji). Funkcjonujący w ten sposób „mieszany” system licencjonowania będzie jednak obowiązywać tylko do końca 2018 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od początku kalendarzowego roku 2019, zmieni się w naszym regionie Europy – a zatem i w Polsce -  model licencjonowania wszystkich grup produktowych oprogramowania firmy PTC.

Licencje wieczyste (perpetual), dostępne do tej pory w ofercie zakupu pakietów i rozszerzeń funkcjonalnych, zostaną zastąpione subskrypcjami.

W praktyce oznacza to, że wszystkie nowo zakupywane licencje oprogramowania będą miały wyłącznie charakter czasowy. Dołączymy w ten sposób do pozostałych regionów geograficznych, w których ten system obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Podejście to jest zgodne z powszechnie wdrażaną przez wielu producentów software’u filozofią traktowania oprogramowania jako usługi (SaaS – Software as a Service).

Dzięki subskrypcjom użytkownik ma prawo korzystać z danej licencji przez określony czas, oczywiście z możliwością stałego jej odnawiania. Subskrypcja zapewnia dostęp do pełnej wersji oprogramowania PTC (o takiej samej funkcjonalności jak licencja wieczysta), ale na bardziej elastycznych zasadach.

Program subskrypcyjny polega na możliwości wyboru przez użytkownika czasu, na jaki dana licencja jest udzielana, czyli za jaki okres jest opłacana. W skład opłaty subskrypcyjnej wchodzi koszt usługi rocznego wsparcia technicznego oraz prawo do otrzymywania wszystkich nowych wersji oprogramowania.

Użytkownik nie ponosi zatem dodatkowych kosztów obsługi serwisowej tak, jak to było w przypadku zakupu licencji bezterminowych. Pracuje przy tym zawsze na najaktualniejszej wersji systemu.

Status zakupionych wcześniej licencji wieczystych oraz kwestia kontynuacji ich wsparcia technicznego pozostają bez zmian. Zmiana dotyczy produktów: CAx, PLM, SLM, ALM oraz IoT.

W praktyce, dla wielu firm np. o charakterze biura projektowego, oznacza to niższe koszty początkowe, optymalizację konfiguracji oraz liczby wykorzystywanych w danym projekcie pakietów oprogramowania, możliwość lepszego zarządzania zasobami oraz rozłożenia kosztów w czasie.

Firmy, które planują zwiększenie ilości posiadanych pakietów oprogramowania PTC oraz preferują model licencji bezterminowych, zachęcamy do sfinalizowania transakcji do końca 2018 roku. Po tym terminie zakup nowych licencji wieczystych nie będzie już możliwy.

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB