ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Wzornictwo przemysłowe (CAID)
FreeStyle Modeling (Surfacing)

Użycie funkcjonalności (cechy) FreeStyle umożliwia błyskawiczne uzyskiwanie skomplikowanych kształtów modelu oraz zaawansowanej, wysokiej jakości geometrii przez osoby, które nie mają doświadczenia wymaganego zwykle do wykonywania takich zadań, w przypadku wykorzystania standardowych metod modelowania.Możliwe to jest dzięki możliwości skupienia się na samej wizualnej formie modelu bardziej, niż na opisującej ją parametrach i warunkach brzegowych. Metoda pracy z tym narzędziem polega na wykorzystaniu prostych form bazowych, jako materiału wyjściowego do dalszych geometrycznych przekształceń. Użytkownik skupia się zatem wyłącznie na uzyskaniu żądanej geometrii poprzez kolejne przekształcenia kształtu bazowego (edycja + deformacja). Zastosowanie takiego podejścia nie daje co prawda pełnej kontroli budowanej powierzchni jak np. w aplikacji ISDX II, ale w wielu przypadkach projektów wzorniczych chodzi przecież o szybkie uzyskanie kształtu (wyglądu), a nie o matematykę z nimi związaną.

Creo Interactive Surface Design Extension II (ISDX II)

Aplikacja dedykowana jest dla użytkowników projektujących złożone kształty (lub części, których elementami są powierzchnie swobodne: wzorników przemysłowych, konstruktorów branży mechanicznej i lotniczej, konstruktorów pracujących na modelach powierzchniowych oraz stosujących metodykę “reverse engineering”.


Najważniejsze cechy funkcjonalne ISDX II:
 • unikalne funkcjonalnie środowisko modelowania swobodnego, zintegrowane z modelerem środowiska PTC Creo Parametric
 • interaktywne definiowanie krzywych i powierzchni „free-form”, z niespotykaną dotychczas szybkością,
 • swobodna manipulacja kształtem i zmianami wprowadzanymi na dowolnym etapie projektu
 • natychmiastowy, dynamiczny podglądu wprowadzonych zmian oraz ich wpływu na tworzoną geometrię,
 • możliwość budowania dowolnej geometrii na każdym etapie procesu projektowania,
 • integracja modeli: wzorniczego i konstrukcyjnego w jednej aplikacji
 • bezpośrednie odniesienie do elementów PTC Creo Parametric, geometrii zeskanowanej lub importowanej (“facets”)
 • możliwość użycia koncepcyjnych rysunków 2D, szkiców, map bitowych, fotografii, jako wizualnego odniesienia dla budowanych modeli 3D,
 • analizy jakości krzywych i powierzchni.
Dowiedz się więcej:


Creo Reverse Engineering Extension (REX)

Aplikacja do prototypowania metodą tzw. „inżynierii odwrotnej” (Reverse Engineering), czyli szybkiego odtwarzania geometrii 3D istniejących fizycznie produktów. Proces ten odbywa się w kilku etapach:


 • skanowanie kształtu w celu pozyskania zbioru współrzędnych punktów pomiarowych fizycznego obiektu,
 • wczytanie chmury punktów ze skanera lub maszyny pomiarowej (formaty: .pts, .acs, .vtx, .ibl) do środowiska modelowania systemu Creo Parametric, edycja i obróbka danych, redukcja „szumów”,
 • stworzenie modelu zbudowanego z powierzchni facetowych, „czyszczenie” i wstępna obróbka cyfrowa modelu,
 • zastosowanie opcji Restyle – rozpinanie krzywych, budowa powierzchni, bazując na elementach zeskanowanej i wstępnie obrobionej geometrii,
 • edycja i modyfikacja stworzonych elementów, analiza krzywizn, etc.
Efektem końcowym winno być uzyskanie w pełni modyfikowalnego, parametrycznego modelu 3D, będącego cyfrowym prototypem produktu.


Creo Advanced Rendering Extension (ARX)

Aplikacja pozwalająca na tworzenie wysokiej jakości fotorealistycznych reprezentacji obiektów 3D stworzonych w środowisku CAD. Rozszerza ona standardową funkcjonalność fotorenderingu zawartą w pakiecie PTC Creo Parametric o nowe, zaawansowane możliwości wizualizacji modelu oraz o efekty specjalne.


Wybrane własności funkcjonalne:
 • Zaawansowane opcje oświetlenia sceny i modelu – światła punktowe, oświetlenie z odległości, wsparcie standardu HDRI (High Dynamic Range Image), możliwość ustawienia różnych parametrów dla każdego ze źródeł światła (intensywność, tłumienie, temperatura koloru, etc.), nowe efekty generowanie cieni oraz odbić.
 • Generowanie tekstur materiałowych – nowe biblioteki tekstur (ok.200 materiałów), efekty kalkomanii, nowy sposób wizualizacji tekstur na uskokach i powierzchniach wklęsłych, definicja sposobu wykończenia powierzchni, np.: lakier, satyna, el. Polerowany, dynamiczne teksturowanie.
 • Definicja otoczenia modelu – ustawianie sceny: położenia ścian, sufitu i podłogi, lokalizacja źródeł i rodzaju światła, możliwość definicji sceny o kształcie walca, dynamiczne manipulowanie elementami sceny, możliwość wielokrotnego użycia zapisanych paramentów sceny przy wizualizacji innych obiektów.
 • Efekty specjalne – możliwość stosowania globalnej iluminacji, miejscowego renderowania obiektu, zaawansowanej kontroli cienia, efektu dymu, mgły, etc.
Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB