ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

ThingWorx Navigate
Tradycyjne systemy PLM mogą obsługiwać wiele ról w procesie, ale nie są zoptymalizowane dla żadnej z nich. Są nośnikiem zbyt dużej ilości informacji, która niejednokrotnie nie jest związana z wykonywanym właśnie zadaniem. Interfejsy systemów PLM są rozbudowane i zwykle zbyt złożone dla potrzeb użytkowników wypełniających proste role w procesie. Mnogość funkcji widocznych na ekranie utrudnia skupienie się na konkretnej czynności. Dodatkowo zawiła nawigacja utrudnia efektywne wydobycie potrzebnych danych. Dlatego mimo przebytych szkoleń użytkownicy „sporadyczni” zapominają, w jaki sposób mają realizować określone czynności. ThingWorx Navigate jest grupą aplikacji dających możliwość wyodrębnienia z systemu PDM tylko tych zadań w procesie, które wykonywane są przez danego użytkownika.


ThingWorx Navigate View to zbiór aplikacji służących do przeglądania dokumentów oraz wszelkiej informacji związanej z częścią. Użytkownicy mogą tworzyć grupę, bądź być indywidualnie definiowani do pracy w określonych aplikacjach. Grupa może używać wszystkich lub tylko części potrzebnych funkcji. Każdy pakiet aplikacji może być indywidualnie konfigurowany, bazując na unikalnych kryteriach lub zestawach atrybutów. Można ponadto zastosować indywidualne filtry i formaty przeszukiwania bazy. Pre-konfiguracja układu ekranu, typów danych i wyświetlanych atrybutów pozwala optymalnie dopasować aplikację do potrzeb użytkowników.

ThingWorx Navigate View umożliwia:
  • przeglądanie dokumentów (bezpośrednie otwierane w formacie natywnym lub w PDF-ie, konfiguracja wg numerów dokumentów lub słów kluczowych, filtrowanie np. tylko wg ostatnich wersji, podgląd ostatnio otwieranych dokumentów)
  • przeglądanie rysunków (otwieranie w formacie PDF lub DXF, konfiguracja przeglądania wg numerów części lub słów kluczowych, filtrowanie np. tylko wg ostatnich wersji, podgląd ostatnio otwieranych rysunków, etc.)
  • przeglądanie list części oraz ich własności (przeglądanie listy komponentów wraz z ich ilością w złożeniu - podzespoły, bądź kompletny BOM rozwinięty, konfiguracja przeglądania, np. wg ostatniej wersji, możliwość konfiguracji kolumn w zestawieniu)     
  • przeglądanie struktury (generowany jest rodzaj dynamicznej wersji dokumentacji złożeniowej, wraz z właściwymi „odwołaniami” oraz wizualną identyfikacją lokalizacji elementów w złożeniu na podstawie numerów i pozycji w strukturze; lokalizacja numeru i atrybutów części w strukturze BOM-u na podstawie komponentu wskazanego na złożeniu 3D, możliwość dynamicznego pozyskania informacji z innych systemów np. koszt z aplikacji ERP, zapasy magazynowe, ilość części w produkcji (ERP, MES - Mfg. Execution Systems).
  • przeglądanie komponentów, podgląd i ew. pobieranie związanych z nimi plików (pobieranie i wykorzystanie plików związanych z modelem – PTC Creo, IGES, STEP, PDES, STL, etc., możliwość definiowania, które formaty plików mają być dostępne dla danej roli użytkownika w procesie)
  • przeglądanie modeli 3D wraz z możliwością dokonywania pomiarów (przeglądanie, pomiary, tworzenie przekrojów, widoków „eksplodowanych”, etc., przeglądanie wymiarów, tolerancji pod kątem użytkowników stosujących metodologię MBD, definicja kiedy pomiary, przekroje, widoki mają być dostępne dla danego użytkownika)
  • prowadzenie analiz „where-used” (błyskawiczne odnajdywanie elementu w bazie oraz projektów, w których dana część występuje.

  • przeglądanie powiadomień o zmianach (ECNs) - konfiguracja ECN pod kątem wyświetlanej zawartości, opcjonalnie uwidacznianie odnośników, które są powiązane z rezultatem przeglądania

Plany producenta przewidują 3 etapy rozwoju tej aplikacji w czasie: ThingWorx Navigate View (dla przeglądających dane i dokumenty) - aktualnie dostępna, ThingWorx Navigate Contribute (dla osób biorących udział w ich współtworzeniu) oraz ThingWorx Navigate Author (dla uczestników biorących udział w redagowaniu danych oraz definiowaniu i inicjalizacji kluczowych procesów)


Mapa drogowa rozwoju aplikacji ThingWorx Navigate


Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB