ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

QuadriSpace
Rodzina produktów amerykańskiej firmy QuadriSpace to oprogramowanie do tworzenia specjalistycznej, interaktywnej dokumentacji oraz do komunikacji 3D, które mogą znaleźć zastosowanie np. w działach serwisu, szkoleń lub marketingu. W większości przypadków za materiał wsadowy do aplikacji służą modele konstrukcyjne pochodzące z różnych systemów CAD.

Na podstawie metadanych 3D dedykowana osoba, po odbytym krótkim przeszkoleniu, jest w stanie – bez udziału konstruktora wyrobu – tworzyć:
 • graficzne reprezentacje produktu, w postaci specjalistycznych ilustracji technicznych różniących się od standardowej dokumentacji technicznej
 • interaktywne dokumenty w formacie pdf 3D do łatwego odczytania przy użyciu bezpłatnej przeglądarki Adobe Reader (wersja 9.0 lub wyższa)
 • instrukcje obsługi produktu
 • instrukcje montażowe i serwisowe
 • materiały szkoleniowe i marketingowe
 • interaktywne prezentacje i animacje
 • katalogi produktów i części
 • interaktywne instrukcje oraz publikacje do zamieszczenia np. na stronach serwisowych WWW

Share 3D PDF

Aplikacja służąca do tworzenia interaktywnych dokumentów w trójwymiarowym formacie PDF. Dokument taki może być potem współdzielony przez zainteresowanych użytkowników, a otwierany jest przy pomocy darmowej przeglądarki Adobe Reader.

Wybrane własności funkcjonalne:
 • Bezpośredni import metadanych 3D -> SolidWorks, Inventor, Rhino3D, SketchUp, DWF, poprzez formaty STEP lub IGES -> CATIA, UG, Solid Edge, Space Claim,
 • Pro|ENGINEER, Creo, inne systemy CAD eksportujące do tych formatów, poprzez format Granite -> Pro|ENGINEER, Creo, inne systemy CAD eksportujące do tych formatów.
 • Możliwość wykorzystania ponad 50 zdefiniowanych szablonów dokumentów
 • Zapisywanie widoków pod własnymi nazwami
 • Manipulowanie modelem 3D – obracanie, powiększanie, przesuwanie, tworzenie przekrojów
 • Interaktywne listy części z podglądem danego elementu na modelu
 • Proste animacje poprzez definiowane sposoby przejścia pomiędzy zapamiętanymi przez użytkownika widokami
 • Podgląd i interakcja z modelem przed zapisaniem w formacie 3D PDF
 • Możliwość wyboru sposobu wizualizacji modelu w postaci wyboru kolorów oraz sposobu teksturowania i wyświetlania
 • Dodawanie opisów i tekstów (uwagi i notatki), które wyświetlane będą w pliku PDF
 • Tworzenie i publikacja w postaci animowanych widoków rozstrzelonych
 • Zastosowanie schematowi szablonów kolorystycznych do tworzonych dokumentów.

Pages 3D

Zintegrowane środowisko do kompleksowego przygotowywania, formatowania i edytowania interaktywnej dokumentacji.


Wybrane własności funkcjonalne:
 • Redagowanie wielostronicowych dokumentów (katalogów, instrukcji, etc.), które mogą zawierać teksty, tabele, osadzone pliki graficzne oraz modele 3D produktów
 • Możliwość importu plików z większości liczących się na rynku systemów CAD
 • Możliwość wykorzystywania wielu modeli w jednym projekcie dokumentu
 • Interaktywny spis treści
 • Wykorzystanie inteligentnych szablonów
 • Możliwość ustawiania widoków modelu 3D bezpośrednio w środowisku edytora dokumentu (powiększenia, widoki rozstrzelone, itp.)
 • Tworzenie lub import materiałowych list części (BOMs) z modelu 3D oraz zarządzanie nimi; listy części skorelowane są z modelem złożenia oraz odpowiednimi odnośnikami.
 • Możliwość dodawania elementów interaktywnych do list części (np. przycisków)
 • Budowanie sekwencji graficznych, np. do instrukcji „krok po kroku”
 • Aktualizacja dokumentu w przypadku wprowadzenia zmian do osadzonego w nim modelu 3D

Publisher 3D

Aplikacja do tworzenia publikacji technicznych oraz animacji. Posiada większość funkcjonalności dostępnej w Pages 3D, rozszerzoną o:


 • Możliwość publikowania stworzonych treści w postaci grafiki wysokiej jakości, plików tekstowych, plików w formacie PDF
 • Wykorzystanie inteligentnych szablonów
 • Tworzenie sekwencji graficznych
 • Możliwość tworzenia ujęć wykorzystywanych potem w interaktywnych animacjach
 • Publikowanie animacji w postaci plików AVI lub Flash
 • Możliwość publikowania modeli w postaci grafiki wektorowej SVG
 • Organizacja i zarządzanie stworzoną zawartością

Dowiedz się więcej:
Pobierz 30-dniową wersję testową:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB