Kontakt Mapa serwisu Home
Strona główna


PTC Creo
PTC Windchill
PTC Arbortext
PTC Mathcad
QuadriSpace
Rodzina produktów amerykańskiej firmy QuadriSpace to oprogramowanie do tworzenia specjalistycznej, interaktywnej dokumentacji oraz do komunikacji 3D, które mogą znaleźć zastosowanie np. w działach serwisu, szkoleń lub marketingu. W większości przypadków za materiał wsadowy do aplikacji służą modele konstrukcyjne pochodzące z różnych systemów CAD.

Na podstawie metadanych 3D dedykowana osoba, po odbytym krótkim przeszkoleniu, jest w stanie – bez udziału konstruktora wyrobu – tworzyć:
 • graficzne reprezentacje produktu, w postaci specjalistycznych ilustracji technicznych różniących się od standardowej dokumentacji technicznej
 • interaktywne dokumenty w formacie pdf 3D do łatwego odczytania przy użyciu bezpłatnej przeglądarki Adobe Reader (wersja 9.0 lub wyższa)
 • instrukcje obsługi produktu
 • instrukcje montażowe i serwisowe
 • materiały szkoleniowe i marketingowe
 • interaktywne prezentacje i animacje
 • katalogi produktów i części
 • interaktywne instrukcje oraz publikacje do zamieszczenia np. na stronach serwisowych WWW
Share 3D PDF
Aplikacja służąca do tworzenia interaktywnych dokumentów w trójwymiarowym formacie PDF. Dokument taki może być potem współdzielony przez zainteresowanych użytkowników, a otwierany jest przy pomocy darmowej przeglądarki Adobe Reader.

Wybrane własności funkcjonalne:
 • Bezpośredni import metadanych 3D -> SolidWorks, Inventor, Rhino3D, SketchUp, DWF, poprzez formaty STEP lub IGES -> CATIA, UG, Solid Edge, Space Claim,
 • Pro|ENGINEER, Creo, inne systemy CAD eksportujące do tych formatów, poprzez format Granite -> Pro|ENGINEER, Creo, inne systemy CAD eksportujące do tych formatów.
 • Możliwość wykorzystania ponad 50 zdefiniowanych szablonów dokumentów
 • Zapisywanie widoków pod własnymi nazwami
 • Manipulowanie modelem 3D – obracanie, powiększanie, przesuwanie, tworzenie przekrojów
 • Interaktywne listy części z podglądem danego elementu na modelu
 • Proste animacje poprzez definiowane sposoby przejścia pomiędzy zapamiętanymi przez użytkownika widokami
 • Podgląd i interakcja z modelem przed zapisaniem w formacie 3D PDF
 • Możliwość wyboru sposobu wizualizacji modelu w postaci wyboru kolorów oraz sposobu teksturowania i wyświetlania
 • Dodawanie opisów i tekstów (uwagi i notatki), które wyświetlane będą w pliku PDF
 • Tworzenie i publikacja w postaci animowanych widoków rozstrzelonych
 • Zastosowanie schematowi szablonów kolorystycznych do tworzonych dokumentów.
Pages 3D
Zintegrowane środowisko do kompleksowego przygotowywania, formatowania i edytowania interaktywnej dokumentacji.


Wybrane własności funkcjonalne:
 • Redagowanie wielostronicowych dokumentów (katalogów, instrukcji, etc.), które mogą zawierać teksty, tabele, osadzone pliki graficzne oraz modele 3D produktów
 • Możliwość importu plików z większości liczących się na rynku systemów CAD
 • Możliwość wykorzystywania wielu modeli w jednym projekcie dokumentu
 • Interaktywny spis treści
 • Wykorzystanie inteligentnych szablonów
 • Możliwość ustawiania widoków modelu 3D bezpośrednio w środowisku edytora dokumentu (powiększenia, widoki rozstrzelone, itp.)
 • Tworzenie lub import materiałowych list części (BOMs) z modelu 3D oraz zarządzanie nimi; listy części skorelowane są z modelem złożenia oraz odpowiednimi odnośnikami.
 • Możliwość dodawania elementów interaktywnych do list części (np. przycisków)
 • Budowanie sekwencji graficznych, np. do instrukcji „krok po kroku”
 • Aktualizacja dokumentu w przypadku wprowadzenia zmian do osadzonego w nim modelu 3D
Publisher 3D
Aplikacja do tworzenia publikacji technicznych oraz animacji. Posiada większość funkcjonalności dostępnej w Pages 3D, rozszerzoną o:


 • Możliwość publikowania stworzonych treści w postaci grafiki wysokiej jakości, plików tekstowych, plików w formacie PDF
 • Wykorzystanie inteligentnych szablonów
 • Tworzenie sekwencji graficznych
 • Możliwość tworzenia ujęć wykorzystywanych potem w interaktywnych animacjach
 • Publikowanie animacji w postaci plików AVI lub Flash
 • Możliwość publikowania modeli w postaci grafiki wektorowej SVG
 • Organizacja i zarządzanie stworzoną zawartością

Więcej informacji:
Ulotka produktowa Pages 3D Professional (.ENG)
Ulotka produktowa Publisher 3D Professional (.ENG)

Linki do pobrania 30-dniowych wersji aplikacji, na stronie producenta oprogramowania:
Pages 3D
Publisher 3D
Document 3D Suite