ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Product Development System
Product Lifecycle Management (PLM) - zarządzanie cyklem życia produktu - jest kategorią rynkową, która opisuje wymagania wobec firm, konieczne do efektywnego zarządzania procesem rozwoju produktów, w czasie całego cyklu ich „życia” – od momentu powstania koncepcji wstępnej, aż do ich wycofania z rynku.

PTC jest autorem unikalnych rozwiązań PLM integrujących ludzi, procesy i technologie. Dotyczy to zarówno produktów własnych, jak i rozwiązań firm trzecich (aplikacje MCAD, ECAD, CMS, ERP, etc). Genezą powstania i rozwoju wszystkich produktów firmy PTC jest filozofia „Product First”. Zbudowaną ona została na założeniu, że warunkiem koniecznym dla dynamicznego rozwoju firmy jest doskonały produkt. To właśnie produkt buduje stałą i długotrwałą więź z klientem, tworzy podstawową wartość dla firmy, jest motorem wszelkich działań przedsiębiorstwa oraz stanowi wyróżnik producenta na rynku.

Firma może się zatem rozwijać tylko wtedy, gdy misja tworzenia i rozwoju perfekcyjnych produktów jest celem nadrzędnym dla wszystkich jej biznesowych działań.

Do podstawowych wskaźników uzyskania dodatkowej wartości z produktu należą:
 • skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
 • zwiększenie udziału w rynku
 • redukcja całkowitych kosztów produkcji
 • poprawa jakości produktu
 • standaryzacja i komplementarność produktów
 • poprawa jakości wymiany informacji o produkcie i procesie
 • zwiększenie elastyczności we wprowadzaniu zmian i zarządzaniu
 • poprawa przewidywalności potrzeb Klienta
Product Development System (PDS), to unikalne rozwiązanie PLM bez konieczności stosowania kompromisów. Portfolio produktów będących składnikami systemu PDS daje gwarancję wspomagania każdej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa. Wszystkie aplikacje składowe są dziełem jednego producenta, nie ma więc jakiegokolwiek problemu ich wzajemną integracją, a zarządzanie danymi oraz projektami może odbywać się z dowolnego miejsca, przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej.
Rozwiązanie PDS to jeden wybór, jedno narzędzie i jeden producent.

Główne grupy produktów firmy PTC, wspierające metodologię PDS

PTC Creo - zintegrowana rodzina oprogramowania CAD/CAM/CAE dla potrzeb wspomagania procesów projektowania, wytwarzania oraz obliczeń , symulacji funkcjonalnej i wizualizacji. Grupa aplikacji odpowiedzialna za tworzenie cyfrowego modelu produktu oraz niekwestionowany standard na rynku MCAD, bazujący na sprawdzonej technologii Pro|ENGINEER.

PTC Windchill - zarządzanie danymi, zarządzanie projektami, strukturą produktu, zmianami oraz procesami. Windchill jest ponadto unikalną technologią PLM łączącą w sobie zintegrowany model danych o produkcie, architekturę „web-based” oraz otwartość na standardy zewnętrznej wymiany danych.

PTC Arbortext - oprogramowanie dla potrzeb tworzenia ilustracji technicznych oraz dynamicznych publikacji danych o produkcie

PTC Mathcad - standard w dziedzinie kalkulacji inżynierskich

Bardzo ważnym elementem filozofii PDS jest unikalna metodologia wdrożenia, która pomaga firmom identyfikować i tworzyć wartość w procesie tworzenia i rozwoju produktu.

Portfolio rozwiązań systemowych wspierających PDS

Zalety wynikające z zastosowania:
 • podniesienie jakości poprzez konsolidację informacji pochodzących z różnych źródeł, w celu udostępnienia zawsze aktualnych danych, na dowolnym etapie „życia” produktu
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia kosztownych błędów konstrukcyjnych poprzez uzyskanie kontroli nad często nieuporządkowanymi procesami zmian w konstrukcji
 • skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia nowych produktów na rynek poprzez łatwość wielokrotnego wykorzystywania danych z poprzednio zaprojektowanych wyrobów
 • zwiększenie innowacyjności i redukcja kosztów ewolucji projektów poprzez większe możliwości chronionego dostępu do niezbędnej informacji; powoduje to powstanie większej liczby pomysłów oraz większe zaangażowanie uczestników w proces rozwoju produktu
 • skrócenie czasu wprowadzenia na rynek nowych produktów poprzez automatyzację procesów biznesowych i redukcję tych aktywności, które mają mało istotny wpływ na kluczowe działania przedsiębiorstwa
 • obniżenie kosztu produktu na etapie produkcyjnym poprzez automatyzację procesów przekazywania danych na produkcję oraz standaryzację sposobu obiegu informacji o wprowadzanych zmianach konstrukcyjnych
Dowiedz się więcej:
Product Development System (PDS) (informacje na stronie PTC)
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB