ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Premiera PTC Creo 4.0
Od 15 grudnia 2016 r. dostępna jest najnowsza, czwarta wersja zintegrowanej platformy PTC Creo. Przynosi ona kilkaset zmian, praktycznie we wszystkich bazowych aplikacjach systemu, nie wspominając o przełomowych nowościach w sferze rozwoju rozwiązań wspierających technologie addytywne (druk 3D), cyfrowej definicji produktu (MDB-Model Based Definition) oraz koncepcji internetu przedmiotów (IoT-Internet of Things).

Nowy sposób interakcji z systemem oznacza wyższą wydajność pracy

Creo Parametric 4.0 wprowadza jeszcze wydajniejszy sposób interakcji użytkownika z systemem – poprzez inteligentne mini paski narzędzi, połączone z komendami, zależnymi od kontekstu ich użycia. Nowością jest również nowy sposób wskazywania geometrii oraz możliwość pracy w pełnoekranowym trybie graficznym.


Nowy mini pasek narzędziowy


Projektowanie koncepcyjne

Technologia Unite, wprowadzona w poprzedniej wersji systemu Creo, umożliwia otwieranie modeli pochodzących z innych systemów CAD oraz wykorzystywanie ich w aktualnej sesji projektowej. Co jednak w przypadkach, gdy mamy do czynienia z „obcą” geometrią, opartą na wielu złożonych powierzchniach składowych? Nowe właściwości środowiska modelowania swobodnego Freestyle pozwalają na jej import oraz rekonstrukcję w taki sposób, aby otrzymać w pełni edytowalny model powierzchniowy, z możliwością kontroli podstawowych węzłów siatki oraz ewentualnej poprawy wczytanej geometrii.


Możliwość łatwego wykorzystania złożonych powierzchni zbudowanych w innych narzędziach CAD


Nowości środowiska elastycznego modelowania (Flexible Modeling)

W Creo Parametric 4.0 funkcjonalność elastycznego modelowania pojawia się również w środowisku projektowania części blaszanych. Daje to nieporównywalną łatwość indywidualnej, bądź grupowej modyfikacji cech takich, jak: ścianki, zagięcia, podcięcia, przetłoczenia, etc.


Użycie funkcjonalności elastycznego modelowania do modyfikacji geometrii części blaszanych


Wybrane nowości środowiska podstawowego (modeler)

Środowisko modelera systemu Creo Parametric 4.0 jest teraz jeszcze wydajniejsze.

Opcja lustrzanego odbicia dla złożeń. Nie ma już konieczności tworzenia dużej ilości duplikatów indywidualnych części. Nowa funkcjonalność inteligentnego lustrzanego odbicia (Mirror) umożliwia jednoczesne, symetryczne powielenie wszystkich danego elementów podzespołu.
Spoiny jako geometria bryłowa. System generuje teraz spoiny jako cechy typu „solid”, wraz ze wszystkimi ich własnościami oraz charakterystykami materiałowymi. Takie podejście powoduje, że aplikacja do obliczeń (Creo Simulate) we właściwy sposób będzie interpretować ten sposób połączenia, automatycznie wstawiając do modelu właściwy, odpowiadający mu rodzaj więzów.
Biblioteki materiałów. Bibliotekę materiałów uzupełniono o ponad 100 nowych pozycji, usprawniając dodatkowo proces przypisywania materiału do modelu.
Szkicownik. Wprowadzono szereg zmian wpływających na wydajność narzędzia, poprzez usprawnienie procesów szkicowania, wymiarowania, operowania elementami odniesienia, etc.
Inne nowości. Wprowadzono zmiany wydajnościowe w procesach definiowania i wstawiania otworów, poprawiono intuicyjność tworzenia grup, sposobu definiowania pochyleń i wiele innych.


Funkcjonalność inteligentnego, lustrzanego odbicia całych złożeń pozwala ograniczyć konieczność ręcznego duplikowania części w zespole.


Konstrukcja oraz optymalizacja wyrobu pod kątem zastosowania przyrostowych metod jego wytwarzania (druk 3D)

Teraz można nareszcie zrezygnować z wykorzystywania wielu odrębnych, niezintegrowanych aplikacji, służących do przygotowywania procesów wytwarzania przyrostowego. Creo Parametric 4.0 pozwala na modelowanie, optymalizację, walidację oraz drukowanie w oparciu o jedno, spójne środowisko. Oznacza to zdecydowaną poprawę wydajności procesu oraz ograniczenie ryzyka występowania błędów występujących na etapie wydruku części.


Optymalizacja procesu drukowania 3D daje oszczędności czasu oraz środków.


Nowa funkcjonalność aplikacji obejmuje:
  • Optymalizację części poprzez umiejętność zastępowania fragmentów geometrii bryłowej generowaną przez system strukturalną siatką obiektów 2,5D lub 3D (lattices). Takie podejście pozwala np. na redukcję masy elementu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań co do sztywności, czy wytrzymałości. Ma również oczywisty wpływ na ilość materiału wykorzystywanego w procesie.
  • Wsparcie formatów obsługiwanych przez drukarki firm Stratasys oraz 3D Systems. Możliwość bezpośredniej łączności z tymi urządzeniami zapewnia dostęp do rzeczywistych parametrów procesu takich, jak czas wydruku, czy zużycie filamentu.
  • Definicja oraz zarządzanie zasobnikiem drukarki poprzez automatyczne pozycjonowanie i optymalizację rozłożenia drukowanych elementów w przestrzeni roboczej urządzenia.


Generowanie struktury siatek przestrzennych obiektów (lattices) dla potrzeb optymalizacji konstrukcji części


Inteligentne modele - konstrukcja z wykorzystaniem elementów technologii IoT

Creo Parametric 4.0 umożliwia komunikację fizycznych obiektów, wyposażonych w rzeczywiste sensory, z ich odpowiednikami cyfrowymi, zdefiniowanymi w modelach 3D. Integracja środowiska parametrycznego modelowania z wiodącą na świecie technologią IoT, opartą o platformę ThingWorx, oznacza swobodę dwukierunkowej wymiany potrzebnych danych oraz wsparcie dla metodologii tzw. „cyfrowych bliźniaków” (Digital Twins)


Połączenie fizycznego produktu ze swoim cyfrowym odpowiednikiem w środowisku Creo Parametric 4.0


Creo Parametric 4.0 ostatecznie usuwa bariery we wdrażaniu procesów opartych o cyfrową definicję modelu (MBD - Model Based Definition)

Procesy bazujące na cyfrowej definicji produktu eliminują dominującą rolę dokumentacji technicznej 2D, jako głównego nośnika informacji. Zastosowanie metodologii MBD powoduje, że wszystkie dane, niezbędne na różnych etapach rozwoju produktu, dostępne są z poziomu modelu 3D, do którego są przypisane i we właściwy sposób wizualizowane.

Nowa aplikacja Creo GD&T Advisor opracowana została razem z firmą Sigmetrix. Znana jest ona jako producent oprogramowania CETOL 6σ, służącego do prowadzenia analiz tolerancji. Umożliwia ona przypisanie do modelu 3D wszelkiej informacji związanej jego wymiarowaniem i tolerowaniem geometrycznym. Taki model można współdzielić z innymi uczestnikami procesów, eksportować do formatów STEP AP242, JT lub przeglądać w formacie aplikacji Creo View.


Kompletna cyfrowa definicja produktu, wraz z adnotacjami wymiarowymi i tolerancjami.


Tworzenie bardziej atrakcyjnych i realistycznych wizualizacji konstrukcji

Creo Parametric 4.0 dostarcza nowych mechanizmów do renderingu oraz wizualizacji obiektów. Aplikacja Creo Render Studio Extension, działająca w oparciu o graficzny silnik znanej i docenianej aplikacji KeyShot, otwiera nowe możliwości w sferze fotorealistycznej wizualizacji projektów. Dodatkowo, dzięki integracji z Vuforia - wiodącą platformą AR/VR - możliwe jest publikowanie zrenderowanego modelu w środowisku rzeczywistości rozszerzonej (AR - Augumented Reality)


Creo Render Studio Extension – nowe środowisko fotorenderingu, oparte na technologii KeyShot.


Więcej o nowościach w PTC Creo 4.0 oraz wersja 30 dniowa do pobrania na stronie producenta.

do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB