ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Wsparcie techniczne
Warunki rocznej obsługi serwisowej (support services):
  • 24-godzinny dostęp do sekcji pomocy technicznej w portalu www.ptc.com
  • Prawo do otrzymywania nowych wersji oprogramowania, które będą produkowane i sukcesywnie udostępniane przez producenta (firmę PTC) w okresie obowiązywania umowy serwisowej,
  • Prawo do otrzymywania nowych kompilacji oprogramowania w ramach danej wersji, eliminujących ewentualne błędy w funkcjonowaniu oprogramowania w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
  • Wyjaśnianie, weryfikację oraz rozwiązywanie i usuwanie, przez lub za pośrednictwem certyfikowanego partnera, problemów wynikających z funkcjonowania systemu,
  • Szczegółowe warunki wsparcia technicznego producenta oprogramowania (PTC) znajdują się pod linkiem: http://www.ptc.com/support/services/packages/gold-package
Firma 3D PRO Sp. z o.o. świadczy usługi związane z obsługą serwisową, na podstawie certyfikatu MSP (Maintenance Services Provider), udzielonego nam przez producenta oprogramowania (PTC). Poza standardowymi warunkami wsparcia technicznego Klienci naszej firmy otrzymują:
  • Prawo do korzystania z usług typu „hot-line” jako telefonicznego doradztwa w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania. Serwis świadczony jest przez dział techniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  • Prawo do otrzymywania polskiego interfejsu użytkownika dla oprogramowania PTC Creo Parametric oraz PTC Windchill PDMLink. Zasady udostępniania i dostarczenia nowych wersji polskich nakładek językowych reguluje ich producent i dostawca (3D PRO).
Działania związane z obsługą serwisową oraz wybrane usługi techniczne świadczone mogą być „on-site” - w siedzibie Klienta lub zdalnie – za pomocą aplikacji TeamViewer. TeamViewer to rozwiązanie dedykowane dla różnych zastosowań takich, jak: meetingi online, prezentacje, konsultacje, sesje szkoleniowe, praca zespołowa, zdalne zarządzanie oraz usługi wsparcia technicznego, etc. TeamViewer dostosowuje jakość i prędkość wyświetlania do połączenia, zapewniając optymalną wydajność pracy zarówno przy użyciu połączeń LAN, jak i urządzeń mobilnych.

- Link do nieodpłatnego pobrania oprogramowania TeamViewer

- Link do naszego serwera FTP
 

- Formularz kontaktowy
 

BAZA WIEDZY PTC


 

do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB