ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Pakiety Creo Design
CREO DESIGN ESSENTIALS
Zobacz funkcjonalności ››
Parametryczny szkicownikCREO DESIGN ESSENTIALS
Modelowanie bryłowe
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie Freestyle
Modelowanie elementów z blachy oraz tworzenie ich rozwinięć
Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej dokumentacji technicznej
Generowanie dokumentacji technicznej 2D
Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]
Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń
Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp
Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]
Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]
Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi
Tworzenie modeli powłokowych typu „Shrinkwrap” do bezpiecznej komunikacji z kooperantami
Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www, dostęp do internetowych bibliotek normaliów
Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]
Wczytywanie plików: CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]
Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid
Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]
Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Inelligent Fastener]
Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]
Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]
Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]
Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu [moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]
Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]
Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]
Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks
Studium projektu [moduł Design Exploration]
Projektowanie okablowania i orurowania
Projektowanie konstrukcji ramowych i kratownicowych [moduł Advanced Framework]
Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]
Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]
Arkusz kalkulacyjny Mathcad Express
Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]
CREO DESIGN ADVANCED
Zobacz funkcjonalności ››
Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]CREO DESIGN ADVANCED
Podstawowy moduł CAM: frezowanie w 3 osiach [moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]
Parametryczny szkicownikCREO DESIGN ESSENTIALS
Modelowanie bryłowe
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie Freestyle
Modelowanie elementów z blachy oraz tworzenie ich rozwinięć
Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej dokumentacji technicznej
Generowanie dokumentacji technicznej 2D
Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]
Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń
Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp
Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]
Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]
Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi
Tworzenie modeli powłokowych typu „Shrinkwrap” do bezpiecznej komunikacji z kooperantami
Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www, dostęp do internetowych bibliotek normaliów
Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]
Wczytywanie plików: CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]
Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid
Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]
Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Inelligent Fastener]
Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]
Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]
Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]
Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu [moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]
Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]
Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]
Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks
Studium projektu [moduł Design Exploration]
Projektowanie okablowania i orurowania
Projektowanie konstrukcji ramowych i kratownicowych [moduł Advanced Framework]
Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]
Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]
Arkusz kalkulacyjny Mathcad Express
Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]
CREO DESIGN ADVANCED PLUS
Zobacz funkcjonalności ››
Projektowanie powierzchni swobodnych [moduł ISDX]CREO DESIGN ADVANCED PLUS
Modelowanie behawioralne
Symulacje kinematyczne i dynamiczne [moduł Mechanism Dynamics]
Analiza tolerancji wymiarowych, wspierana przez technologię CETOL
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor]
Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego: formy wtryskowe, formy odlewnicze [moduł Tool Design]
Konstrukcja skrzynek do form wtryskowych [moduł Expert Moldbase]
Obróbka HSM form i elektrod [moduł Mold Machining]
Koncepcja projektu 2D [moduł Layout]
Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres podstawowy
Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]CREO DESIGN ADVANCED
Podstawowy moduł CAM: frezowanie w 3 osiach [moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]
Parametryczny szkicownikCREO DESIGN ESSENTIALS
Modelowanie bryłowe
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie Freestyle
Modelowanie elementów z blachy oraz tworzenie ich rozwinięć
Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej dokumentacji technicznej
Generowanie dokumentacji technicznej 2D
Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]
Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń
Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp
Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]
Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]
Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi
Tworzenie modeli powłokowych typu „Shrinkwrap” do bezpiecznej komunikacji z kooperantami
Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www, dostęp do internetowych bibliotek normaliów
Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]
Wczytywanie plików: CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]
Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid
Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]
Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Inelligent Fastener]
Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]
Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]
Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]
Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu [moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]
Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]
Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]
Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks
Studium projektu [moduł Design Exploration]
Projektowanie okablowania i orurowania
Projektowanie konstrukcji ramowych i kratownicowych [moduł Advanced Framework]
Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]
Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]
Arkusz kalkulacyjny Mathcad Express
Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]
CREO DESIGN PREMIUM
Zobacz funkcjonalności ››
Rozszerzona wymiana danych z CATIA V4 i V5CREO DESIGN PREMIUM
Analiza zmęczeniowa [moduł Fatigue Advisor]
Podstawowe analizy przepływów [moduł Flow Analysis]
Rozszerzony zakres wymiarowania i tolerowania geometrycznego [moduł GD&T Advisor Plus]
Rozszerzony moduł CAM - frezowanie w 3 osiach, toczenie do 4 osi, wycinanie drutowe do 4 osi [moduł Production Machining]
Projektowanie procesów obróbczych dla elementów blaszanych [moduł NC Sheetmetal]
Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich PTC Mathcad
Podstawowe analizy strukturalne i termiczne [moduł Simulation]
Rozszerzona wymiana danych z Siemens NX
Projektowanie powierzchni swobodnych [moduł ISDX]CREO DESIGN ADVANCED PLUS
Modelowanie behawioralne
Symulacje kinematyczne i dynamiczne [moduł Mechanism Dynamics]
Analiza tolerancji wymiarowych, wspierana przez technologię CETOL
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor]
Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego: formy wtryskowe, formy odlewnicze [moduł Tool Design]
Konstrukcja skrzynek do form wtryskowych [moduł Expert Moldbase]
Obróbka HSM form i elektrod [moduł Mold Machining]
Koncepcja projektu 2D [moduł Layout]
Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres podstawowy
Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]CREO DESIGN ADVANCED
Podstawowy moduł CAM: frezowanie w 3 osiach [moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]
Parametryczny szkicownikCREO DESIGN ESSENTIALS
Modelowanie bryłowe
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie Freestyle
Modelowanie elementów z blachy oraz tworzenie ich rozwinięć
Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej dokumentacji technicznej
Generowanie dokumentacji technicznej 2D
Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]
Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń
Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp
Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]
Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]
Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi
Tworzenie modeli powłokowych typu „Shrinkwrap” do bezpiecznej komunikacji z kooperantami
Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www, dostęp do internetowych bibliotek normaliów
Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]
Wczytywanie plików: CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]
Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid
Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]
Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Inelligent Fastener]
Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]
Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]
Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]
Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu [moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]
Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]
Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]
Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks
Studium projektu [moduł Design Exploration]
Projektowanie okablowania i orurowania
Projektowanie konstrukcji ramowych i kratownicowych [moduł Advanced Framework]
Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]
Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]
Arkusz kalkulacyjny Mathcad Express
Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]
CREO DESIGN PREMIUM PLUS
Zobacz funkcjonalności ››
Rozszerzone analizy przepływów [moduł Flow Analysis Plus] CREO DESIGN PREMIUM PLUS
Projektowanie konfiguracji produktowych [moduł Options Modeler]
Optymalizacja topologiczna
Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres rozszerzony
Zaawansowane analizy strukturalne i termiczne [moduł Advanced Simulation]
Zaawansowany moduł CAM: frezowanie 5 osi, toczenie do 4 osi, wycinanie drutowe do 4 osi, centra frezarsko - tokarskie [moduł Complete Machining]
Rozszerzona wymiana danych z CATIA V4 i V5CREO DESIGN PREMIUM
Analiza zmęczeniowa [moduł Fatigue Advisor]
Podstawowe analizy przepływów [moduł Flow Analysis]
Rozszerzony zakres wymiarowania i tolerowania geometrycznego [moduł GD&T Advisor Plus]
Rozszerzony moduł CAM - frezowanie w 3 osiach, toczenie do 4 osi, wycinanie drutowe do 4 osi [moduł Production Machining]
Projektowanie procesów obróbczych dla elementów blaszanych [moduł NC Sheetmetal]
Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich PTC Mathcad
Podstawowe analizy strukturalne i termiczne [moduł Simulation]
Rozszerzona wymiana danych z Siemens NX
Projektowanie powierzchni swobodnych [moduł ISDX]CREO DESIGN ADVANCED PLUS
Modelowanie behawioralne
Symulacje kinematyczne i dynamiczne [moduł Mechanism Dynamics]
Analiza tolerancji wymiarowych, wspierana przez technologię CETOL
Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor]
Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego: formy wtryskowe, formy odlewnicze [moduł Tool Design]
Konstrukcja skrzynek do form wtryskowych [moduł Expert Moldbase]
Obróbka HSM form i elektrod [moduł Mold Machining]
Koncepcja projektu 2D [moduł Layout]
Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres podstawowy
Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]CREO DESIGN ADVANCED
Podstawowy moduł CAM: frezowanie w 3 osiach [moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]
Parametryczny szkicownikCREO DESIGN ESSENTIALS
Modelowanie bryłowe
Modelowanie powierzchniowe
Modelowanie Freestyle
Modelowanie elementów z blachy oraz tworzenie ich rozwinięć
Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej dokumentacji technicznej
Generowanie dokumentacji technicznej 2D
Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]
Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń
Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp
Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]
Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]
Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi
Tworzenie modeli powłokowych typu „Shrinkwrap” do bezpiecznej komunikacji z kooperantami
Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www, dostęp do internetowych bibliotek normaliów
Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]
Wczytywanie plików: CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]
Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid
Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]
Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Inelligent Fastener]
Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]
Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]
Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]
Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu [moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]
Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]
Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]
Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks
Studium projektu [moduł Design Exploration]
Projektowanie okablowania i orurowania
Projektowanie konstrukcji ramowych i kratownicowych [moduł Advanced Framework]
Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]
Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]
Arkusz kalkulacyjny Mathcad Express
Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]
POZNAJ PAKIETY CREO DESIGN

ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ.

CREO DESIGN TO PAKIETY, KTÓRE SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. PRZEDSTAWIAMY PRZEMYSŁOWY STANDARD 3D CAD, DAJĄCY PROFESJONALISTOM NOWE, BOGATE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA. DZIĘKI PAKIETOM CREO DESIGN ZAWSZE BĘDZIESZ O KROK PRZED KONKURENCJĄ, SZYBCIEJ I TANIEJ TWORZĄC INNOWACYJNE PRODUKTY.

Z CREO DESIGN JUŻ DZIŚ ZACZNIESZ BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOJEJ FIRMY.

Pobierz broszurę


Zależy nam na Twoim sukcesie!
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktujemy się z Tobą.
Wypełnij pola formularza:

(Pola oznaczone * są wymagane)
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB