ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Windchill ProjectLink
PTC Windchill ProjectLink to narzędzie dedykowane do zarządzania projektami. Oparta na technologii WWW aplikacja bazuje na zasobach składowanych w bazie danych systemu PTC Windchill PDMLink. Odpowiada za organizację, dystrybucję danych oraz kontrolę działań związanych z realizacją projektu.


Wybrana funkcjonalność aplikacji oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia:

Zarządzanie projektem
 • Tworzenie i zarządzanie planami projektów
 • Dwukierunkowa integracja z Microsoft Project
 • Raportowanie z podziałem na użytkowników, kierowników projektu oraz kadrę zarządzającą
Zarządzanie informacją
 • Dostęp zgodny ze strukturą i organizacją projektu
 • Opcje przeszukiwania i wielokrotnego użycia
 • Standaryzacja dokumentów i szablonów
 • Integracja z narzędziami Microsoft Office
Dystrybucja danych i współpraca zespołów projektowych
 • Definiowanie i zarządzanie pracą nad projektami, bez względu na lokalizację uczestników
 • Współdzielona wizualizacja oraz współpraca zespołu
Automatyzacja procesów biznesowych
 • Wykorzystanie dowolnego aspektu projektu jako szablon do ponownego wykorzystania
 • Automatyzacja i monitoring poprzez „workflow”-przepływy pracy
 • Predefiniowane szablony typowych procesów (np. wprowadzenia nowego produktu, kontroli jakości, itp.)
Praca grupowa w ramach zespołu oraz współpraca pomiędzy zespołami
 • Włączenie klientów, kooperantów, dostawców i partnerów do procesu rozwoju produktu
 • Zarządzanie projektami bez względu na geograficzną lokalizację zespołów
 • Inteligentna i kontrolowana dystrybucja wszelkich potrzebnych do projektu danych, pomiędzy członków zespołów
 • Praca ze zróżnicowanymi narzędziami i aplikacjami software’owymi

Kontrola realizacji projektu w czasie
 • Współdzielenie planów projektów i zarządzanie nimi
 • Przyjmowanie koniecznych kompromisów
 • Wizualizacja i kontrola aktualnego statusu projektu
 • Powiadamianie wszystkich zaangażowanych w projekt stron o wprowadzanych zmianach
Optymalizacja procesów biznesowych
 • Wprowadzenie spójności do procesów standardowych
 • Automatyzacja najbardziej uciążliwych działań powtarzalnych
 • Wizualizacja, jako kluczowy element oceny statusu wykonania oraz aktywności
Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB