ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Windchill PDMLink
PTC Windchill PDMLink to baza danych i główne repozytorium, gdzie składowane są wszelkie ważne informacje związane z produktem. W praktyce, aplikacja jest formą internetowego portalu, organizacja którego w opiera się o podział na produkty. Spersonalizowany dostęp do informacji uprawniony użytkownik może zatem uzyskać z dowolnego miejsca, przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. Organizacja pracy w systemie sterowana jest przez zdefiniowane przez użytkownika logiczne schematy przepływu pracy (Workflows) i oparta o najlepsze, znane praktyki stosowane w przemyśle.

Zintegrowana wizualizacja (Creo View Lite) pozwala na łatwiejsze przyswojenie informacji, szybsze wyszukanie potrzebnych elementów oraz wizualne potwierdzenie pracy nad właściwym obiektem. Oryginalna aplikacja, w której utworzono dany obiekt nie jest zatem niezbędna do jego przejrzenia, przeanalizowania, zmierzenia czy skomentowania. Do podstawowych zadań realizowanych przez PTC Windchill PDMLink należą: zarządzanie zmianą, konfiguracją produktu oraz zarządzanie etapami cyklu jego „życia”.


Zarządzanie zmianą (Change Management)

System PTC Windchill PDMLink usprawnia i automatyzuje proces wprowadzania zmian. Predefiniowane procesy przepływów pracy (Workflows), wraz z odpowiednimi formularzami pozwalają definiować role poszczególnych użytkowników w procesie zmian oraz z łatwością identyfikować obiekty związanych z tą zmianą. Zmiany wprowadzane mogą być wg dwóch schematów: pełnego procesu (Full track) lub tzw. szybkiej ścieżki (Fast track). Proces zarządzania zmianą zgodny jest z przemysłowym standardem CMII “Closed Loop Change Process” i obejmuje:
 • raportowanie problemów - Problem Report (PR)
 • wnioskowanie zmiany - Enterprise Change Request (ECR)
 • wprowadzenie zmiany - Enterprise Change Notice (ECN)
Zarządzanie konfiguracją produktu (Configuration Management)

Proces zarządzania konfiguracją produktu obejmuje m.in.:
 1. Zarządzanie strukturą produktu z podglądem modeli 3D
  • przeglądanie i modyfikacja konfiguracji produktów / BOM w różnych fazach życia produktu i zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi (np. BOM konstrukcyjny As-Designed i produkcyjny As-Manufactured)
  • zarządzanie informacją o produkcie z poziomu danej konfiguracji produktu
  • komentowanie BOM w celu opisu proponowanych zmian
  • porównywanie wielu konfiguracji produktu i identyfikacja różnic
 2. Definiowanie części zamiennych (substitute oraz alternate parts), części z numerem seryjnym (serialized parts) i instancji produktów
 3. Śledzenie struktury konfiguracji poprzez:
  • zestawy – Baselines (utrwalenie stanu konfiguracji produktu w danym stadium)
  • kontrola obowiązywalności zmian w zależności od daty, numeru serii albo numeru seryjnego

Synchronizacja z rozwiązaniami ERP

W wielu przypadkach, bardzo ważnym elementem wdrożenia jest integracja rozwiązań PDM z istniejącymi w firmie aplikacjami ERP. Dodatkowe moduły oprogramowania PTC Windchill PDMLink umożliwiają taką wymianę danych, ich elastyczna konfiguracja pozwala na wymianę informacji dotyczącej zarówno obiektów i procesów. System oferuje sprawdzone rozwiązania dla oprogramowania SAP oraz bazodanowych aplikacji ORACLE, z możliwością stosowania również i dla innych narzędzi ERP.

Przykładowe efekty wdrożenia systemu PTC Windchill PDMLink:
 • wspólna baza danych z podziałem na produkty-wszystkie dane pochodzą z jednego źródła – - chroniony dostęp do własności intelektualnej firmy
 • współdzielenie informacji przez wszystkich zainteresowanych, bez względu na ich lokalizację
 • ustalanie reguł biznesowych specyficznych dla każdego procesu i produktu
 • elektroniczny obieg dokumentów, przeszukiwanie bazy wg słów kluczowych, projektów, ludzi, zmian, itp.
 • wspomaganie fazy wstępnej projektów, zwiększenie innowacyjności poprzez zastosowanie wizualizacji, możliwość nanoszenia uwag i komentarzy
 • zarządzanie zmianą, sterowane konfigurowalnymi szablonami procesów („workflows”), zgodne ze standardem CMII - śledzenie zmiany, elektroniczne powiadamianie
 • narzędzia do monitorowania statusu i statystyk zmian
 • rejestracja i dokumentowanie procesów i aktywności
 • zarządzanie i kontrola dojrzałości produktu poprzez zastosowanie etapów i przejść między etapami jego życia
 • zarządzanie konfiguracją produktu-uproszczenie tworzenia serii produkcyjnych
 • łatwiejsze i szybsze planowanie wariantów produkcji – reguły strukturyzacji produktów
 • minimalizacja nakładów finansowych i organizacyjnych związanych z procesami zarządzania
 • wizualizacja elementów projektu na dowolnym jego etapie, bez potrzeby korzystania z aplikacji źródłowych

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB