ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

PTC Windchill MPMLink
PTC Windchill MPMLink to środowisko umożliwiające integrację procesów projektowania i wytwarzania poprzez gromadzenie informacji oraz zarządzanie procesami technologicznymi (MPM = Manufacturing Process Management).

Wybrana funkcjonalność aplikacji oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia:

Planowanie procesów technologicznych
 • cyfrowa definicja oraz zarządzanie planami procesów technologicznych wraz z przypisanymi im zasobami - sekwencje i operacje definiujące jak dana część lub zespół mają zostać wykonane, zmontowane, zmierzone, naprawione, etc.
 • zarządzanie połączeniem eBOM -> mBOM, transformacja konstrukcyjnej struktury produktu (eBOM) do różnych, wielopoziomowych wariacji struktury technologicznej (mBOM), tworzenie asocjatywnych powiązań pomiędzy nimi.
 • analiza planów procesów technologicznych
 • cyfrowa definicja i zarządzanie różnymi zasobami technologicznymi (zakłady, wydziały, gniazda technologiczne, park maszynowy, oprzyrządowanie i narzędzia, standardowe procedury, etc.)
 • generowanie dynamicznych instrukcji technologicznych w formie graficznej, z uwzględnieniem specyficznej konfiguracji struktury procesu, użytych zasobów, historii zmian, powiązanych dokumentów, etc.
 • możliwość definiowania i analizowania procesów alternatywnych lub równoległych,
 • możliwość wykorzystania interaktywnych wykresów Gantta dla graficznego przedstawienia sekwencji procesowych
 • dynamiczne generowanie i wizualizacja poszczególnych sekwencji procesów (np. montażu) przy użyciu zintegrowanej z aplikacją przeglądarki Creo View
 • definiowanie i zarządzanie niestandardowymi wariantami procesów, których specyfika wynika np. z ograniczeń parku technologicznego klienta lub podwykonawcy


Zarządzanie zmianą i konfiguracją procesów
 • analiza zmiany i jej wpływu na procesu technologicznego oraz przypisane do niego zasoby
 • kontrola i zarządzanie konfiguracjami procesów wytwarzania
 • współdzielenie przepływów pracy („workflows”) oraz dostęp do spójnych narzędzi informacji oraz powiadamiania pomiędzy działami konstrukcyjnym i technologicznym
 • kontrola i wizualizacja zmiany wraz z możliwością wykorzystania wskaźników wizualnych (graficznych)
Generowanie dokumentacji warsztatowej
 • wspomaganie tworzenia szczegółowej dokumentacji warsztatowej, w tym instrukcji obróbczych
 • możliwość dostępu do niej, bezpośrednio na warsztacie, poprzez zwykłą przeglądarkę internetową
 • możliwość interakcji z grafiką 3D osadzoną w dokumentacji
Zarządzanie bibliotekami zasobów oraz standardów
 • definiowanie i zarządzanie zasobami materiałowymi związanymi z danym procesem technologicznym
 • możliwość przypisywania zasobów ludzkich do określonych procesów
 • definicja procedur standardowych, które mogą być wykorzystywane w wielu procesach
 • możliwość wymiany danych z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB