Kontakt Mapa serwisu Home
Strona główna


Najnowsza wersja produktu, Mathcad Prime 2.0, daje zupełnie nowe możliwości, m.in. dzięki przełomowym zmianom interfejsu. Nowy Mathcad Prime jest znacznie prostszy w użyciu i łatwiejszy do opanowania. Nowe narzędzie posiada większą efektywność dzięki poprawionej integracji z Microsoft ® Excel ® oraz możliwości składania obszarów roboczych. Użytkownicy mogą tworzyć złożoną, dokumentację inżynierską w prosty i szybki sposób, uwzględniając przy tym pełną zgodność jednostek. Mathcad Prime2.0 pozwala na skorzystanie z ponad 600 wbudowanych funkcji matematycznych. Dodatkowo posiada on pełną integrację z innymi produktami takimi, jak PTC Creo ® czy PTC Windchill ®. Zwiększa to wydajność pracy, poprawia efektywność procesu, jednocześnie standaryzując go i pozwala na lepszą współpracę osób i zespołów.


Główne cechy funkcjonalne:

Edycja matematyczna
 • możliwość korzystania ze standardowych symboli matematycznych,
 • prosty edytor równań - intuicyjny i naturalny zapis,
 • możliwość pisania za pomocą operatorów z paska wstęgowego lub bezpośrednio z klawiatury,
Obliczenia:
 • Obliczenia liczbowe,
 • Obliczenia symboliczne - działania i rozwiązania,
 • Automatyczna aktualizacja wyników,
 • Obliczenia pojedyncze lub wielowątkowe,
 • Wsparcie dla liczb rzeczywistych oraz zespolonych,
Programowanie:
 • 12 programowalnych operacji,
 • integracja równań w ramach struktury programowania,
Tworzenie i edycja dokumentów:
 • document-centric, podejście WYSIWYG
 • pola tekstowe, bloki, obrazy, tabele, wykresy i równania połączone w jednym dokumencie,
 • notatnik przypominający kartkę w kratkę, w celu uzyskania lepszego uporządkowania tekstów oraz wzorów,
 • składane obszary w celu lepszego uporządkowania i usprawnienia prezentacji dokumentu,
 • podejście WYSIWYG w edycji nagłówków i stopek,
 • operacje Znajdź / Zamień w zapisach tekstowych oraz wyrażeniach matematycznych,
 • możliwość przełączania się pomiędzy stronami a widokami projektów,
 • zapis w formatach XPS i PDF

Funkcje i operatory:
 • 12 operatorów arytmetycznych, 9 operatorów rachunków, 11 operatorów porównania, 3 operatory definicji i oceny, 4 operatory inżynierskie, 7 operatorów macierzy i wektorów,
 • 40 funkcji Bessela, 5 funkcji dla liczb zespolonych, 24 funkcje dopasowania krzywej i funkcje wygładzające, 21 funkcji statystycznych, 19 funkcji analizy danych, 28 funkcji projektowania eksperymentów (DoE), 17 funkcji równań różniczkowych, 8 funkcji rozwiązywania, 5 funkcji typu wypowiedzi, 33 funkcje dostępu do plików, 70 funkcji przetwarzania obrazu, 18 Funkcji finansowych, 11 Funkcji transformacji Fouriera, 4 funkcje wykresów, 12 funkcji hiperboliczne, 17 funkcji interpolacji i przewidywania, 5 funkcji logarytmicznych i wykładniczych, 49 funkcji wektorowych i macierzy, 5 funkcji kombinatorycznych, 6 funkcji ciągłych, 17 funkcji gęstości prawdopodobieństwa, 35 funkcji rozkładu prawdopodobieństwa, 19 funkcji liczb losowych, 61 funkcji przetwarzania sygnałów, 4 funkcje sortowania, 11 funkcji składowych, 20 funkcji specjalne, 23 funkcje symboliczne, 15 funkcji trygonometrycznych, 8 funkcji obcinania i zaokrąglania, 6 funkcji wavelet
Jednostki:
 • wsparcie dla jednostek dotyczących obliczeń numerycznych, symbolicznych, funkcyjnych, rozwiązań bloków, tablic, wektorów / macierzy i wykresów,
 • automatyczne sprawdzenie jednostek i ich konwersja,
 • automatyczna redukcja jednostek i ich podkreślanie,
 • 185 predefiniowanych jednostek i zdolność do ich łatwego tworzenia,
 • wsparcie dla systemów jednostek: SI, USGS i CGS,

Wykresy i grafy:
 • XY wykresy: rozrzutu, punktowe, linie, kolumnowe, histogramowe, steam waterfall, wykresy błędów, box, effects,
 • wykresy 3D: rozrzut, powierzchnia, krzywa,
 • wykresy polarne,
 • wykresy konturowe,
 • różne możliwości formatowania,
Rozwiązania:
 • zaawansowane metody rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych w systemach algebraicznych i różniczkowych,
 • możliwość przedstawienia skomplikowanego zapisu matematycznego np. w postaci schematu rozwiązań blokowych,
 • najnowocześniejsze algorytmy dla optymalizacji nieliniowej wykorzystujące wydajny silnik obliczeniowy KNITRO ®,
 • wsparcie dla modelowania parametrycznego, umożliwiającego rozwiązania bardziej złożonych problemów wraz z integracją z wykresami,
 • możliwość powiazania wyników symbolicznych z funkcjami numerycznymi,
Wektory i macierze:
 • 7 operatorów i 49 funkcji
 • inteligentne składniki automatycznie stosowane dla wielu funkcji i operatorów,
 • prosty i intuicyjny edytor równań,
Dane:
 • wbudowany składnik Microsoft Excel umożliwia dwukierunkową integrację z tą aplikacją
 • specjalistyczne tabele dla potrzeb definiowania parametrów zmiennych i stałych
 • 33 funkcje dostępu do plików (odczyt i zapis)
Interfejs użytkownika:
 • interfejs użytkownika bazuje na interfejsie wstęgowym (Microsoft Office Fluent UI),
 • obszerna baza podpowiedzi dla wszystkich dostępnych funkcji,
Integracja i współpraca
 • Creo Parametric
 • Windchill 10.x
 • otwarte arkusze Mathcad Prime 1,0
 • od Mathcad 7 do Mathcad 15,0 - przy użyciu konwertera Mathcad Prime 2,0
Zasoby, pomoc i wsparcie
 • zintegrowana pomoc kontekstowa wraz z przykładami zastosowań,
 • dostęp do Learning Connector,
 • wsparcie i obsługa posprzedażowa utrzymywana przez partnerów PTC,
 • kontakt z innymi użytkownikami rozwiązania za pośrednictwem PlanetPTC®
Specyfikacja i wymagania:
 • Windows XP (SP3), Windows Vista ®, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit
 • Wersje językowe: angielska, francuska, niemiecka, japońska, włoska, hiszpańska, koreańska, rosyjska i chińska (uproszczona i tradycyjna)
 • Microsoft Excel 2003, 2007, 2010
 • konwersja starszych typów plików .mcd i .xmcd do nowego typu .mcdx
 • narzędzia do zarządzania licencją
Dowiedz się więcej:
PTC Mathcad Prime 2.0 (informacje na stronie PTC)