ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Analiza funkcjonalna i symulacja (CAE)
Creo Flow Analisys Extension (nowość w Creo 5.0)

Nowe środowisko CAE, dedykowane dla rozwiązywania zagadnień związanych z komputerową symulacją przepływów (CFD). Pozwala na szybką i wiarygodną symulację oraz inżynierską analizę większości zjawisk związanych z przepływem cieczy oraz gazów.

Dowiedz się więcej:Creo Simulation/ Creo Advanced Simulation

Aplikacje do obliczeń, analizy funkcjonalnej oraz optymalizacji konstrukcji. Aktualnie jako odrębna grupa produktowa Creo Simulate.

Creo Mechanism Dynamics Extension (MDX)

Aplikacja CAE pozwalająca analizować i symulować zjawiska dynamiczne. W tworzonych projektach CAD i wirtualnych prototypach produktu użytkownik może uwzględniać takie zjawiska, jak grawitacja, siły zewnętrzne, napęd, tarcie, siły reakcji, etc. Wyniki analiz mogą być wizualizowane w postaci wykresów, a także np. w postaci dynamicznej, bezpośrednio na modelu 3D.


MDX umożliwia zrówno prowadzenie analiz kinematycznych (położenie, przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie), jak i dynamicznych. Aplikacja pomaga wykrywa potencjalne problemy mogące wystąpić w konstrukcji takie, jak: luzy czy przenikanie się elementów (kolizje).

Dowiedz się więcej:
Creo Tolerance Analysis Extension

Aplikacja, bazująca na technologii CETOL 6σ, służąca do analizy tolerancji wymiarowych w procesie konstrukcyjnym. Umożliwia wybór różnych opcji tolerancji wymiarowych, definicję elementów odniesienia oraz sposobu prowadzenia analizy. Do dodatkowych funkcjonalności modułu należą: automatyczna walidacja łańcucha wymiarowego oraz interaktywna wizualizacja. Możliwe jest prowadzenie analiz statystycznych oraz typu „worst case”. Wyniki przedstawiane są w postaci wykresów i krzywych rozkładu tolerancji. Raporty obliczeń i analiz mogą być generowane w postaci statycznej, w formacie HTML lub dynamicznej, w ramach cechy Tolerance Analysis Feature.

Dowiedz się więcej:
Creo Behavioral Modeling Extension (BMX)

Aplikacja BMX pozwala aktywnie włączyć proces optymalizacji do procesu konstrukcji wyrobu. Zastosowane tu modelowanie behawioralne to unikalna, opatentowana przez PTC technologia rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych pojawiających się podczas projektowania. Pozwala na określenie pożądanych cech modelu (np. środek masy, odległość, grubość elementu, objętość, powierzchnia, obszar roboczy, itp.), zdefiniowanie kryterium optymalizacyjnego oraz automatyczne wybranie najlepszego wariantu projektowego, spośród wielu możliwych, wygenerowanych przez system. Modelowanie behawioralne znacznie poszerza możliwości oceny zachowania projektowanych wyrobów, poprzez tzw. analizy wrażliwości.

Dowiedz się więcej:


Creo Clearance & Creepage Extension (CCX)

Aplikacja CAE znajdująca zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym, produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronice. Na podstawie modelu CAD umożliwia ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu – tj. niepożądanego jego przepływu poza właściwym obwodem, a także analizę drogi upływu.

Dowiedz się więcej:Creo Fatigue Advisor Extension

Aplikacja pozwalająca na prowadzenie analiz zmęczeniowych, w przypadku obciążeń zmiennych w czasie. Możliwa jest również optymalizacja konstrukcji np. poprzez określenie liczby cykli obciążenia, które konstrukcja musi wytrzymać, w określonym zakresie. Dostępne są też bardziej złożone analizy, będące jednocześnie kombinacją analizy zmęczeniowej oraz statycznej, dynamicznej i termicznej (w powiązaniu z innymi aplikacjami Creo Simulate)

Dowiedz się więcej:
Creo Mold Analysis Extension

Aplikacja bazuje na technologii Moldex 3D. Służy do szybkiej analizy wykonalności formowania wtryskowego oraz oceny wpływu doboru materiału i warunków wtrysku na wynik procesu. Aplikacja umożliwia analizę i wizualizację wybranych zagadnień związanych z symulacją procesu wtrysku tworzywa: kolejności wypełniania się elementów wnęki formy, tworzenia się pęcherzy powietrznych, powstawania zgrzein, itp. Użytkownik uzyskuje ponadto informację o takich ważnych parametrach procesu, jak czas zapełnienia wnęki formy, ciśnienie wtrysku, spadek ciśnienia we wnęce formy, rozkład temperatur, wektor prędkości, czas chłodzenia, max. prędkość ścinania, max. naprężenia ścinające, udział warstwy zmrożonej, objętość skurczu, etc.

Dowiedz się więcej:do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB